บทความล่าสุด

คำสั่งวนซ้ำ for loop ในภาษา C

5 May 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานคำสั่ง for loop สำหรับควบคุมให้โปรแกรมทำงานซ้ำๆ จากเงื่อนไขที่กำหนดในภาษา C นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - คำสั่ง for loop - การสร้างแม่สูตรคูณด้วยคำสั่ง for loop - การใช้งานคำสั่ง for loop กับอาเรย์ - การหาค่าน้อยที่สุดและมากที่สุด ...

คำสั่งวนซ้ำ while loop ในภาษา C

30 April 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานคำสั่ง while loop ในภาษา C สำหรับควบคุมเพื่อให้โปรแกรมทำงานซ้ำๆ จากเงื่อนไขที่กำหนด เราจะพูดถึงการใช้งานคำสั่ง while loop ในพื้นฐาน และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมรูปแบบต่างๆ นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การใช้งานคำสั่ง ...

คำสั่ง switch case ในภาษา C

28 April 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานคำสั่ง switch case ในภาษา C สำหรับควบคุมเพื่อให้โปรแกรมสามารถทำงานแบบหลายทางเลือกจากเงื่อนไขที่กำหนด และเปรียบเทียบการใช้งานคำสั่ง switch case กับคำสั่ง if else-if ซึ่งเป็นคำสั่งที่มีการทำงานคล้ายกัน นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - คำ...

คำสั่ง if else ในภาษา C

26 April 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานคำสั่ง if else ในภาษา C ซึ่งเป็นคำสั่งสำหรับควบคุมการทำงานของโปรแกรมให้ทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด นี่จะทำให้โปรแกรมสามารถตัดสินใจและทำงานแบบมีทางเลือกได้ นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - คำสั่ง if - คำสั่ง if else - คำสั่ง if else-if - ค...

การอ่านข้อมูลจากไฟล์ใน Node.js

20 April 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การอ่านข้อมูลจากไฟล์ใน Node.js การอ่านข้อมูลจากไฟล์คือการนำข้อมูลที่เก็บอยู่บนดิสมาใช้งานในโปรแกรม Node.js นั้นมีเมธอดจากโมดูล `fs` ที่เราสามารถใช้สำหรับอ่านข้อมูลจากไฟล์ได้ และนี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การอ่านข้อมูลจากไฟล์ใน Node.js - ...

การเขียนข้อมูลลงบนไฟล์ใน Node.js

19 April 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนข้อมูลลงบนไฟล์ใน Node.js โดยการใช้โมดูลมาตรฐาน `fs` การเขียนไฟล์เป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในการเขียนโปรแกรม เมื่อเราต้องการบันทึกข้อมูลจากหน่วยความจำลงบนดิสอย่างถาวร เราสามารถเขียนมันลงไปบนไฟล์ได้ และนี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ ...

Node.js Standard Modules

15 April 2021

ในบทนี้ คุณจะได้ทำความรู้จักกับโมดูลหรือไลบรารีมาตรฐานบน Node.js ซึ่งโมดูลเหล่านี่เป็น API ระดับต่ำสำหรับอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับ Input/Output และเข้าถึงทรัพยากรและข้อมูลบนระบบปฏิบัติการและอื่นๆ นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - Module มาตรฐานบน Node.js - fs module...

การใช้งาน NPM สำหรับติดตั้งและจัดการแพ็กเกจ บน Node.js

14 April 2021

ในบทก่อนหน้า เราได้แนะนำให้คุณรู้กับ npm ไปแล้ว ในบทนี้ จะพูดถึงการใช้งานคำสั่งต่างๆ ของ npm เพื่อติิดตั้ง อัพเดท และลบแพ็กเกจจาก npm Registry ซึ่งเป็นคำสั่งพื้นฐานที่จำเป็นต้องทราบเพื่อใช้งาน npm สำหรับจัดการกับแพ็กเกจของภาษา JavaScript บน Node.js นี่เป็นเนื้...

Node Package Manager (NPM)

8 April 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งาน npm ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการแพ็กเกจภาษา JavaScript บน Node.js มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกและแนะนำให้ใช้เมื่อคุณทำงานบน Node.js นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - NPM คืออะไร - การสร้างโปรเจ็คด้วย NPM - ไฟล์ package.j...

บทเรียน Node.js

5 April 2021

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้ทำความรู้จักกับ Node.js และได้เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมบน Node.js ด้วยภาษา JavaScript แต่ก่อนเริ่มต้นบทเรียน คุณจำเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวกับไวยากรณ์ของ [ภาษา JavaScript ](/lang/javascript) ก่อน สำหรับรูปแบบของโปรแกรมในบทเรียนจะเป็นการเขี...

การรับค่าผ่าน Command line อาร์กิวเมนต์ บน Node.js

3 April 2021

ในการรันโปรแกรมบน Node.js คุณสามารถส่งค่าเข้าไปยังโปรแกรมผ่านทาง Command line อาร์กิวเมนต์ได้ นี่เป็นคุณสมบัติการทำงานพื้นฐานของโปรแกรมแบบ Command line ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การส่งและรับค่าผ่าน Command line อาร์กิวเมนต์เพื่อนำเข้าไปใช้งานในโปรแกรม นี่เป็นเนื...

การสร้างและใช้งาน Module บน Node.js

26 March 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโมดูลบน Node.js เราจะพูดถึงการสร้างและการใช้งานโมดูลซึ่งสามารถช่วยให้เราแยกโปรแกรมออกเป็นหลายไฟล์ได้ และจะแนะนำให้คุณรู้จักกับขอบเขตของตัวแปรในโมดูล ซึ่งเป็นสิ่งทีสำคัญที่ต้องทราบเมื่อทำงานกับโมดูล นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - Modu...

การรับค่าแบบ Synchronous บน Node.js บทเรียน Node.js

22 March 2021

ในบทของการรับค่า คุณได้เรียนรู้การรับค่าผ่านทางคีย์บอร์ดบน Node.js โดยการใช้เมธอดจากโมดูล readline ซึ่งมีการทำงานเป็นแบบ Asynchronous ที่ต้องการฟังก์ชัน Callback เพื่อทำงานเมื่อการรับค่าเสร็จสิ้น ในบทนี้ เราจะพูดถึงเทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื่อให้รับค่าแบบ Synch...

การรับค่าจากคีย์บอร์ด บน Node.js บทเรียน Node.js

18 March 2021

การรับค่า (Inputs) คือการรับข้อมูลจากภายนอกเข้ามาในโปรแกรม การรับค่าสามารถเกิดขึ้นได้หลายช่องทาง เช่น การรับค่าจากคีย์บอร์ด การอ่านค่าจากไฟล์ หรือการส่งข้อมูลผ่านทางเน็ตเวิร์ค และ Node.js สนับสนุนรูปแบบการรับค่าทั้งหมด สำหรับในบทนี้ เราจะพูดถึงการรับค่าจากคีย์...

การแสดงผลออกทางหน้าจอ บน Node.js

14 March 2021

การแสดงผล (Output) นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานพื้นฐานของโปรแกรม โดยปกติแล้วโปรแกรมมักจะตอบสนองกับผู้ใช้ผ่านการรับค่าและการแสดงผล การแสดงผลหมายถึงการแสดงข้อความหรือผลลัพธ์การทำงานของโปรแกรมผ่านทางหน้าจอ (Terminal หรือ Console) ในบทนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับก...

Node.js Global objects บทเรียน Node.js

12 March 2021

ในบทนี้ เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับ Global objects บน Node.js มันเป็นออบเจ็คที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกส่วนของโปรแกรมที่เขียนบน Node.js เราจะมาดูกันว่ามันคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรในการทำงานของ Node.js นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - Global objects ใน Node.js - Module...

การเขียนโปรแกรมบน Node.js ด้วยภาษา JavaScript

10 March 2021

ในบทนี้ เป็นบทเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมบน Node.js และอย่างที่เราได้แนะนำไปแล้วในบทก่อนหน้า การเขียนโปรแกรมบน Node.js จะใช้ภาษา JavaScript ดังนั้นถ้าคุณยังไม่คุ้นเคยกับโครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษา คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับภาษา JavaScript ได้ที่[บทเรียนภาษา JavaSc...

Lambda function ในภาษา Python

7 March 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Lambda function ในภาษา Python เราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรและสามารถนำไปใช้ได้อย่างไรในการเขียนโปรแกรม พร้อมกับตัวอย่างการใช้งาน Lambda function ในการเขียนโปรแกรม นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - Lambda function คืออะไร - การประกาศ Lambda...

การติดตั้ง Node.js และเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม

3 March 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การติดตั้ง Node.js ลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ Node.js สนับสนุนการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows, Linux และ Mac OS X สำหรับในบทเรียนนี้ เราจะแสดงตัวอย่างการติดตั้ง Node.js บน Windows นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การดาวน์โหลด Node.js - การติดตั้ง N...

ทำความรู้จักกับ Node.js

1 March 2021

บทแรกของบทเรียน Node.js นี้ จะเป็นการแนะนำให้คุณรู้จักกับ Node.js และประวัติความเป็นมาของมัน เราจะมาดูกันว่า Node.js คืออะไร มันเกิดขึ้นเนื่องจากวัตถุประสงค์อะไร และมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ Node.js ที่คุณต้องทราบก่อนเริ่มเขียนโปรแกรมบน Node.js นี่เป็นเนื้อหาในบท...