บทความล่าสุด

String ในภาษา C++

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ String ในภาษา C++ เราจะพูดถึงการประกาศและการนำ String มาใช้งานในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ เรายังจะพูดถึงการดำเนินการพื้นฐานที่จำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับ String นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การประกาศ String - การหาค...

การจัดรูปแบบการแสดงผลวันที่ ในภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดรูปแบบการแสดงผลวันที่ในภาษา Python เราจะพูดถึงการใช้งานฟังก์ชัน strftime() สำหรับจัดรูปแบบการแสดงผลของวันที่ และฟังก์ชัน strptime() สำหรับสร้างออบเจ็คของวันที่จากรูปแบบที่กำหนด นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - ...

วันที่และเวลา ในภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันที่และเวลาในภาษา Python เราจะพูดถึงการทำงานพื้นฐานเกี่ยวกับวันที่และเวลา เช่น การแสดงเวลาปัจจุบัน การบวกลบเวลา เขตเวลา และแนะนำคลาสและเมธอดเกีี่ยวกับวันที่และเวลา นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - วันที่และเวลาปัจ...

Recursive function

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Recursive function เราจะมาดูกันว่า Recursive function คืออะไรและมันถูกนำไปใช้อย่างไรในการเขียนโปรแกรม เนื้อหาในบทนี้จะพูดถึงแนวคิดและการทำงานของ Recursive function เป็นหลัก และสำหรับโค้ดตัวอย่างจะมีภาษา C ภ...

Set ในภาษา Python

Set (เซ็ต) เป็นออบเจ็คที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน ในการเขียนโปรแกรมเราสามารถใช้ Set สำหรับหาค่าที่ไม่ซ้ำกันภายในลิสต์ ตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่แล้ว หรือการดำเนินการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ Set ได้ เช่น Intersection, Union, Difference และ ...

วันที่และเวลา ในภาษา PHP

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันที่และเวลาในภาษา PHP เราจะพูดถึงการแสดงวันที่และเวลาในโปรแกรม การจัดรูปแบบการแสดงผลของเวลา และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวลา นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การแสดงวันที่และเวลาปัจจุบัน - การสร้างวันที่แล...

การสุ่มตัวเลขในภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสุ่มตัวเลขในภาษา Python เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับฟังก์ชันในไลบรารี่มาตรฐานของภาษาที่ใช้สำหรับการสุ่มตัวเลขแบบต่างๆ ในภาษา Python นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การสุ่มตัวเลขจำนวนเต็ม - การสุ่มตัวเลขทศนิยม - Rand...

การสุ่มตัวเลขในภาษา PHP

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสุ่มตัวเลขในภาษา PHP โดยการใช้ฟังก์ชันมาตรฐานของภาษา rand() และ randomint() พร้อมกับการประยุกต์ใช้การสุ่มตัวเลขในการเขียนโปรแกรม นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การสุ่มตัวเลขจำนวนเต็ม - การสุ่มตัวเลขทศนิยม - Rand...

Set ในภาษา JavaScript

Set เป็นออบเจ็คที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน มันสามารถใช้เก็บได้ทั้งข้อมูลประเภทพื้นฐานและออบเจ็ค (Object reference) ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Set ในภาษา JavaScript และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Set ในการเขียนโปรแกรม นี่เป...

Map ในภาษา JavaScript

Map เป็นออบเจ็คที่เราสามารถใช้เก็บข้อมูลในรูปแบบของ Key/Value โดยที่ออบเจ็คทุกประเภทในภาษา JavaScript นั้นสามารถใช้เป็นทั้ง Key และ Value ของ Map ได้ ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งาน Map สำหรับเก็บข้อมูล และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Map ในการ...

การสุ่มตัวเลข ในภาษา JavaScript

การสุ่มตัวเลข (Random numbers) คือการสร้างตัวเลขแบบสุ่มขึ้นมาด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์ โดยวิธีที่เป็นที่นิยมคือการใช้อัลกอริทึม Pseudorandom number generator (PRNG) ในการเขียนโปรแกรมการสุ่มตัวเลขนั้นเป็นเรื่องปกติที่ต้องเจอ ยกตัวอย่างเช่น ก...

การจัดรูปแบบการแสดงผลวันที่ ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดรูปแบบการแสดงผลวันที่และเวลาในภาษา JavaScript สำหรับจัดรูปแบบวันที่ในรูปแบบมาตรฐานหรือแบบกำหนดเองโดยการประยุกต์ใช้เมธอดจากคลาส Date นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การแสดงวันที่และเวลาแบบมาตรฐาน - การรับเอาค่า...

HashSet ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน HashSet ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันในภาษา Java HashSet เป็นออบเจ็คที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน โดยข้อมูลจะถูกเก็บในรูปแบบของ Hash สำหรับการเปรียบเทียบความเท่ากันของข้อมูล มันเป็นออบเจ...

HashMap ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน HashMap สำหรับเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Key/Value ในภาษา Java HashMap เป็นออบเจ็คของคลาส HashMap ที่ถูก Implement มาจากอินเตอร์เฟซ Map มันใช้สำหรับเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Key/Value โดยที่ทั้ง Key แล...

วันที่และเวลา ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันที่และเวลาในภาษา JavaScript เราจะพูดถึงการแสดงวันที่และเวลาปัจจุบัน การสร้างออบเจ็คของเวลาเพื่อใช้งานในโปรแกรม และการดำเนินการเกี่ยวกับเวลา นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - วันที่และเวลาปัจจุบัน - การสร้างวันที่จ...

Modules ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโมดูลในภาษา JavaScript เราจะพูดถึงแนวคิดการใช้งานโมดูลและการสร้างโมดูลเพื่อแบ่งส่วนของโค้ดให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและดูแลรักษา นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - โมดูลคืออะไร - การประกาศและใช้งานโมดูล - ...

การแปลงประเภทข้อมูล ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแปลงประเภทข้อมูลในภาษา JavaScript เพื่อแปลงข้อมูลจากอีกประเภทหนึ่งไปยังอีกประเภทที่เราต้องการใช้งาน การแปลงข้อมูลนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเนื่องจากการเขียนโปรแกรมเราต้องเจอกับข้อมูลหลายประเภท ในบทนี้เราจะพูดถ...

คำสั่งวนซ้ำ for in และ for of

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานคำสั่งวนซ้ำ for in และ for of ในภาษา JavaScript ซึ่งเป็นคำสั่งวนซ้ำที่ใช้สำหรับวนรอบออบเจ็คที่สามารถวนรอบได้ (Iterable object) ก่อนเริ่มบทนี้ เราแนะนำให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับ คำสั่ง for loop ก่อนเพื่อทำความเข...

การหาค่าหาแฟกทอเรียล ในภาษา C และภาษา C++

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาค่าแฟกทอเรียลในภาษา C และ C++ และทำความรู้จักกับว่าแฟกทอเรียลคืออะไร นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - แฟกทอเรียลคืออะไร - โปรแกรมหาค่าแฟกทอเรียล - การหาค่าแฟกทอเรียลด้วย Recursive funct...

Exceptions และ Error ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อผิดพลาดในภาษา JavaScript ที่เรียกว่า Exception handling มันเป็นวิธีที่จะทำให้โปรแกรมไม่หยุดทำงานและยังสามารถทำงานต่อไปนี้ นอกข้อนี้เราจะพูดถึงข้อผิดพลาดมาตฐานในภาษา JavaScript นี่เป็นเนื้อหาในบทน...