ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณรวมถึง ข้อความ ลิงค์กราฟิก ภาพถ่าย วิดีโอ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อัปโหลด/ดาวน์โหลดหรือปรากฏบนเว็บไซต์ ในการใช้ MarcusCode คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้

1. วิธีการใช้งานเว็บไซต์

คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้ก็ต่อเมื่อคุณตกลงที่จะทำสัญญาที่มีผลผูกพันกับ MarcusCode หากคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้และใช้เว็บไซต์ในนามของ บริษัท องค์กรรัฐบาลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้น

2. ความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (http://marcuscode.com/privacy) อธิบายวิธีที่เราจัดการข้อมูลที่คุณให้กับเราเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ คุณเข้าใจว่าเมื่อคุณใช้เว็บไซต์คุณยินยอมให้มีการรวบรวมและใช้ข้อมูลนี้

3. เนื้อหาบนเว็บไซต์

เนื้อหาในเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรและกฎหมายอื่น ๆ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือเผยแพร่เผยแพร่ใหม่ในรูปแบบหรือวิธีการใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเว็บไซต์ สำหรับการใช้งานทางการศึกษาคุณได้รับอนุญาตให้คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเนื้อหาในหน้าเว็บใด ๆ หากคุณใช้ซอร์สโค้ดจากเว็บไซต์คุณอาจให้ลิงค์อ้างอิงกับเรา

4. การใช้เว็บไซต์

ในการใช้เว็บไซต์ของเราคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการกระทำของคุณ คุณต้องไม่เข้าถึงระบบสาธารณะอื่น ๆ บนเว็บไซต์ คุณจะต้องไม่รบกวนหรือขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์และส่งสแปมไม่ว่าในกรณีใด ๆ มิฉะนั้นเราอาจ จำกัด ไม่ให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์

5. การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เนื้อหาหรือบทเรียนบนเว็บไซต์ไม่รับประกันความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เราพยายามทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้การสอนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือมีข้อเสนอแนะคุณอาจแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อเราได้ที่หน้าติดต่อ (http://marcuscode.com/contact)

6. ทั่วไป

เราอาจแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลา เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้

อัปเดตเมื่อ: 15 กรกฎาคม 2020