บทความล่าสุด

คลาสและออบเจ็ค ในภาษา C++

ในบทนี้ เราได้ครอบคลุมถึงพื้นฐานเกี่ยวกับคลาสในภาษา C++ อย่างไรก็ตาม คลาสยังมีเนื้อหามากกว่านี้ ที่ยังไม่ได้กล่าวถึง

ประเภทข้อมูลอื่น ในภาษา C++

ในบางสถานการณ์ การเขียนโปรแกรมนั้นก็มีความหลากหลายทางข้อมูล นอกจาก Primitive data type แล้วในภาษา C++ ยังมีประเภทข้อมูลอื่นอยู่อีก เช่น การกำหนดประเภทข้อมูลเอง ข้อมูลแบบ Enum หรือ Union เป็นต้น ในบทนี้เราจะพูดถึงประเภทข้อมูลเหล่านี้และตัวอย...

โครงสร้างข้อมูล ในภาษา C++

ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและใช้งานโครงสร้างข้อมูลในภาษา C++ ซึ่งโครงสร้างข้อมูลนั้นเป็นประเภทข้อมูลของมันเอง ที่ประกอบสมาชิกหรือข้อมูลอื่นอยู่ภายใน และนอกจากนี้ คุณยังได้เห็นตัวอย่างในการใช้งานโครงสร้างข้อมูลกับอาเรย์กับการส่ง...

หน่วยความจำแบบไดนามิก ในภาษา C++

ในบทก่อนหน้าของบทเรียนนี้ คุณได้เห็นแล้วว่าหน่วยความจำต้องถูกจองก่อนสำหรับตัวแปร ก่อนที่โปรแกรมจะรัน ในบางกรณี เราอาจจะต้องการจองหน่วยความจำแบบไดนามิกส์ในเวลาที่โปรแกรมรัน ในบทนี้ การจองหน่วยความจำแบบไดนามิส์ ในภาษา C++ นั้นให้เราสามารถจ...

พอยน์เตอร์ ในภาษา C++

พอยน์เตอร์ เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปร การใช้พอยน์เตอร์ เราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เราต้องการได้โดยตรงโดยการใช้ชื่อของตัวแปร และมันมีประโยชน์มากในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาที่สามารถจัดการหน่วยความจำได้ง่าย เช่น ภาษา C และภาษา C++...

อาเรย์ ในภาษา C++

อาเรย์เป็นตัวแปรประเภทหนึ่งในภาษา C++ มันสามารถเก็บข้อมูลที่เป็นชุดไว้ในตัวแปรเดียวโดยการใช้ index เพื่อเป็นตัวชี้ของตำแหน่งข้อมูล ดังนั้นอาเรย์จึงเป็นตัวแปรประเภทหนึ่ง และมีรูปแบบคือ: ``syntax type name[size]; ` ลองจินตนาการว่าถ้าค...

ฟังก์ชัน ในภาษา C++

ฟังก์ชันเป็นส่วนหรือกลุ่มของคำสั่งเพื่อทำงานบางอย่าง แนวคิดของฟังก์ชันคือการรวบรวมโค้ดที่ใช้บ่อยๆ และซ้ำๆ กลับมาใช้ใหม่ เมื่อคุณสร้างฟังก์ชันมันสามารถถูกเรียกใช้ได้จากทุกจุดของโปรแกรม บางครั้งขึ้นกับขอบเขตของมัน รูปแบบในการเขียนฟังก์ชันใ...

คำสั่งควบคุม ในภาษา C++

ในบทก่อนหน้า คุณได้เรียนพื้นฐานของภาษา C++ ไปแล้ว ในบทนี้ คุณจะได้เรียนเกี่ยวกับการควบคุมโปรแกรมโดยการใช้คำสั่งควบคุม อย่างเช่น if, if else, switch, for, while, do while คำสั่งเหล่านี้ใช้เพื่อควบคุมโปรแกรมเพื่อให้ไปในทิศทางที่เราต้องการ ...

อินพุต เอาต์พุต พื้นฐาน ในภาษา C++

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเขียนโปรแกรมคือ Input และ Output ของโปรแกรม เพราะว่าทุกๆ โปรแกรมจำเป็นต้องติดต่อกับผู้ใช้ ในภาษา C++ จะใช้ Stream เพื่อดำเนินการกับ Input และ Output ของโปรแกรม ซึ่ง Stream นั้นเป็นไลบรารี่มาตรฐานของภาษา C++ เราใช้ cin...

ตัวดำเนินการ ในภาษา C++

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวดำเนินการ (Operator) ในภาษา C++ ตัวดำเนินการถูกใช้เพื่อดำเนินการกับตัวแปรและค่าคงที่สำหรับการสร้าง Expression เพื่อทำงานโปรแกรม ในภาษา C++ มีตัวดำเนินการประเภทต่างๆ สำหรับการทำงานที่แตกต่างกันออกไป นี่เป็...

ค่าคงที่ ในภาษา C++

ค่าคงที่ (Constant) เป็นตัวแปรประเภทหนึ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ในขณะที่โปรแกรมทำงาน นั่นหมายความว่าเราจะต้องกำหนดค่าให้ตัวแปรในเวลาที่คอมไพเลอร์ทำงาน หรือในตอนแรกที่เราสร้างตัวแปรค่าคงที่ขึ้นมา ค่าคงที่ที่เราใช้กันบ่อยๆ นั้นเรียกว่า ...

ตัวแปรและประเภทข้อมูล ในภาษา C++

ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทข้อมูลและตัวแปรในภาษา C++ เราได้พูดถึงความหมายของตัวแปร และแสดงตัวอย่างการประกาศตัวแปร และอธิบายถึงความแตกต่างของข้อมูลประเภทต่างๆ ในการใช้งานให้เหมาะสมในการเขียนโปรแกรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรจะตระหน...

โครงสร้างของภาษา C++ ในภาษา C++

ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานของภาษา C++ เราได้ให้คุณดูตัวอย่างของโปรแกรมในภาษา C++ และอธิบายการทำงานของโปรแกรม คำสั่งการทำงานของโปรแกรม และการคอมเมนต์โค้ด และรายการของ Keywords ที่ถูกใช้ในการทำงานของภาษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสำคั...

แนะนำภาษา C++ ในภาษา C++

คุณยังสามารถใช้ IDE อื่นได้ถ้าหากคุณต้องการ เช่น Visual Studio C++ ที่พัฒนาโดย Microsoft

ภาษา C++

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนเกี่ยวกับภาษา C++ เราจะแนะนำคุณให้รู้จักกับภาษา C++ และโครงสร้างพื้นฐานของภาษา เช่น ตัวแปร ตัวดำเนินการ อาเรย์ คำสั่งควบคุม โครงสร้างข้อมูล พอยน์เตอร์ และอื่นๆ นอกจากนี้เรายังจะพูดถึงการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ซึ่งเป...

Input/output with files ในภาษา C

ในบทสุดท้ายของบทเรียนนี้ เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับไฟล์ในภาษา C เช่น การเปิดไฟล์ การอ่านข้อมูลจากไฟล์ และการเขียนข้อมูลลงไปบนไฟล์ ทั้ง text file และ binary file ในบทเรียนนี้เราได้ครอบคลุมพื้นฐานเกี่ยวกับไฟล์ในภาษา C เราได้ให้คุณเห็นถึงตัวอย่างก...

Preprocessor directives ในภาษา C

Preprocessor directives เป็นบรรทัดของโปรแกรมที่จะถูกประมวลผลโดย processor ก่อนที่โปรแกรมจะได้รับการคอมไพล์ โดยชุดคำสั่งนั้นจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย hash (ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน processor directive ในเบื้องต้นของภาษา C

Type conversions ในภาษา C

ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น เราจัดการกับข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น ตัวเลขจำนวนเต็ม ตัวเลขจำนวนจริง หรือข้อมูลแบบตัวอักษร ในบางสถานะการณ์เราจำเป็นต้องทำการแปลงข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในโปรแกรม ซึ่งในภาษา C นั้นมีการแปลงข้อมูลอยู่สองแบบคือ Implici...

Other data types ในภาษา C

ในบทนี้ เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับประเภทข้อมูลชนิดอื่นๆ ที่มีในภาษา C เช่น typedef และ enum อย่างไรก็ตาม ยังมีประเภทข้อมูลอื่นอีกที่อาจจะไม่ได้กล่าวถึงในบทเรียนนี้ แต่นี่จะเป็นที่จำเป็นที่คุณจะต้องรู้จักในการที่จะเรียนรู้ภาษา C ในบทนี้ คุณ...

โครงสร้างข้อมูล ในภาษา C

ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวเกี่ยวกับวิธีการสร้างและใช้งานโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานในภาษา C และการใช้งาน struct กับพอยน์เตอร์และอาเรย์