ภาษา TypeScript

25 January 2022

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนภาษา TypeScript ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา TypeScript ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง เริ่มจากโครงสร้างไวยากรณ์ คำศัพท์ของภาษา นิพจน์ ประเภทข้อมูล ตัวแปร ฟังก์ชัน ไปจนถึงคลาส ออบเจ็ค และการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ บทเรียนนี้เป็นการเขียนภาษา TypeScript ที่จะรันบน Node.js

TypScript เป็นภาษาที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การเขียนโปรแกรมในภาษา JavaScript มีความเข้มงวดในการใช้งานประเภทข้อมูล ดังนั้นก่อนเริ่มต้น มันจะดีกว่าถ้าหากคุณคุ้นเคยและมีความรู้เกี่ยวกับภาษา JavaScript มาก่อน วัตถุประสงค์หลักของบทเรียนคือต้องการให้คุณเข้าใจพื้นฐานและสามารถเขียนโปรแกรมในภาษา TypeScrtip ในเบื้องต้นได้

TypeScript เป็นภาษาที่ในที่สุดแล้วจะถูกแปลงเป็นภาษา JavaScript ก่อนเริ่มทำงาน การใช้ภาษา TypeScript สามารถช่วยลดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับประเภทข้อมูลในโปรแกรมได้ นี่มีประโยชน์มากในการพัฒนาระบบที่ซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ เนื่องจากมันสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม ดูและรักษา และการพัฒนาโปรแกรมจะทำได้ง่าย

ภาษา TypeScript นั้นเป็นเพียงภาษาทางเลือกและไม่ได้จะมาแทนที่ภาษา JavaScript เราสามารถใช้ภาษาทั้งสองเพื่อเขียนโปรแกรมให้ได้ผลลัพธ์เหมือนกันได้ แต่อย่างทีี่บอกไปในตอนต้น การใช้งานภาษา TypeScript จะช่วยให้การเขียนโปรแกรมมีความเข้มงวดเรื่องประเภทข้อมูลมากขึ้น และช่วยตรวจสอบข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนที่จะรันโปรแกรม

บทเรียนนี้ครอบคลุมเนื้อหาภาษา TypeScript ในพื้นฐาน ไม่ได้ครอบคลุมการพัฒนาเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรมเดสก์ท็อป การจัดการฐานข้อมูล การใช้ไลบรารีของ Node.js หรือพูดถึงรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับภาษา JavaScript อย่างไรก็ตาม หากคุณเข้าใจพื้นฐานแล้ว คุณสามารถนำไปต่อยอดในเรื่องเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย

และนี่เป็นเนื้อหาสำหรับบทเรียน TypeScript นี้ คุณสามารถเริ่มเรียนตามลำดับได้ทีละบท หรือเลือกเรียนเฉพาะบทที่สนใจได้

เนื้อหาในบทเรียน

 1. แนะนำภาษา TypeScript
 2. การติดตั้งภาษา TypeScript
 3. การเขียนและรันโปรแกรมภาษา TypeScript
 4. คุณสมบัติและการทำงานของภาษา TypeScript
 5. โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษา TypeScript
 6. ประเภทข้อมูล ในภาษา TypeScript
 7. ตัวแปร ในภาษา TypeScript
 8. ค่าคงที่ ในภาษา TypeScript
 9. การแสดงผล ในภาษา TypeScript
 10. การรับค่า ในภาษา TypeScript
 11. ตัวดำเนินการ ในภาษา TypeScript
 12. คำสั่ง if else ในภาษา TypeScript
 13. คำสั่ง switch case ในภาษา TypeScript
 14. คำสั่งวนซ้ำ while loop ในภาษา TypeScript
 15. คำสั่งวนซ้ำ do while loop ในภาษา TypeScript
 16. คำสั่งวนซ้ำ for loop ในภาษา TypeScript
 17. ฟังก์ชัน ในภาษา TypeScript
 18. อาเรย์ ในภาษา TypeScript
 19. String ในภาษา TypeScript
 20. ออบเจ็ค ในภาษา TypeScript
 21. คลาสและออบเจ็ค ในภาษา TypeScript
 22. Interface ในภาษา TypeScript
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?Yes·No