บทความล่าสุด

ค่าคงที่ ใน ภาษา PHP

ค่าคงที่ (Constants) คือค่าของ Literal ใดๆ ที่ถูกกำหนดให้กับตัวแปรค่าคงที่ ค่าคงที่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในโปรแกรมและเป็นได้เพียงค่าเดียวตั้งแต่โปรแกรมเริ่มจนสิ้นสุดการทำงาน ในภาษา PHP คุณสามารถประกาศค่าคงที่ได้สองแบบโดยการใช้ฟังก์ชัน...

String ใน ภาษา PHP

String คือประเภทข้อมูลประเภทข้อความหรือการนำตัวอักษรหลายๆ ตัวมาต่อกันหรือเรียกว่าอาเรย์ของตัวอักษร โดยความยาวของ String นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามค่าที่กำหนดให้กับตัวแปร ในภาษา PHP ค่าที่เป็นไปได้ของ String นั้นรองรับเกือบทุกตัวอักษรในโลก ...

ตัวแปรและประเภทข้อมูล ใน ภาษา PHP

ตัวแปร คือสิ่งที่ใช้เก็บค่าของข้อมูลในหน่วยความจำ ตัวแปรจะประกอบไปด้วยชื่อของตัวแปร (identifier) ใช้เพื่ออ้างอิงหรือเข้าถึงค่าภายในตัวแปร ตัวแปรเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ ดังนั้นเราสามารถเข้าถึงค่าของตัวแปรและอัพเดทค่าได้ตลอดเวลา ในการประกาศต...

โครงสร้างของภาษา PHP ใน ภาษา PHP

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้โครงสร้างที่จำเป็นที่คุณต้องต้องทราบในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP รูปแบบและกฏเกณฑ์ต่างๆ ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP มาเริ่มต้นกับโปรแกรมที่พื้นฐานที่สุดสำหรับการเรียนเขียนโปรแกรม โปรแกรมแรกที่คุณจะได้เห็นในภาษา PHP...

การติดตั้งภาษา PHP ใน ภาษา PHP

ก่อนที่จะเริ่มเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP คุณจะต้องเตรียมเครื่องมือสำหรับการเขียนโปรแกรมก่อน ซึ่งในบทนี้ เราจะพาคุณติดตั้งสิ่งที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ในการทำงานของโปรแกรมภาษา PHP นั้น คุณจะต้องติดตั้งภาษา PHP ลงในเครื่...

แนะนำภาษา PHP ใน ภาษา PHP

ในบทแรกของการเรียนภาษา PHP เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับภาษาในเบื้องต้น รวมทั้งประวัติความเป็นมาและการพัฒนาของภาษา PHP PHP คือภาษาสำหรับทำงานด้านฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ (server-side scripting) ถูกออกแบบมาสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ แต่มันก็ยังสามารถใช้เข...

Threads ใน ภาษา Visual Basic

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Thread ในภาษา Visual Basic เราจะมาสร้างโปรแกรมที่สามารถทำงานได้พร้อมกันหลาย Thread หรือการเขียนโปรแกรมแบบ Multithreading เมื่อโปรแกรมเริ่มทำงาน Common language runtime (CLR) จะทำการสร้าง Thread หน...

Directives ใน ภาษา Visual Basic

Directives คือชุดคำสั่งที่ประมวลผลโดย Preprocessor ก่อนที่โปรแกรมจะทำการคอมไพล์ หรือในบางทีเรียกว่า Preprocessor Directives มันเป็นชุดคำสั่งสำหรับควบคุมการทำงานของ Preprocessor สำหรับการประมวลผลซอสโค้ดในภาษา Visual Basic ยกตัวอย่างเช่น กำห...

Collections ใน ภาษา Visual Basic

ในการเขียนโปรแกรม คุณอาจจะต้องจัดการกับข้อมูลหรือออบเจ็คที่เกี่ยวข้องกันหลายๆ อัน ในบทก่อนหน้าเราใช้อาเรย์ในการเก็บข้อมูลซึ่งจะต้องทราบขนาดที่แน่นอนของข้อมูลที่จะเก็บก่อน ในบทนี้เราจะพูดถึงการเก็บข้อมูลแบบไดนามิกส์ด้วยการใช้ Collection ในภา...

Input/output with files ใน ภาษา Visual Basic

ในบทนี้เราจะทำงานกับไฟล์ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านและเขียน text file ในภาษา Visual Basicโปรแกรมคอมพิวเตอร์มักจะทำงานกับไฟล์ ไฟล์ใช้สำหรับเก็บข้อมูลบนหน่วยเก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิส แผ่นซีดีรอม หรือแฟลชไดรฟ์ ซึ่งการเก็บข้อมูลในหน่วยเก็บ...

Exception ใน ภาษา Visual Basic

Exception คือคุณสมบัติในภาษา Visual Basic ที่ให้คุณสามารถจัดการกับข้อผิดพลาดที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน โดยการทำงานของ Exception นั้นจะช่วยให้โปรแกรมไม่ Error หรือหยุดการทำงานเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในการจัดการ Exce...

Enums ใน ภาษา Visual Basic

Enum (อีนัม) เป็นประเภทข้อมูลที่ให้คุณสามารถกำหนดชื่อให้กับค่าคงที่ได้ โดยค่าของ Enum นั้นจะใช้กับชุดของข้อมูลแบบจำนวนเต็ม แต่เราสามารถอ้างถึงค่าคงที่นั้นได้ผ่านตัวอักษรในการใช้ Enum จะทำให้เราสามารถทำงานกับค่าคงที่เหล่านั้นได้สะดวกขึ้น เช่...

Structures ใน ภาษา Visual Basic

Structures หรือโครงสร้างข้อมูล คือประเภทข้อมูลประเภทหนึ่งในภาษา Visual Basic ที่สามารถมีสมาชิกภายในตัวของมันได้ ลักษณะโครงสร้างของ Structure นั้นจะคล้ายกับคลาส แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ Structure เป็นตัวแปรแบบ Valued type ในขณะที่คลาสเป็นแบบ ...

Events ใน ภาษา Visual Basic

Event คือสิ่งที่ทำให้คลาสหรือออบเจ็คสามารถแจ้งเตือนไปยังคลาสหรือออบเจ็คอื่นได้เมื่อมีบางอย่างได้เกิดขึ้นในโปรแกรม โดยการทำงานของ Event จะมีสองส่วนคือ ส่วนที่เป็นแหล่งกำเนิด (raise) ของ Event นั้นจะเรียกว่า sender และส่วนที่ทำหน้าที่จัดการกั...

Delegates ใน ภาษา Visual Basic

Delegate เป็นประเภทข้อมูลที่ใช้ในการอ้างถึงฟังก์ชันหรือเมธอด บางทีเราเรียก delegate ว่าเป็นพอยน์เตอร์ของฟังก์ชัน ในการใช้ delegate จะทำให้เราสามารถทำงานกับฟังก์ชันได้อย่างปลอดภัย ในภาษา Visual Basic นั้น delegate เป็นประเภทข้อมูลออบเจ็คจากค...

Properties ใน ภาษา Visual Basic

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน property ในภาษา Visual Basic เพื่ออ่านและเขียนข้อมูลจากสมาชิกภายในคลาสProperty เป็นตัวแปรประเภทหนึ่งของคลาสที่ให้โปรแกรมสามารถอ่านและเขียนค่าภายในคลาสได้อย่างยืดหยุ่น โดย Property นั้นสามารถทำงานได...

Interfaces ใน ภาษา Visual Basic

Interfaces คือการอธิบายการกระทำที่ออบเจ็คสามารถทำได้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเปิด TV คุณจะต้องกดปุ่มเปิดเพื่อที่จะเปิดมัน เราทราบว่า TV จำเป็นต้องมีปุ่มเพื่อที่จะเปิด แต่เราไม่ได้สนใจว่าขั้นตอนการทำงานของมันจะเป็นอย่างไร ในการเขียนโปรแกรม In...

Polymorphism ใน ภาษา Visual Basic

Polymorphism เป็นคุณสมบัติที่สำคัญเป็นอันดับที่สามในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ต่อจากคุณสมบัติการห่อหุ่มและการสืบทอด คำว่า Polymorphism นั้นเป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษากรีก ซึ่งหมายความว่า "หลากหลายรูปแบบ" ดังนั้นในการเขียนโปรแกรม Polymorphism ก็ค...

Encapsulation ใน ภาษา Visual Basic

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติการห่อหุ้มข้อมูลหรือ encapsulation ในภาษา Visual BasicEncapsulation คือคุณสมบัติในการห่อหุ้มข้อมูลในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โดยตัวแปรหรือเมธอดภายในคลาสจะไม่สามารถเข้าถึงได้จากภายนอก ยกตัวอย่างเช่น เมื...

Inheritance ใน ภาษา Visual Basic

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสืบทอดในภาษา Visual Basic ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่คลาสสามารถถ่ายทอดไปยังคลาสใหม่ได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ inheritance (การสืบทอด) คือการที่คลาสนั้นสร้า...