บทความล่าสุด

คำสั่งวนซ้ำ ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การควบคุมโปรแกรมโดยใช้คำสั่งวนซ้ำ เพื่อควบคุมโปรแกรมให้ทำงานซ้ำๆ ได้คำสั่งวนซ้ำ (loop statements) เป็นคำสั่งที่ทำให้คุณสามารถควบโปรแกรมให้มันทำงานซ้ำๆ ได้ ถ้าหากเงือนไขนั้นยังคงเป็นจริง มันเป็นคำสั่งที่มีประโยชน์เป็น...

คำสั่งเลือกเงื่อนไข ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการควบคุมการทำงานของโปรแกรมโดยคำสั่งเงื่อนไขในภาษา Java เพื่อควบคุมโปรแกรมให้ทำงานตามที่ต้องการ โดยคำสั่งเงื่อนไขในภาษา Java ที่คุณจะเรียนรู้ในบทนี้จะมีด้วยกันดังนี้คำสั่ง ifคำสั่ง if elseคำสั่ง else-ifคำสั่ง swi...

อินพุต เอาต์พุต พื้นฐาน ในภาษา Java

ในการเขียนโปรแกรมนั้น สิ่งที่สำคัญคือการที่โปรแกรมสามารถติดต่อกับผู้ใช้ ซึ่งจะมีในสองลักษณะคือ Input คือการรับข้อมูลมาจากผู้ใช้ และนำมาประมวลผลในโปรแกรม และ Output คือการส่งข้อมูลกลับและแสดงผลให้กับผู้ใช้ สำหรับบทเรียน Java นี้ เราจะพูดเกี่...

ตัวดำเนินการ ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวดำเนินการในภาษา Java และการใช้งานตัวดำเนินการ ในภาษา Java มีตัวดำเนินการประเภทต่างๆ ดังนี้ String concatenating operator หรือเครื่องหมายในการเชื่อมต่อ String จะใช้สำหรับต่อ String เป็น String เดียวกัน ตัว...

ค่าคงที่ ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับค่าคงที่ (constants) ในภาษา Java ตั้งแต่วิธีการประกาศค่าคงที่ การใช้งาน ประโยชน์และข้อได้เปรียบของการใช้งานค่าคงที่ และเรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่ง final ที่สามารถใช้กับค่าคงที่และอื่นๆ ค่าคงที่ คือตัวแปรที่ใช้อ้...

ตัวแปรและประเภทข้อมูล ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปรและประเภทข้อมูลชนิดต่างๆ ในภาษา Java ที่จะใช้กับข้อมูลในกรณีที่โปรแกรมต้องจัดการกับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ในภาษา Java มีข้อมูลพื้นฐาน 8 ชนิดให้สามารถใช้งาน เรามักจะเรียกข้อมูลเหล่านี้ว่า Primitive types...

โครงสร้างของภาษา Java ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนโครงสร้างพื้นฐานของภาษา Java และรูปแบบต่างๆ ในการใช้งานของภาษา เราจะมาเริ่มต้นกับโปรแกรมสุดคลาสสิค Hello World Program Hello World Program เป็นโปรแกรมแรกที่โปรแกรมเมอร์ทุกคนจะได้เขียน มันเป็นโปรแกรมที่แสดงข้อความว่า "He...

ทำความรู้จักกับภาษา Java ในภาษา Java

Java เป็นภาษาเขียนโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป โดยสามารถทำงานได้พร้อมกัน เป็นภาษาที่สร้างมาจากคลาส และสนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบออบเจ็คอย่างสมบูรณ์ และถูกออกแบบมาให้พร้อมสำหรับการใช้งานมากที่สุด ซึ่งมีเมธอดและคลาสต่างๆ อำนวยความสะดวกให้ใ...

ออบเจ็ค ในภาษา C#

ในก่อนหน้านี้ คุณได้เรียนรู้วิธีการสร้างคลาสในภาษา C# ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในภาษา C# ในบทนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำคลาสมาสร้างออบเจ็ค คลาสจะสามารถทำงานได้ต้องนำมาสร้างออบเจ็ค ออบเจ็ค คือรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ได้เพิ่มเข้ามาในภาษาร...

อาเรย์ ในภาษา C#

อาเรย์เป็นประเภทข้อมูลชนิดหนึ่ง ที่คุณสามารถเก็บค่าตัวแปรประเภทเดียวกันได้หลายๆ ค่าไว้ในตัวแปรเดียวที่เรียกว่า ตัวแปรอาเรย์ ในการสร้างอาเรย์ในภาษา C# มีรูปแบบดังนี้:type[] arrayName;โดย type สามารถเป็นได้ทั้งตัวแปรพื้นฐานในภาษา C# และตัวแป...

Generic Collections ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้รู้จักกับ Collections ในภาษา C# และการใช้งาน Collections ประเภทต่างๆ ที่มีความจำเป็นในสภานะการณ์ที่แตกต่างกันCollections (คอลเล็กชัน) หรือ Generic Collections นั้นเป็นไลบรารี่ของภาษา C# ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเราสามารถที่จะนำมาใ...

Encapsulation ในภาษา C#

Encapsulation (คุณสมบัติการห่อหุ้ม) เป็นคุณสมบัติหนึ่งของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ซึ่งเป็นการกำหนดความสามารถในการเข้าถึงสมาชิกภายในคลาส ไม่ว่าทั้งจากภายนอกและภายในคลาสก็ตาม มันถูกใช้เพื่อทำให้ข้อมูลภายในเป็นความลับและมีความปลอดภัย และง่ายต...

Overloading Operators ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้รู้จักและการใช้งานกับ Overloading Operators ในภาษา C# ซึ่งเป็นการเปลี่ยนการทำงานของตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์พื้นฐานให้สามารถทำงานกับออบเจ็คได้เหมือนกับการใช้งานกับประเภทข้อมูลพื้นฐาน (Primitive data type) ในภาษา C# Overload...

Enums ในภาษา C#

Enum เป็นประเภทข้อมูลที่เป็นชุดของตัวเลขจำนวนเต็ม มันใช้กำหนดกลุ่มของค่าคงที่ที่ทำให้มีความหมายและเข้าใจได้ง่ายขึ้นในการเขียนโปรแกรม โดยค่าที่ใช้ในการประกาศ enum นั้นจะเป็น String literal ใดๆ โดยค่าเหล่านี้ถือว่าเป็นค่าคงที่ของจำนวนเต็ม รู...

Exception ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนและทำความรู้จักกับ Exception ในภาษา C# รวมถึงการใช้งาน Exception จากไลบรารี่ที่ภาษา C# มีให้ และการจัดการและสร้าง Exception แบบกำหนดเอง Exception คือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขณะที่โปรแกรมกำลังทำงานในเงื่อนไขที่ไม่เหมาะสม ...

Interfaces ในภาษา C#

ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Interfaces เป็นคำที่ใช้กับการกำหนดประเภทของข้อมูลแบบ abstract โดยการกำหนดเมธอดที่ไม่มีโค้ดการทำงาน ในบทนี้ เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับ Interface ในภาษา C# และวิธีใช้งานร่วมกับ Inheritance ของคลาส ซึ่งถือว่าเป็นคุณสม...

Structs ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลในภาษา C# โครงสร้างข้อมูล (Struct) เป็นตัวแปรที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกันในรูปแบบของออบเจ็ค Struct สามารถมีสมาชิกที่เป็น Primitive datatype Reference type และเมธอดได้ โครงสร้าง...

Properties ในภาษา C#

Properties คือสมาชิกของคลาสที่ทำให้สามารถอ่านหรือเขียนข้อมูลให้กับตัวแปรในคลาสได้ยืดหยุ่นและซับซ้อนขึ้น ซึ่งใช้หลักการทำงานของเมธอดในการทำงานภายใน โดยปกติแล้ว property จะใช้สำหรับการเข้าถึงตัวตัวแปรที่เป็น private ภายในคลาส โดยที่โปรแกรมภา...

Polymorphism ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้รู้จักกับคุณสมบัติ Polymorphism ในภาษา C# ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญเป็นอันดับที่สามในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หลังจาก Inheritance และ Encapsulation ซึ่ง Polymorphism นั้นเป็นคำที่มาจากภาษากรีก มีความหมายว่า "หลายรูปแบบ" Poly...

Inheritance ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Inheritance (การสืบทอด) ในภาษา C# ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในการสืบทอดคุณสมบัติของคลาสเดิมไปใช้ในคลาสใหม่ Inheritance (การสืบทอด) เป็นคุณสมบัติหนึ่งในการเขียนโปรแกรมที่ใช้กับการสร้...