ฟังก์ชัน

ฟังก์ชันเป็นส่วนหรือกลุ่มของคำสั่งเพื่อทำงานบางอย่าง แนวคิดของฟังก์ชันคือการรวบรวมโค้ดที่ใช้บ่อยๆ และซ้ำๆ กลับมาใช้ใหม่

เมื่อคุณสร้างฟังก์ชันมันสามารถถูกเรียกใช้ได้จากทุกจุดของโปรแกรม บางครั้งขึ้นกับขอบเขตของมัน รูปแบบในการเขียนฟังก์ชันในภาษา C++ คือ:

type name ( parameter1, parameter2, ... ) {
statements
}

- type เป็นประเภทของฟังก์ชันสำหรับการส่งค่ากลับ ประเภทของฟังก์ชันนั้นจะเป็นเหมือนประเภทของัวแปร เช่น integer, floating, double หรือแบบอ็อบเจ็ค ประเภทแบบ voidหมายความว่าฟังก์ชันไม่มีค่าที่ต้องส่งกลับ

- name นั้นเป็นชื่อของฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้น มันมีวิธีการตั้งคือโดยการใช้กฏแบบเดียวกันกับการตั้งชื่อตัวแปร มันสามารถประกอบไปด้วยตัวอักษร ตัวเลข และ underscore (_) แต่ไม่สามารถเริ่มต้นด้วยตัวเลข

- Parameters เป็นเซ็ตของตัวแปรที่ถูกส่งเข้ามายังฟังก์ชัน ฟังก์ชันสามารถมีหรือไม่มีพารามีเตอร์ก็ได้ ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของมัน

- Statement คือโค้ดของโปรแกรมที่จะทำงานและให้ค่าผลลัพธ์ของฟังก์ชัน

การประกาศฟังก์ชัน

เพื่อประกาศฟังก์ชันในภาษา C++ คุณจำเป็นต้องทำตามรูปแบบของมัน มาดูตัวอย่าง

#include <iostream>
using namespace std;

int sum (int x, int y)
{
int z = x + y;
return z;
}

int main ()
{
int a = 3;
int b = 5;
cout << "a + b = " << sum(a, b);
return 0;
}

ในตัวอย่าง เราได้สร้างฟังก์ชันเพื่อหาผลรวมของตัวแปร 2 ตัว โดยประเภทของฟังก์ชันนั้นจะเป็น int นั่นหมายความว่าฟังก์ชันจะส่งค่ากลับเป็นข้อมูลแบบ integer และชื่อของฟังก์ชันคือ sum และมีพารามิเตอร์สองตัว ดังนั้น เราสามารถเรียกใช้ฟังก์ชัน โดยการใช้ชื่อของมัน และส่งพารามิเตอร์ไปเหมือนที่เราได้ประกาศในฟังก์ชัน เมื่อฟังก์ชันถูกเรียกใช้ มันจะประมวลผลคำสั่งในฟังก์ชัน และจะใช้คำสั่ง return เพื่อส่งค่ากลับมายังจุดเรียกฟังก์ชัน

ในโปรแกรมของเรา จะต้องได้ 8เป็นค่าส่งกลับ ข้างล่างนี้เป็นผลลัพธ์ของโปรแกรม

a + b = 8

Function parameters

เหมือนที่กล่าวไว้ก่อนหน้า ฟังก์ชันพารามิเตอร์เป็นเซ็ตของตัวแปรหรืออ็อบเจ็คที่ส่งไปยังฟังก์ชัน ประเภทของพารามิเตอร์นั้นเป็นตัวแปรหรือออบเจ็ค และฟังก์ชันสามารถมีหรือไม่มีพารามิเตอร์ก็ได้ มาดูตัวอย่างของการใช้ฟังก์ชันพารามิเตอร์

// Function without parameter
float getPI ()
{
return 3.14;
}

// Function with three parameters
int findVolume(float width, float long, float height)
{
float volume = width * long * height;
return volume;
}

// Function with difference parameter types
void printData(string name, int age)
{
cout << "Hi, " << name << endl;
cout << "Your age is " << age << endl;
}

Function arguments

ฟังก์ชันอากิวเม้นต์คือเซ็ตของตัวแปรที่ส่งไปยังฟังก์ชัน อากิวเม้นต์จะต้องตรงกันกับฟังก์ชันพารามิเตอร์และเรียงไปตามลำดับที่ได้ประกาศไว้ มาดูสามตัวอย่างเกี่ยวกับฟังก์ชันอากิวเม้นต์

printData("Marcus", 14);

ฟังก์ชัน printData มีสองพารามิเตอร์ และประเภทอากิวเม้นต์ของมันคือ string และ int ตามลำดับ ในการที่จะส่งอากิวเม้นต์ไปยังฟังก์ชัน อากิวเม้นต์ตัวแรกจะต้องเป็น string ด้วย และตัวที่สองจะต้องเป็น integer เช่นกัน

การส่งค่ากลับ return

การส่งค่ากลับจะใช้คำสั่ง return มันเป็นผลลัพธ์ของฟังก์ชันเพื่อที่จะส่งกลับไปยังจุดเรียกเมื่อสิ้นสุดการทำงานของฟังก์ชัน ประเภทตัวแปรที่ส่งกลับจะต้องตรงกันกับประเภทของฟังก์ชัน และบางฟังก์ชันอาจจะไม่มีการส่งค่ากลับ


บทความเกี่ยวกับ ฟังก์ชัน

String ในภาษา PHP

String คือประเภทข้อมูลประเภทข้อความหรือการนำตัวอักษรหลายๆ ตัวมาต่อกันหรือเรียกว่าอาเรย์ของตัวอักษร โดยความยาวของ String นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามค่าที่กำหนดให...

ฟังก์ชัน ในภาษา C

ในบทนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันในภาษา C เบื้องต้น เช่น ฟังก์ชันที่สร้างมากับภาษา และฟังก์ชันที่สร้างขึ้นเองฟังก์ชัน คือส่วนของโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นเพื...

Function Procedures ในภาษา Visual Basic

ฟังก์ชันและโพซีเยอร์ เป็นชุดของคำสั่งเพื่อให้ในโปรแกรมทำงานบางอย่าง โดยฟังก์ชันและโพซีเยอร์นั้นถือว่าเป็นสิ่งเดียวกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือฟังก์ชันจะมีการส่งค...

อาเรย์ฟังก์ชัน ในภาษา PHP

ในภาษา PHP มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกในการจัดการอาเรย์ ฟังก์ชันเหล่านี้เป็น Built-in function พื้นฐานที่จำเป็นในการเขียนโปรแกรม มีฟังก์ชันเกี่ยวกับอาเรย์เป็นจำนวน...

ฟังก์ชัน ในภาษา PHP

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและการใช้งานฟังก์ชันในภาษา PHP คุณจะเข้าใจแนวคิดและวิธีการใช้งานของฟังก์ชันซึ่งจะเป็นฟังก์ชันที่สร้างจากผู้ใช้เป็นหลัก ...