บทความล่าสุด

โครงสร้างของภาษา Java ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนโครงสร้างพื้นฐานของภาษา Java และรูปแบบต่างๆ ในการใช้งานของภาษา เราจะมาเริ่มต้นกับโปรแกรมสุดคลาสสิค Hello World Program Hello World Program เป็นโปรแกรมแรกที่โปรแกรมเมอร์ทุกคนจะได้เขียน มันเป็นโปรแกรมท...

ทำความรู้จักกับภาษา Java ในภาษา Java

Java เป็นภาษาเขียนโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป โดยสามารถทำงานได้พร้อมกัน เป็นภาษาที่สร้างมาจากคลาส และสนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบออบเจ็คอย่างสมบูรณ์ และถูกออกแบบมาให้พร้อมสำหรับการใช้งานมากที่สุด ซึ่งมีเมธอดและคลาสต่าง...

ออบเจ็ค ในภาษา C#

ในก่อนหน้านี้ คุณได้เรียนรู้วิธีการสร้างคลาสในภาษา C# ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในภาษา C# ในบทนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำคลาสมาสร้างออบเจ็ค คลาสจะสามารถทำงานได้ต้องนำมาสร้างออบเจ็ค ออบเจ็ค คือรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ไ...

อาเรย์ ในภาษา C#

อาเรย์เป็นประเภทข้อมูลชนิดหนึ่ง ที่คุณสามารถเก็บค่าตัวแปรประเภทเดียวกันได้หลายๆ ค่าไว้ในตัวแปรเดียวที่เรียกว่า ตัวแปรอาเรย์ ในการสร้างอาเรย์ในภาษา C# มีรูปแบบดังนี้:type[] arrayName;โดย type สามารถเป็นได้ทั้งตัวแปรพื้นฐ...

Generic Collections ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้รู้จักกับ Collections ในภาษา C# และการใช้งาน Collections ประเภทต่างๆ ที่มีความจำเป็นในสภานะการณ์ที่แตกต่างกันCollections (คอลเล็กชัน) หรือ Generic Collections นั้นเป็นไลบรารี่ของภาษา C# ที่มีอยู่แล้ว ซึ่...

Encapsulation ในภาษา C#

Encapsulation (คุณสมบัติการห่อหุ้ม) เป็นคุณสมบัติหนึ่งของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ซึ่งเป็นการกำหนดความสามารถในการเข้าถึงสมาชิกภายในคลาส ไม่ว่าทั้งจากภายนอกและภายในคลาสก็ตาม มันถูกใช้เพื่อทำให้ข้อมูลภายในเป็นความลับและมี...

Overloading Operators ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้รู้จักและการใช้งานกับ Overloading Operators ในภาษา C# ซึ่งเป็นการเปลี่ยนการทำงานของตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์พื้นฐานให้สามารถทำงานกับออบเจ็คได้เหมือนกับการใช้งานกับประเภทข้อมูลพื้นฐาน (Primitive data type)...

Enums ในภาษา C#

Enum เป็นประเภทข้อมูลที่เป็นชุดของตัวเลขจำนวนเต็ม มันใช้กำหนดกลุ่มของค่าคงที่ที่ทำให้มีความหมายและเข้าใจได้ง่ายขึ้นในการเขียนโปรแกรม โดยค่าที่ใช้ในการประกาศ enum นั้นจะเป็น String literal ใดๆ โดยค่าเหล่านี้ถือว่าเป็นค่า...

Exception ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนและทำความรู้จักกับ Exception ในภาษา C# รวมถึงการใช้งาน Exception จากไลบรารี่ที่ภาษา C# มีให้ และการจัดการและสร้าง Exception แบบกำหนดเอง Exception คือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขณะที่โปรแกรมกำลังทำงานในเง...

Interfaces ในภาษา C#

ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Interfaces เป็นคำที่ใช้กับการกำหนดประเภทของข้อมูลแบบ abstract โดยการกำหนดเมธอดที่ไม่มีโค้ดการทำงาน ในบทนี้ เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับ Interface ในภาษา C# และวิธีใช้งานร่วมกับ Inheritance ของคลาส...

Structs ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลในภาษา C# โครงสร้างข้อมูล (Struct) เป็นตัวแปรที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกันในรูปแบบของออบเจ็ค Struct สามารถมีสมาชิกที่เป็น Primitive datatype Reference type แ...

Properties ในภาษา C#

Properties คือสมาชิกของคลาสที่ทำให้สามารถอ่านหรือเขียนข้อมูลให้กับตัวแปรในคลาสได้ยืดหยุ่นและซับซ้อนขึ้น ซึ่งใช้หลักการทำงานของเมธอดในการทำงานภายใน โดยปกติแล้ว property จะใช้สำหรับการเข้าถึงตัวตัวแปรที่เป็น private ภายใน...

Polymorphism ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้รู้จักกับคุณสมบัติ Polymorphism ในภาษา C# ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญเป็นอันดับที่สามในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หลังจาก Inheritance และ Encapsulation ซึ่ง Polymorphism นั้นเป็นคำที่มาจากภาษากรีก มีความหมายว...

Inheritance ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Inheritance (การสืบทอด) ในภาษา C# ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในการสืบทอดคุณสมบัติของคลาสเดิมไปใช้ในคลาสใหม่ Inheritance (การสืบทอด) เป็นคุณสมบัติหนึ่งในการเขียนโป...

คลาส ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างคลาสและออบเจ็คในภาษา C# ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในภาษา C# เพราะว่ามันถูกออกแบบมาให้เป็นภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุอย่างเต็มรูปแบบ (object oriented programming) ดังนั้น คุณจะเข้าใ...

Namespaces ในภาษา C#

ในภาษา C# เนมสเปซ (namespace) นั้นเป็นเซตของเมธอดและคลาส ที่ใช้ในการจัดการสิ่งเหล่านี้ให้เป็นกลุ่ม หรือเป็นการรวบรวมของออบเจ็ค มันเป็นแนวคิดแบบนามธรรมที่ใช้ในการกำหนดขอบเขตของออบเจ็คภายในโปรแกรมNamespaces นั้นจะมีประโยช...

เมธอด ในภาษา C#

ในบทนี้ เราจะพูดเกี่ยวกับเมธอดในภาษา C# คุณจะได้เรียนวิธีการสร้างเมธอดและการเรียกใช้มัน ในภาษา C# เมธอดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมเพื่อให้ดำเนินการบางอย่าง กล่าวอีกนัยหนึ่ง มันคือส่วนย่อยของโปรแกรมที่ถูกเรียกโดยโปรแกรมหล...

คำสั่งวนซ้ำ ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คำสั่งวนซ้ำเพื่อควบคุมโปรแกรม เช่น คำสั่ง while loop, do-while loop, for loop และ foreach loopคำสั่งวนซ้ำ (loop statements) ถูกใช้เพื่อควบคุมโปรแกรมเพื่อให้โปรแกรมทำบางส่วนของโค้ดซ้...

คำสั่งเลือกเงื่อนไข ในภาษา C#

ในเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งเงื่อนไขในภาษา C#คำสั่งเงื่อนไข (selection statement) เป็นคำสั่งที่ให้คุณสามารถควบคุมโปรแกรมให้ทำงานตามต้องการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ คำสั่ง if เป็นคำสั่งเลือกพื้นฐานในการเขียนโป...

อินพุต เอาต์พุต พื้นฐาน ในภาษา C#

ในการเขียนโปรแกรม สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือโปรแกรมต้องมีการติดต่อกับผู้ใช้ โดยพื้นฐานแล้วเป็นการแสดงผลลัพธ์ของโปรแกรมซึ่งเรียกว่า output โดยทั่วไปมักจะเป็นหน้าจอของคอมพิวเตอร์ และอีกอย่างหนึ่งคือการให้ข้อมูลกับโปรแกรม เร...