บทความล่าสุด

ประเภทข้อมูลในภาษา Ruby

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวประเภทข้อมูลในภาษา Ruby ซึ่งเราจะแนะนำให้คุณรู้จักข้อมูลพื้นฐานในภาษา รวมถึงการประกาศและใช้งานข้อมูลประเภทต่างๆ และนี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - ประเภทข้อมูล - Boolean - Integer - Floating-point - Strings - Symbols -...

ออบเจ็ค ในภาษา Ruby

ในบทนี้ เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับออบเจ็คในภาษา Ruby เราได้เขียนบทนี้ก่อนเนื่องจากว่า Ruby นั้นเป็นภาษาเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุอย่างสมบูรณ์ และทุกอย่างในภาษา Ruby นั้นเป็นออบเจ็ค ดังนั้นการเข้าใจแนวคิดของออบเจ็คสามารถช่วยให้คุณเรียนรู้บทที่เหลื...

ตัวแปรและขอบเขตของตัวแปร ในภาษา Ruby

ในบทก่อนหน้า คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปรในเบื้องต้นไปแล้ว นั่นเป็นพื้นฐานสำหรับตัวแปรที่ต้องรู้ก่อนเริ่มเขียนโปรแกรมในภาษา Ruby ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปร เช่น ขอบเขตของตัวแปร ตัวแปรประเภทต่างๆ และนี่เป็นเนื้อหาของบ...

ตัวแปรในภาษา Ruby

ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกภาษานั้น ตัวแปรนั้นเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจว่ามันคืออะไร ดังนั้นในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปรในภาษา Ruby และนี่เป็นเนื้อหาสำหรับบทนี้ - ตัวแปรคืออะไร - การประกาศและใช้งานตัวแปร - ค่าคงที่ - ตัวแปรก...

โครงสร้างของภาษา Ruby

ในการเขียนโปรแกรมทุกภาษา สิ่งแรกที่เราต้องเรียนรู้คือการทำความเข้าใจกับโครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษานั้นๆ ก่อน ภาษาคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกับภาษามนุษย์ มีกฏและรูปแบบในการเขียนของมัน อย่างไรก็ตาม ภาษา Ruby นั้นมีโครงสร้างที่ง่ายต่อการเขียนและทำควา...

การติดตั้งภาษา Ruby

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับเขียนโปรแกรมในภาษา Ruby ซึ่งในตอนแรกจะเป็นการติดตั้งภาษา Ruby บนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน และกำหนดค่าพื้นฐานเพื่อให้สามารถคอมไพล์โปรแกรมภาษา Ruby ได้ สำหรับในบทเรียนนี้ เราจะพูด...

แนะนำภาษา Ruby

ภาษา Ruby นั้นเป็นภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ดังนั้นมันสามารถใช้เขียนโปรแกรมได้หลากหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น การเขียนแอพพลิเคชันแบบ Console การเขียนแอพพลิเคชันแบบ GUI หรือแม้กระทั่งการนำไปพัฒนาเว็บไซต์พร้อมกับเฟรมเวิร์...

Inheritance ในภาษา Python

ในบทก่อนหน้า คุณได้เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในการสร้างคลาสและออบเจ็คไปแล้ว และในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของ OOP คือการสืบทอดคลาส (Inheritance) ซึ่งเป็นความสามารถที่สำคัญในภาษา Python ที่จะทำให้สามา...

คลาสและออบเจ็ค ในภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคลาส (Classes) และออบเจ็ค (Objects) ในภาษา Python เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับแนวคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object oriented programming หรือ OOP) เช่นเดียวกับภาษาอื่นๆ Python ถือเป็นหนึ่งในภาษาที่เป็น OOP ...

Exceptions ในภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อผิดพลาด (Error) ในภาษา Python ที่เรียกว่า Exception ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่า syntax ของโปรแกรมถูกต้อง แต่บางคำสั่งในโค้ดโปรแกรมนั้นทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น ซึ่งการจัดกการข้อผิดพลาดนั้นเป็นสิ...

Modules ในภาษา Python

ในการเขียนโปรแกรมในภาษา Python โมดูล (Module) คือไฟล์ของโปรแกรมที่กำหนดตัวแปร ฟังก์ชัน หรือคลาสโดยแบ่งย่อยออกไปจากโปรแกรมหลัก และสามารถนำมาใช้งานได้โดยการนำเข้ามาในโปรแกรม (Import) กล่าวอีกนัยหนึ่ง โมดูลก็คือไลบรารี่ที่สร้างไว้และนำมาใช้งาน...

Input/output with files ในภาษา Python

ในการเขียนโปรแกรม ไฟล์ (File) คือสิ่งที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ในหน่วยเก็บข้อมูล คอมพิวเตอร์มีไฟล์หลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานของมัน โดยทั่วไปแล้วไฟล์จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ Text file และ Binary file โดย Text fi...

Python Type conversions

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนการแปลงประเภทข้อมูลในภาษา Python โดยการใช้ built-in ฟังก์ชัน เนื่องจากในการเขียนโปรแกรมนั้นเรามักจะทำงานกับข้อมูลหลายประเภท ดังนั้น มันจึงมีความจำเป็นที่คุณอาจจะต้องการแปลงข้อมูลประเภทหนึ่งไปเป็นประเภทหนึ่ง เช่น การแปลง...

Dictionary ในภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล Dictionary ในภาษา Python เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับ Dictionary คืออะไร และการประกาศและใช้งานสำหรับเก็บข้อมูลในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ เรายังจะพูดถึงการใช้งานเมธอดและ built-in functions ของ D...

Tuples ในภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Tuple ในภาษา Python และทำความรู้จักกับว่า Tuple คืออะไร เราจะพูดถึงการสร้างและใช้งาน Tuple และตอนที่จะต้องใช้งานในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ เรายังจะพูดถึงการใช้งานเมธอดและฟังก์ชันต่างๆ ของ Tuple ในการเขีย...

List methods ในภาษา Python

ในบทนี้ เราจะพูดถึงการใช้งาน List เมธอด ในภาษา Python เนื่องจาก List เป็นออบเจ็ค ดังนั้น Python จึงได้ให้เมธอดต่างๆ สำหรับทำงานพื้นฐานกับ List ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ เรายังจะพูดถึงการใช้งาน built-in function ก...

Lists ในภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลแบบ List ในภาษา Python เราจะพูดถึงการสร้างและใช้งาน List ในเบื้องต้น การใช้งานเมธอดและฟังก์ชันเพื่อจัดการข้อมูลภายใน List และการใช้งานคำสั่ง For loop กับ List รวมถึงการ slicing List (ลิสต์) ...

String methods ในภาษา Python

ในบทก่อนหน้า เราได้พูดเกี่ยวกับการใช้งาน String ในเบื้องต้นไปแล้ว ในบทนี้ เราจะแนะนำเมธอดและการใช้งานเมธอดในคลาส String ในภาษา Python นั้น String เป็นคลาสมาตรฐานสำหรับจัดการข้อมูลประเภทข้อความ และในคลาสจะมีเมธอดสำหรับจัดการข้อมูลและอำนวยควา...

String ในภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ String ในภาษา Python เราจะพูดเกี่ยวกับการประกาศและใช้งาน String ในรูปแบบต่างๆ เพราะว่าเนื้อหาเกี่ยวกับ String นั้นมีค่อนข้างมาก ดังนั้นเราจึงได้รวบรวมเนื้อหาทั้งหมดไว้ในบทนี้ และเราจะแนะนำการใช้งาน built-i...

คำสั่งวนซ้ำ ในภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้คำสั่งวนซ้ำในภาษา Python เราจะพูดถึงการควบคุมการทำงานโดยการใช้คำสั่ง while loop และ for loop คำสั่งเหล่านี้สามารถควบคุมโปรแกรมให้ทำงานซ้ำๆ ในเงื่อนไขที่กำหนดและเพิ่มความสามารถของการเขียนโปรแกรม ตัวอย่างของการทำงานซ้...