ภาษา Java

15 August 2016

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา Java ตั้งแต่พื้นฐานและโครงสร้างของภาษา Java ตัวแปร ตัวดำเนินการ อาเรย์ string และการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) คลาสและออบเจ็ค และคุณสมบัติต่างๆ ของออบเจ็ค อย่างไรก็ตามในบทเรียนนี้จะเป็นแบบ Console ทั้งหมด และไม่ได้ครอบคลุมในเรื่อง GUI เพื่อให้คุณมีพื้นฐานและเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมของภาษา Java ในเบื้องต้นก่อนที่จะศึกษาภาษา Java ในขั้นสูงต่อไป

Java เป็นภาษาเขียนโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป โดยสามารถทำงานได้พร้อมกัน เป็นภาษาที่สร้างมาจากคลาส และสนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบออบเจ็ค ถูกออกแบบมาให้พร้อมสำหรับการใช้งาน โดยมีเมธอดและคลาสช่วยอำนวยความสะดวกมากมาย ภาษา Java นั้นมีความตั้งใจว่าจะทำให้นักพัฒนาออกแบบและพัฒนาโปรแกรมน้อยลง นั่นคือการเขียนเพียงครั้งเดียว แต่นำไปใช้งานได้ทุกที่หรือทุกแพลตฟอร์ม

แอพพลิเคชันของภาษา Java นั้นโดยปกติแล้วจะคอมไพล์เป็น bytecode ที่สามารถรันได้ใน Java virtual machine (JVM) ขึ้นกับสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์นั้นๆ และใน ปี 2016 Java เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมและใช้มากที่สุดในโลก โดยเฉพาะการใช้พัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน ภาษา Java นั้นพัฒนาโดย James Gosling ที่บริษัท Sun Microsystems (ปัจจุบันถูกซื้อกิจการเป็น Oracle Corporation) และเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 1995 โดยภาษานั้นได้รับรูปแบบจากภาษา C และ C++ แต่ภาษา Java ถือว่าเป็นภาษาระดับสูงกว่าภาษาทั้งสอง

ต้นกำเนิดการอ้างอิงในการพัฒนาของ Java compiler virtual machines และคลาสไลบรารีในตอนต้นนั้นถูกเผรแพร่โดย Sun ภายใต้ลิขสิทธิที่เหมาะสม ใน May 2007 ในการปฏิบัติตามกับข้อระบุของ Java Community Process Sun ได้จดทะเบียนใหม่ในเทคโนโลยีของ Java เป็นจำนวนมากภายใต้ GNU General Public License และการพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น GNU Compiler for Java (bytecode compiler) GNU Classpath (ไลบรารี่มาตฐาน) และ IcedTea-Web เวอร์ชันล่าสุดของ Java คือเวอร์ชัน 8 ที่สนับสนุนโดย Oracle ถึงแม้ในเวอร์ชันก่อนหน้าไ่ด้สนับสนุนโดย Oracle และบริษัทอื่น

โลโก้ของภาษา Java

หนึงของวัตถุประสงค์ในการออกแบบภาษา Java คือให้มันสามารถพกพาได้ ซึ่งหมายความโปรแกรที่เขียนในภาษา Java จะต้องสามารถรัยได้กับฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนจาก Java Runtime ซึ่งนี่บรรลุผลได้โดยการคอมไพล์โค้ดของ Java ให้อยู่ในรูปแบบการแสดงผลระดับกลางที่เรียกว่า Java bytecode แทนการแปลงไปยังภาษาเครื่องโดยตรง คำสั่งของ Java bytecode นั้นคล้ายคลึงกับภาษาเครื่อง แต่มันจะทำงานโดย virtual machine (VM) ที่เขียนเฉพาะสำหรับฮาร์ดแวร์แต่ละประเภท ซึ่งโดยปกติผู้ใช้ทั่วไปจะใช้ Java Runtime Environment (JRE) ที่ติดตั้งในเครื่องของพวกเขาสำหรับรัน Standalone Java applications หรือในเว็บบราวน์เซอร์สำหรับ Java applets นอกจากนี้ ภาษา Java ยังมีไลบรารี่มาตฐานในการพัฒนาแอพพลิเคชันในเรื่อง Graphics threading และ networking

หลังจากที่คุณเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว คุณจะเข้าใจพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา Java ทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขึ้นถูก ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ในบทเรียนของแต่ละตอนจะมีตัวอย่างของโปรแกรมสำหรับตอนนั้นๆ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้น และคุณสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดในขั้นสูงต่อไปในการเรียนรู้ภาษา Java เช่น Java GUI Java Graphics การพัฒนาเว็บไซต์ Java applet หรือ JSP หรือเน็ตเวิร์ค

เนื้อหาในบทเรียน

 1. ทำความรู้จักกับภาษา Java
 2. โครงสร้างของภาษา Java
 3. ตัวแปรและประเภทข้อมูล
 4. ค่าคงที่
 5. ตัวดำเนินการ
 6. อินพุต เอาต์พุต พื้นฐาน
 7. คำสั่งเลือกเงื่อนไข
 8. คำสั่งวนซ้ำ
 9. อาเรย์
 10. String
 11. Type Conversions
 12. เมธอด
 13. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 14. คลาสและออบเจ็ค
 15. Encapsulation
 16. Inheritance
 17. Polymorphism
 18. Interfaces
 19. Packages
 20. Access Modifiers
 21. Collections
 22. Exception
 23. Input/output with files
 24. Thread

เนื้อหาเพิ่มเติม

 1. การสุ่มตัวเลขในภาษา Java
 2. HashMap
 3. HashSet
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?Yes·No