บทความล่าสุด

String methods ในภาษา C++

7 January 2021

ในบทก่อนหน้า คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ String ในพื้นฐาน นั่นเป็นวิธีที่คุณสามารถใช้งาน String ในการเขียนโปรแกรมในภาษา C++ ในบทนี้จะเป็นการแนะนำการใช้งานเมธอดของ String ที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราได้เมื่อต้องทำงานกับ String นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การหา...

String ในภาษา C++

2 January 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ String ในภาษา C++ เราจะพูดถึงการประกาศและการนำ String มาใช้งานในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ เรายังจะพูดถึงการดำเนินการพื้นฐานที่จำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับ String นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การประกาศ String - การหาความยาวของ String - ...

การจัดรูปแบบการแสดงผลวันที่ ในภาษา Python

25 December 2020

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดรูปแบบการแสดงผลวันที่ในภาษา Python เราจะพูดถึงการใช้งานฟังก์ชัน `strftime()` สำหรับจัดรูปแบบการแสดงผลของวันที่ และฟังก์ชัน `strptime()` สำหรับสร้างออบเจ็คของวันที่จากรูปแบบที่กำหนด นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การแสดงวันที่ใน...

วันที่และเวลา ในภาษา Python

24 December 2020

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันที่และเวลาในภาษา Python เราจะพูดถึงการทำงานพื้นฐานเกี่ยวกับวันที่และเวลา เช่น การแสดงเวลาปัจจุบัน การบวกลบเวลา เขตเวลา และแนะนำคลาสและเมธอดเกีี่ยวกับวันที่และเวลา นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - วันที่และเวลาปัจจุบัน - การสร้างออบ...

Recursive function

21 December 2020

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Recursive function เราจะมาดูกันว่า Recursive function คืออะไรและมันถูกนำไปใช้อย่างไรในการเขียนโปรแกรม เนื้อหาในบทนี้จะพูดถึงแนวคิดและการทำงานของ Recursive function เป็นหลัก และสำหรับโค้ดตัวอย่างจะมีภาษา C ภาษา C++ ภาษา Java ภา...

Set ในภาษา Python

14 December 2020

**Set (เซ็ต)** เป็นออบเจ็คที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน ในการเขียนโปรแกรมเราสามารถใช้ Set สำหรับหาค่าที่ไม่ซ้ำกันภายในลิสต์ ตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่แล้ว หรือการดำเนินการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ Set ได้ เช่น Intersection, Union, Difference และ Symmetric differ...

วันที่และเวลา ในภาษา PHP

13 December 2020

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันที่และเวลาในภาษา PHP เราจะพูดถึงการแสดงวันที่และเวลาในโปรแกรม การจัดรูปแบบการแสดงผลของเวลา และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวลา นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การแสดงวันที่และเวลาปัจจุบัน - การสร้างวันที่และเวลาจากค่าที่กำหนด...

การสุ่มตัวเลขในภาษา Python

4 December 2020

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสุ่มตัวเลขในภาษา Python เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับฟังก์ชันในไลบรารี่มาตรฐานของภาษาที่ใช้สำหรับการสุ่มตัวเลขแบบต่างๆ ในภาษา Python นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การสุ่มตัวเลขจำนวนเต็ม - การสุ่มตัวเลขทศนิยม - Random seed - การสุ่มตั...

การสุ่มตัวเลขในภาษา PHP

3 December 2020

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสุ่มตัวเลขในภาษา PHP โดยการใช้ฟังก์ชันมาตรฐานของภาษา `rand()` และ `random_int()` พร้อมกับการประยุกต์ใช้การสุ่มตัวเลขในการเขียนโปรแกรม นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การสุ่มตัวเลขจำนวนเต็ม - การสุ่มตัวเลขทศนิยม - Random seed - การส...

Set ในภาษา JavaScript

26 November 2020

**Set** เป็นออบเจ็คที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน มันสามารถใช้เก็บได้ทั้งข้อมูลประเภทพื้นฐานและออบเจ็ค (Object reference) ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Set ในภาษา JavaScript และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Set ในการเขียนโปรแกรม นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้...

Map ในภาษา JavaScript

21 November 2020

**Map** เป็นออบเจ็คที่เราสามารถใช้เก็บข้อมูลในรูปแบบของ Key/Value โดยที่ออบเจ็คทุกประเภทในภาษา JavaScript นั้นสามารถใช้เป็นทั้ง Key และ Value ของ Map ได้ ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งาน Map สำหรับเก็บข้อมูล และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Map ในการเขียนโปรแกรม นี่...

การสุ่มตัวเลข ในภาษา JavaScript

18 November 2020

**การสุ่มตัวเลข (Random numbers)** คือการสร้างตัวเลขแบบสุ่มขึ้นมาด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์ โดยวิธีที่เป็นที่นิยมคือการใช้อัลกอริทึม Pseudorandom number generator (PRNG) ในการเขียนโปรแกรมการสุ่มตัวเลขนั้นเป็นเรื่องปกติที่ต้องเจอ ยกตัวอย่างเช่น การสุ่มสิ่งของในเ...

การจัดรูปแบบการแสดงผลวันที่ ในภาษา JavaScript

16 November 2020

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดรูปแบบการแสดงผลวันที่และเวลาในภาษา JavaScript สำหรับจัดรูปแบบวันที่ในรูปแบบมาตรฐานหรือแบบกำหนดเองโดยการประยุกต์ใช้เมธอดจากคลาส `Date` นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การแสดงวันที่และเวลาแบบมาตรฐาน - การรับเอาค่าต่างๆ ของเวลา - ก...

HashSet ในภาษา Java

12 November 2020

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน HashSet ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันในภาษา Java HashSet เป็นออบเจ็คที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน โดยข้อมูลจะถูกเก็บในรูปแบบของ Hash สำหรับการเปรียบเทียบความเท่ากันของข้อมูล มันเป็นออบเจ็คจากคลาส `HashSet`...

HashMap ในภาษา Java

11 November 2020

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน HashMap สำหรับเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Key/Value ในภาษา Java HashMap เป็นออบเจ็คของคลาส `HashMap` ที่ถูก Implement มาจากอินเตอร์เฟซ `Map<K,V>` มันใช้สำหรับเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Key/Value โดยที่ทั้ง Key และ Value ของ Map...

วันที่และเวลา ในภาษา JavaScript

5 November 2020

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันที่และเวลาในภาษา JavaScript เราจะพูดถึงการแสดงวันที่และเวลาปัจจุบัน การสร้างออบเจ็คของเวลาเพื่อใช้งานในโปรแกรม และการดำเนินการเกี่ยวกับเวลา นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - วันที่และเวลาปัจจุบัน - การสร้างวันที่จากออบเจ็ค Date - Un...

Modules ในภาษา JavaScript

1 November 2020

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโมดูลในภาษา JavaScript เราจะพูดถึงแนวคิดการใช้งานโมดูลและการสร้างโมดูลเพื่อแบ่งส่วนของโค้ดให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและดูแลรักษา นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - โมดูลคืออะไร - การประกาศและใช้งานโมดูล - การใช้งานจากหลายโมด...

การแปลงประเภทข้อมูล ในภาษา JavaScript

29 October 2020

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแปลงประเภทข้อมูลในภาษา JavaScript เพื่อแปลงข้อมูลจากอีกประเภทหนึ่งไปยังอีกประเภทที่เราต้องการใช้งาน การแปลงข้อมูลนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเนื่องจากการเขียนโปรแกรมเราต้องเจอกับข้อมูลหลายประเภท ในบทนี้เราจะพูดถึงการแปลงประเภทข้อมู...

คำสั่งวนซ้ำ for in และ for of

26 October 2020

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานคำสั่งวนซ้ำ for in และ for of ในภาษา JavaScript ซึ่งเป็นคำสั่งวนซ้ำที่ใช้สำหรับวนรอบออบเจ็คที่สามารถวนรอบได้ (Iterable object) ก่อนเริ่มบทนี้ เราแนะนำให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับ [คำสั่ง for loop](http://marcuscode.com/lang/javascri...

การหาค่าหาแฟกทอเรียล ในภาษา C และภาษา C++

23 October 2020

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาค่าแฟกทอเรียลในภาษา C และ C++ และทำความรู้จักกับว่าแฟกทอเรียลคืออะไร นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - แฟกทอเรียลคืออะไร - โปรแกรมหาค่าแฟกทอเรียล - การหาค่าแฟกทอเรียลด้วย Recursive function - ข้อจำกัดของโป...