อินพุต เอาต์พุต พื้นฐาน

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเขียนโปรแกรมคือ Input และ output ของโปรแกรม เพราะว่าทุกๆ โปรแกรมจำเป็นต้องติดต่อกับผุ้ใช้ ในภาษา C++ มันใช้ stream เพื่อทำการกับ input และ output ของโปรแกรม Steam นั้นเป็นไลบรารี่มาตรฐานของภาษา C++ เราใช้ cin stream สำหรับการ input และ cout stream สำหรับ เพื่อใช้โดยไม่ต้องมี prefix std เราจำเป็นต้องใช้คำสั่งนี้ในโปรแกรมของเรา

using namespace std;

ในบทนี้ เราจะพูดเพียงแค่การ input และ output แบบพื้นฐานเท่านั้น

Standard output

โดยทั่วไป การแสดงผลมักจะถูกแสดงผลออกทางหน้าจอของคอมพิวเตอร์ cout เป็น stream object ที่เราสามารถแสดงผลตัวอัการใดๆ ออกทางจอภาพได้

#include <iostream>

using namespace std;

int main () {
int myNumber = 5;
cout << "This is my sentence." << endl;
cout << 1234 << endl;
cout << myNumber << endl;
return 0;
}

จากตัวอย่าง เราได้แสดงตัวอักษรออกทางจอภาพในบรรทัดแรก ต่อมาเป็นตัวเลข และสุดท้ายเราได้แสดงค่าของตัวแปร myNumber ดังนั้น เราสามารถใช้ cout เพื่อแสดงผลตัวอักษร ตัวแปรหรือสิ่งต่างๆ ออกทางจอภาพได้ และข้างล่างนี้เป็นผลลัพธ์ของโปรแกรม

This is my sentence.
1234
5

ในโปรแกรม คุณได้เห็นโค้ดบางส่วนมาก่อนหน้าแล้ว เช่น endl มันไลบรารี่มาตาฐานซึ่งมันหมายถึงการขึ้นบรรทัดใหม่ ซึ่งเหมือนกันกับการใช้ \n.

Standard input

แค่การแสดงผลนั้นยังไม่เพียงพอ ในภาษา C++ ยังมี cin stream object ซึ่งให้เราสามารถที่จะรับค่าจากคีบอร์ดได้ เรามักจะใช้ cin กับตัวแปร มาดูตัวอย่างการใช้

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main () {
int age;
string name;
cout << "What is your name: ";
cin << name; // get name from keyboard
cout << "Enter you age: ";
cin << age; // get age from keyboard
cout << "Hi " << name ;
cout << ", your age is " << age ;
}

หลังจากโปรแกรมรัน input อันแรกคือ cin << name มันจะรอรับค่าจากคีบอร์ดจนกว่าเราจะกดปุ่ม enter และนี่หมายถึงการรับค่าเสร็จสิ้น และข้อมูลจะถูกบันทึกลงในตัวแปน name สำหรับ input อันที่สองโปรแกรมที่จะทำแบบเดียวกัน แต่มันจะบันทึกข้อมูลลองในตัวแปร age แทน

ข้างล่างนี้เป็นผลลัพธ์ของโปรแกรม

What is your name: Marcus
Enter you age: 18
Hi Marcus, your age is 18.

คุณยังสามารถกดปุ่ม space ได้สำหรับการรับค่าถัดไป ใน cin steam object การรับค่าจะจบเมื่อมันพบกับ enter key (new line) หรือ space key อย่างไรก็ตาม cin ยังให้เราสามารถรับค่า space key ได้โดยการใช้ฟังก์ชัน getline ซึ่งมากับไลบรารี่ของ string นี่เป็นตัวอย่าง

string text;
getline(cin, text);

ฟังก์ชันนี้ให้เราสามารถที่จะทำการรับค่าของ space key ได้ เช่น ประโยค หรือคำหลายคำที่คั่นด้วยช่องว่าง

ในบทนี้ เราได้ครอบคุมพื้นฐานของการรับค่าและการแสดงผลในภาษา C++ และมันเพียงพอสำหรับบทเรียนนี้


บทความเกี่ยวกับ อินพุต เอาต์พุต พื้นฐาน

อินพุต เอาต์พุต พื้นฐาน ในภาษา C

ในบทเรียนนี้คุณจะได้เรียนเกี่ยวกับการรับค่าและการแสดงผลโดยการใช้ฟังก์ชันของภาษา C โดยปกติในการเขียนโปรแกรม เรามักจะมีการรับค่าและการแสดงผลจากผู้ใช้ ในการรับค่า...

อินพุต เอาต์พุต พื้นฐาน ในภาษา C#

ในการเขียนโปรแกรม สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือโปรแกรมต้องมีการติดต่อกับผู้ใช้ โดยพื้นฐานแล้วเป็นการแสดงผลลัพธ์ของโปรแกรมซึ่งเรียกว่า output โดยทั่วไปมักจะเป็นหน้าจ...

อินพุต เอาต์พุต พื้นฐาน ในภาษา Java

ในการเขียนโปรแกรมนั้น สิ่งที่สำคัญคือการที่โปรแกรมสามารถติดต่อกับผู้ใช้ ซึ่งจะมีในสองลักษณะคือ Input คือการรับข้อมูลมาจากผู้ใช้ และนำมาประมวลผลในโปรแกรม และ Out...

อินพุต เอาต์พุต พื้นฐาน ในภาษา PHP

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การรับค่าและการแสดงผลพื้นฐานในภาษา PHPในการเขียนโปรแกรม การติดต่อกับผู้ใช้นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช...