บทความล่าสุด

การติดตั้ง Node.js และภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง Node.js ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เราจะใช้รันโปรแกรมภาษา JavaScript ในบทเรียนของเรา และการติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code ซึ่งเป็น Editor ที่เราอยากแนะนำสำหรับการเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript นี่เป็นเ...

การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Visual Studio Code

ในบทนี้ จะเป็นการแนะนำขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code และสร้างโปรเจ็คเพื่อเขียนโปรแกรมบน Windows Visual Studio Code หรือ VS Code นั้นเป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความ (Editor) แบบโอเพนซอร์สที่พัฒนาโดย Microsoft สำหรับ Windows ในปัจจุบัน โ...

แนะนำภาษา JavaScript

ในบทแรกของบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษา JavaScript เราจะพูดถึงประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของภาษา รวมถึงทำความรู้จักกับ JavaScript engine ที่ใช้สำหรับรันโปรแกรมภาษา JavaScript ที่เราเขียนขึ้น และสุดท้ายพูดถึงเครื่องมือที่ใช้สำหรั...

Time วันที่และเวลา ในภาษา C

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเวลาในภาษา C เราจะพูดถึงการอ่านค่าเวลาจากระบบ การวัดความแตกต่างของเวลา และการทำงานอื่นๆ เกี่ยวกับเวลา ในภาษา C มีฟังก์ชันจากไลบรารี่มาตรฐาน time.h สำหรับการทำงานกับเวลา นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - ระบบเวลาในคอมพ...

การสุ่มตัวเลข ในภาษา C และ C++

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อสุ่มตัวเลขในภาษา C และภาษา C++ เราจะเขียนโค้ดเพื่อสุ่มตัวเลขโดยการใช้ฟังก์ชัน rand จากไลบรารี่ stdlib.h (หรือ cstdlib ในภาษา C++) และในตอนท้ายของบท จะเป็นการสร้างฟังก์ชันเพื่อสุ่มตัว...

String ฟังก์ชัน ในภาษา C

ในบทก่อนหน้า คุณได้เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสตริง (String) ซึ่งนั่นทำให้คุณทราบว่า String คืออะไร และเราสามารถนำมันมาใช้ในการเขียนโปรแกรมได้อย่างไร ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชันเพื่อจัดการกับ String ซึ่งเป็นฟังก์ชันมาตรฐ...

String ในภาษา C

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ String ในภาษา C เราจะพูดเกี่ยวกับการประกาศและใช้งาน String การรับค่าและการแสดงผล String และการใช้งานฟังก์ชันที่สำคัญจากไลบรารี่ string.h เพื่อจัดการกับ String สตริง (String) หรือ Character sequence เป็นประเ...

Threads ในภาษา Ruby

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Thread ในภาษา Ruby เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับ Thread และการนำ Thread มาใช้งานในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ เรายังจะพูดถึงการเขียนโปรแกรมแบบ Multi-Threaded ซึ่งเป็นวิธีการเขียนโปรแกรมที่ใช้ประโยชน์จาก Thread ซึ...

Exceptions ในภาษา Ruby

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Exception ในภาษา Ruby เราจะพูดถึงว่าข้อผิดพลาดคืออะไรและมันเกิดขึ้นได้อย่างไรในการเขียนโปรแกรม และการจัดการกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้โปรแกรมยังคงสามารถทำงานต่อไปได้ และเรายังจะพูดถึงการออกแบบโปรแกรม...

Modules ในภาษา Ruby

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโมดูลในภาษา Ruby เราจะพูดถึงการประกาศและนำโมดูลไปใช้งานในการเขียนโปรแกรม และแนะนำให้คุณรู้จักกับ Mix-in โมดูล ก่อนเริ่มมาทำความรู้จักกันก่อนว่าโมดูลคืออะไร และมันมีประโยชน์อย่างไรในการเขียนโปรแกรม ในบทนี้ คุ...

Encapsulation ในภาษา Ruby

ในบทนี้ เราจะพูดเกี่ยวกับ Encapsulation ในภาษา Ruby เราจะแนะนำให้คุณรู้จักว่า Encapsulation คืออะไร และมันถูกนำไปใช้อย่างไรในการเขียนโปรแกรม หลังจากนั้นเราจะพูดถึงคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดการเข้าถึงของเมธอดในภาษา Ruby และการใช้งานเมธอด Setter...

การสืบทอดคลาส ในภาษา Ruby

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติการสืบทอดในภาษา Ruby เราจะพูดถึงการสร้างคลาสที่สืบทอดมาจากคลาสอื่น และในตอนท้ายของบทเราจะแนะนำให้คุณรู้จักเกี่ยวกับลำดับชั้นของการสืบทอดของคลาสในภาษา Ruby ก่อนที่จะเริ่มนั้น มาทำความเข้าใจกันก่อนว่...

ตัวแปร เมธอด และค่าคงที่ ของคลาส

ในบทก่อนหน้า คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับคลาสในเบื้องต้นไปแล้ว ในบทนี้จะเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลาส เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับสมาชิกประเภทอื่นๆ ของคลาส ได้แก่ ตัวแปรคลาส คลาสเมธอด และค่าคงที่ของคลาส และก่อนที่จะเริ่มต้น มาดูกันก่อนว่าสมาชิก...

คลาสและออบเจ็ค ในภาษา Ruby

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคลาสในภาษา Ruby เราจะพูดเกี่ยวกับการสร้างคลาสและการนำคลาสไปสร้างออบเจ็ค และเราจะอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ซึ่งเป็นรูปแบบของการเขียนโปรแกรมโดยการมองทุกอย่างเป็นวัตถุ ซึ่งจะมีข้อมูลแล...

Input/output with files ในภาษา Ruby

ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในขณะที่โปรแกรมทำงานข้อมูลทั้งหมดนั้นถูกเก็บอยู่ในหน่วยความจำ เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้นหรือโปรแกรมถูกปิดลงข้อมูลเหล่านั้นก็จะหายไป อย่างไรก็ตาม เราสามารถบันทึกข้อมูลในโปรแกรมลงบนไฟล์ได้ การบันทึกข้อมูลลงบนไฟล์น...

Hash ในภาษา Ruby

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Hash ในภาษา Ruby เราจะพูดเกี่ยวกับการประกาศและใช้งาน Hash ในการเขียนโปรแกรมพร้อมกับตัวอย่างการใช้งาน Hash สำหรับการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ และในตอนท้ายของบทเราจะแนะนำเมธอดที่สำคัญของ Hash และที่ใช้งานกันบ่...

Array methods ในภาษา Ruby

ในบทก่อนหน้า คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาเรย์ในเบื้องต้นไปแล้ว และนั่นเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างเพียงพอสำหรับการนำอาเรย์ไปใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่นเดียวกับ String ในภาษา Ruby นั้นมีเมธอดจากคลาส Array เป็นจำนวนมากที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราในการเ...

String methods ในภาษา Ruby

ในบทก่อนหน้า คุณได้เรียนรู้กับ String ในเบื้องต้นไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ในภาษา Ruby นั้นมีเมธอดเกี่ยวกับ String เป็นจำนวนมากที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราในการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการ String ในบทนี้ เราจะพูดเกี่ยวกับการใช้งานเมธอดที่สำคัญ...

String ในภาษา Ruby

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ String ในภาษา Ruby เราจะพูดเกี่ยวกับวิธีการประกาศ การนำ String ไปใช้งาน และการดำเนินการกับ String เช่น การเชื่อมต่อ String และการแทนที่ใน String และในตอนท้าย นอกจากนี้เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับเมธอดใน String...

Thread ในภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Thread ในภาษา Python เราจะพูดเกี่ยวกับการสร้างและใช้งาน Thread และวิธีการนำ Thread มาช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโปรแกรมของเรา ในบทนี้ เราได้ครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้งาน Thread ในภาษา Python เบื้องต้น ในตอ...