ภาษา C

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนภาษา C เบื้องต้น บทเรียนนี้จะแนะนำให้คุณรู้จักกับภาษา C และโครงสร้างพื้นฐานทางภาษา เช่น ตัวแปร ตัวดำเนินการ input-ouput และอื่นๆ มันมีตัวอย่างจำนวนมากที่จะช่วยให้คุณเข้าใจได้ง่ายและอย่างรวดเร็ว

ภาษา C เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป เป็นภาษาที่มีความจำเป็นมาก มันสนับสนุนการเขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้าง การกำหนดขอบเขตของตัวแปร และการเรียกใช้ตัวเอง (recusion) และมันเป็นภาษาที่อยู่ในระดับ low level นั่นคือ มันเป็นภาษาที่สามารถทำงานได้ดีในระดับของฮาร์ดแวร์

บทเรียนภาษา C

 1. แนะนำภาษา C
 2. โครงสร้างของโปรแกรม
 3. ตัวแปรและประเภทข้อมูล
 4. ค่าคงที่
 5. ตัวดำเนินการ
 6. อินพุต เอาต์พุต พื้นฐาน
 7. คำสั่งควบคุม
 8. ฟังก์ชัน
 9. อาเรย์
 10. พอนย์เตอร์
 11. โครงสร้างข้อมูล
 12. Other data types
 13. Type conversions
 14. Preprocessor directives
 15. Input/output with files

ภาษา C เป็นสามารถที่ออกแบบมาให้สามารถที่จะทำงานกับคำสั่งพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นมันจึงถูกพบบ่อยในการใช้สร้างแอพพลิเคชันในสมัยก่อนที่เขียนโดยภาษาแอสเซมบลี รวมถึงระบบประฏิบัติการ เช่นเดียวกันกับซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับคอมพิวเตอร์ ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ และระบบฝังตัว

หลังจากจากจบบทเรียนนี้ คุณจะเข้าใจภาษา C ได้ดีขึ้นและสามารถสร้างโปรแกรมอย่างง่ายของคุณได้ โดยคุณ สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาอื่นอีกหลายๆ ภาษาได้ เพราะว่าภาษาส่วนมากนั้นสร้างมากจากภาษา C เช่น ภาษา C++ และภาษา Java ดังนั้น การที่คุณเริ่มต้นเรียนรู้จากภาษา C คุณจะได้เปรียบมากกว่า