การเขียนและรันโปรแกรมภาษา TypeScript

7 December 2021

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและรันโปรแกรมภาษา TypeScript ซึ่งนี่เป็นขั้นตอนพื้นฐานที่จะต้องทำกับทุกโปรแกรมที่เขียนในภาษา TypeScript และนี่เป็นเนื้อหาที่เราจะพูดถึงในบทนี้

 • โปรแกรมแรกในภาษา TypeScript
 • การคอมไพล์และรันโปรแกรม
 • การเขียนภาษา TypeScript บน Node.js

โปรแกรมแรกในภาษา TypeScript

สำหรับโปรแกรมแรกที่เราจะแสดงให้คุณเห็นสำหรับการเขียนโปรแกรมภาษา TypeScript คือโปรแกรมกล่าวทักทายที่เรียกว่า Hello world! มันเป็นโปรแกรมที่นักเขียนโปรแกรมมือใหม่ทุกคนมักจะได้เห็นเมื่อพวกเขาเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาใดๆ และนี่เป็นวิธีที่เราเขียนมันในภาษา TypeScript

hello.ts
let message: string = "Hello world!";
console.log(message);

นี่เป็นผลลัพธ์การทำงานของโปรแกรม

Hello world!

หลังจากรันโปรแกรม โปรแกรมได้แสดงข้อความ "Hello world!" ออกทางหน้าจอซึ่งเป็นข้อความที่ได้กำหนดไว้ในตัวแปร message ตอนนี้คุณสามารถลองเปลี่ยนข้อความเป็นอย่างอื่นที่ต้องการได้ เช่น การกล่าวทักทายชื่อของคุณเอง เป็นต้น

การคอมไพล์และรันโปรแกรม

ในการเขียนโปรแกรมภาษา TypeScript ไฟล์ของโปรแกรมจะมีนามสกุลเป็น .ts ซึ่งในตัวอย่างก่อนหน้า ไฟล์โปรแกรมของมีชื่อว่า hello.ts นี่แสดงให้เห็นว่ามันเป็นไฟล์โปรแกรมของภาษา TypeScript ตามนามสกุลไฟล์ที่ระบุ

เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราต้องรันโปรแกรมเพื่อผลลัพธ์ แต่ก่อนที่จะสามารถรันโปรแกรมได้ เราจะต้องคอมไพล์โปรแกรมที่เขียนในภาษา TypeScript ไปยังภาษา JavaScript ก่อน และนี่เป็นคำสั่งสำหรับการคอมไพล์

tsc hello.ts

คำสั่ง tsc เป็นโปรแกรมสำหรับคอมไพล์โค้ดที่เขียนในภาษา TypeScript เป็น JavaScript ตามด้วยชื่อของไฟล์ที่ต้องการคอมไพล์ ซึ่งชื่อของไฟล์สามารถระบุเป็นแบบ Relative หรือ Absolute ก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น

tsc C:\marcuscode\typescript\hello.ts

ในตัวอย่างนี้ เราใช้พาธในรูปแบบเต็ม (Absolute) เพื่อระบุไฟล์ที่ต้องการคอมไพล์แทนที่จะใช้แบบ Relative นี่จะช่วยให้เราสามารถอ้างถึงไฟล์ในสถานที่ใดๆ บนคอมพิวเตอร์ได้

และเมื่อการคอมไพล์สำเร็จหลังจากรันคำสั่ง tsc เราจะได้รับไฟล์โปรแกรมของภาษา JavaScript ที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

hello.js
var message = "Hello world!";
console.log(message);

จากนั้นเราจะใช้ไฟล์นี้ในการรันโปรแกรมแทน โดยสามารถใช้คำสั่งรันโปรแกรมปกติของ Node.js ได้นั่นคือ

node hello.js

ซึ่งนี่จะได้ผลลัพธ์เหมือนกับที่คุณได้เห็นไปในตัวอย่างก่อนหน้านี้

ดังนั้นสรุปได้ว่า ในการสร้างโปรแกรมภาษา TypeScript หนึ่งโปรแกรม คุณจะต้องทำสามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้โปรแกรมทำงานและส่งผลลัพธ์

 1. เขียนโปรแกรมในภาษา TypeScript และบันทึกไว้ในไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .ts
 2. คอมไฟล์โปรแกรมไปยังภาษา JavaScript ด้วยคำสั่ง tsc
 3. รันโปรแกรมจากไฟล์ที่มีนามสกุล .js ที่ได้รับด้วยคำสั่ง node

การเขียนโปรแกรมภาษา TypeScript บน Node.js

ในการเขียนโปรแกรมภาษา TypeScript บน Node.js นั้น โปรแกรมของคุณอาจต้องการเข้าถึงและใช้งาน API ต่างๆ ของ Node.js และเพื่อทำให้ TypeScript สามารถเข้าใจคำสั่งเหล่านั้นได้เราจะต้องทำมันบนโปรเจ็ค Node.js เพื่อที่จะสามารถติดตั้งไฟล์ Declaration API ของ Node.js ที่ต้องการใช้งาน

เริ่มต้นจากการสร้างไฟล์เดอร์ใหม่ที่มีชื่อว่า myproject จากนั้นเปิด Command line ที่โฟล์เดอร์ดังกล่าว และพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้างโปรเจ็ค Node.js สำหรับเขียนโปรแกรมภาษา TypeScript

npm init

นี่จะถามคำถามสำหรับกำหนดค่าให้กับโปรเจ็ค ให้กรอกข้อมูลที่คุณต้องการ หรือสามารถกด Enter เพื่อใช้ค่าเริ่มต้นได้ หลังจากทำตามขั้นตอนทั้งหมดเสร็จสิ้น เราจะได้รับไฟล์ package.json ที่มีเนื้อหาต่อไปนี้

package.json
{
 "name": "myproject",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "author": "",
 "license": "ISC"
}

ซึ่งไฟล์ package.json เป็นไฟล์ที่ใช้สำหรับอธิบายคุณสมบัติของโปรเจ็ค มันประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโปรเจ็ค เช่น ชื่อของโปรเจ็ค คำอธิบายแบบสั้นๆ ชื่อผู้เขียน และอื่นๆ

จากนั้นเพื่อทำให้ TypeScript เข้าใจคำสั่งต่างๆ บน Node.js เราจะต้องติดตั้ง Type definition หรือไฟล์ Declaration ของ Node.js ด้วยคำสั่งต่อไปนี้

npm i --save-dev @types/node

นี่จะทำการติดตั้งแพ็กเกจ @types/node หรือที่เราเรียกว่า Type definitions หรือไฟล์ Declaration ที่ต้องการโดย TypeScript ซึ่งในไฟล์ package.json จะปรากฏฟิลด์ devDependencies ที่ประกอบไปด้วยแพ็กเกจ @types/node กับเวอร์ชันที่ถูกติดตั้ง

จากนั้นเราสามารถเริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษา TypeScript บน Node.js โดยสามารถเข้าถึงออบเจ็คและ API ต่างๆ บน Node.js ได้ ในตัวอย่างนี้ เป็นการใช้งานเมธอด write สำหรับแสดงข้อความออกทางหน้าจอ

app.ts
process.stdout.write("Hello in Node.js\n");

นี่เป็นผลลัพธ์การทำงานของโปรแกรม

Hello in Node.js

สิ่งที่เราทำในส่วนนี้คือการทำให้ TypeScript เข้าใจคำสั่งและออบเจ็ค process ของ Node.js โดยการติดตั้ง Type definition จากแพ็กเกจ @types/node บน NPM หรือนี่เป็นที่รู้จักกันในชื่อของไฟล์ Declaration สำหรับ Node.js

ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้การเขียนและรันโปรแกรมภาษา TypeScript เราได้พูดถึงวิธีการสร้างไฟล์ของโปรแกรม คอมไพล์และรันมันเพื่อผลลัพธ์ นอกจากนี้ เรายังพูดถึงการสร้างและตั้งค่าโปรเจ็คสำหรับเขียนโปรแกรมภาษา TypeScript บน Node.js

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?Yes·No