โครงสร้างของภาษา C++

โปรแกรมในภาษา C++

โปรแกรมแรกสำหรับผู้เริ่มต้นในการเขียนโปรแกรมในทุกๆ ภาษาคือโปรแกรมที่เรียกว่า "Hello World" ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะแสดงผลคำว่า "Hello World" ออกทางจอคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้านี่เป็นประสบการในการเขียนโปรแกรมครั้งแรกของคุณ คุณจะแปลกใจกับสิ่งที่คุณจะเห็นต่อไป

// my first world program
#include <iostream>

int main(){
std::cout << "Hello World!";
return 0;
}

ข้างล่างนี้เป็นผลลัพธ์ของโปรแกรม

Hello World!

ในส่วนแรกที่คุณเห็นนั้นคือซอสโค้ดของโปรแกรม และส่วนที่สองคือผลลัพธ์ของโปรแกรม เมื่อคุณรันโปรแกรมคุณจะเห็นคำว่า "Hello world" ถูกแสดงผลออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถทดสอบกับคำหรือประโยคอื่นๆ เพื่อดูผลลัพธ์ของมัน

ต่อไปเป็นการอธิบายการทำงานของโปรแกรมข้างบนทีละบรรทัดเพื่อให้คุณทราบว่าโปรแกรมในภาษา C++ นั้นมีการทำงานอย่างไร

#include <iostream>

คำสั่งแรกในโปรแกรมเป็นการนำเข้าไลบรารี่มาตฐานของภาษา C++ ในตัวอย่างเราได้นำเข้าไลบรารี่ iostream ซึ่งจะประกอบไปด้วยฟังก์ชันการทำงานเกี่ยวกับ Input และ Output ซึ่งในภาษา C++ นั้นมีไลบรารี่อื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถนำเข้าไลบรารี่เหล่านั้นได้ด้วย directive #include ซึ่งแตละชุดคำสั่งจบด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่

int main(){
std::cout << "Hello World!";
return 0;
}

ต่อมาเป็นฟังก์ชันในการทำงานหลักของโปรแกรม เมื่อโปรแกรมในภาษา C++ เริ่มต้นการทำงานนั้นจะเริ่มต้นทำงานในฟังก์ชันที่ชื่อว่า main() นั่นหมายความว่าโปรแกรมในภาษา C++ ต้องมีฟังก์ชันนี้เสมอซึ่งถือว่าเป็นฟังก์ชันหลักของโปรแกรม อย่างไรก็ตามอาจจะมีฟังก์ชันอื่นที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ ซึ่งคุณจะได้เรียนในบทของฟังก์ชัน

Statement (คำสั่งการทำงาน)

Statement คือคำสั่งการทำงานของโปรแกรมในภาษา C++ ในการเขียนโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมนั้นโดยส่วนมากแล้วจะประกอบไปด้วยหลายคำสั่งเพื่อให้การทำงานเสร็จสิ้น จากตัวอย่างก่อนหน้า std::cout << "Hello World!"; นั้นคือคำสั่งการทำงานของโปรแกรม คำสั่งในภาษา C++ นั้นจะจบด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอน (;) ดังนั้นหลายคำสั่งอาจจะอยู่ในบรรทัดเดียวกันได้

int a = 0;
int b = 1; int c = 2;

ในตัวอย่างนั้นเรามีสามคำสั่งด้วยกันซึ่งเป็นคำสั่งในการประกาศตัวแปร สำหรับคำสั่งในการประกาศตัวแปร b และตัวแปร c นั้นจะอยู่บรรทัดเดียวกัน แต่คั่นด้วยเครื่องหมาย ; ทำให้ภาษา C++ สามารถแยกแยะแต่ละคำสั่งของการทำงานได้

คอมเม้นต์

คอมเม้นต์เป็นส่วนของซอสโค้ดที่ไม่มีผลกับโปรแกรมของเรา มันทำให้โปรแกรมเมอร์สามารถอธิบายโปรแกรมของพวกเขาและเพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ายในภายหลัง ในภาษา C++ มีสองทางที่คุณจะสามารถคอมเม้นต์ได้

// line comment
/* block comment */

คอมเม้นต์ประเภทแรกคือการคอมเม้นต์แบบบรรทัด มันถูกใช้สำหรับเพื่อคอมเม้นต์ในหนึ่งบรรทัดและจะไม่สนใจโค้ดของโปรแกรมหลังจากเครื่องหมาย // (ดับเบิ้ลสแลซ) แบบที่สองคือบล็อคคอมเม้นต์ ซึ่งจะละเว้นทุกอย่างเริ่มจาก /* และสิ้นสุดที่ */ ซึ่งมันมักจะใช้กับการคอมเม้นต์ในหลายบรรทัด อย่างไรก็ตามมันยังสามารถที่จะใช้ในการคอมเม้นต์หนึ่งบรรทัดได้ นี่เป็นตัวอย่างของการใช้งานคอมเมนต์ในภาษา C++

// Name: Hello world program
// Author: marcuscode.com
// Date: September 8, 2015
#include <iostream>

/* the main function is called
when the program starts */
int main(){
std::cout << "Hello World!"; // display text
return 0;
}

ในตัวอย่าง เป็นโปรแกรมในการแสดงผลข้อความ Hello world เช่นเดิม แต่ในเวอร์ชันนี้เราได้เพิ่มเติมการคอมเมนต์สำหรับโปรแกรม สามบรรทัดแรกเป็นการคอมเมนต์แบบ Single line ซึ่งเป็นการบอกชื่อของโปรแกรม ชื่อผู้เขียน และวันที่ที่สร้างขึ้น คอมเมนต์ที่สองก่อนฟังก์ชัน main() เป็นการคอมเมนต์แบบ multi-line สำหรับอธิบายการทำงานของฟังก์ชัน และสุดท้ายเป็นการคอมเมนต์ในบรรทัดเดียวกันกับคำสั่งการทำงาน

Using namespace std

ภาษา C++ มีไลบรารี่มาตรฐานที่เรียกว่า namespace (เนมสเปลซ) จากตัวอย่างของโค้ดโปรแกรมก่อนหน้าที่เราได้ใช้มันไปแล้ว

using namespace std;

เพื่อใช้ฟังก์ชันในไลบรารี่ของ namespace std โดยไม่ต้องมี std:prefix เราจำเป็นต้องใช้คำสั่ง using namespace std อย่างเช่น ฟังก์ชัน cout เราจะสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ได้ในทันที

#include <iostream>

int main ()
{
std::cout << "Hello C++\n";
std::cout << "My name is Mateo\n";
return 0;
}
#include <iostream>

using namespace std;
int main ()
{
cout << "Hello C++\n";
cout << "My name is Mateo\n";
return 0;
}

โปรแกรมสองโปรแกรมด้านบนให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน โปรแกรมแรกเราไม่ได้ประกาศโดยการใช้คำสั่ง namespace std และเราจำเป็นต้องเข้าถึงฟังก์ชัน cout โดยการใช้ std:cout ในการที่จะอนุญาติให้สามารถเข้าถึงทุกอย่างใน namespace ได้โดยไม่ต้องใช้ std:prefix เราจำเป็นต้องใช้คำสั่ง using namespace std เหมื่อนในโปรแกรมที่สอง

Whitespace

Whitespace คือตัวอักษรหรือเครื่องหมายที่ใช้แบ่งแยกคำสั่งและ Token ในโค้ดของโปรแกรม ในภาษา C++ นั้น white space จะประกอบไปด้วย การเว้นวรรค Tab และการขึ้นบรรทัดใหม่ Whitespace ที่เรียงต่อกันเป็นจำนวนมากนั้นไม่มีผลต่อการทำงานของโปรแกรมและคอมไพเลอร์ แต่มันช่วยให้โปรแกรมเมอร์สามารถทำโค้ดให้เป็นระเบียบและสามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยคนอื่นๆ แต่ Whitespace ยังคงต้องใช้ในบางที่ เช่น ระหว่างคำสั่งของภาษา C++ และชื่อของตัวแปร เป็นต้น

int a = 1;
int b=2;
int c = 3;

ในตัวอย่าง เป็นการใช้ Whitespace ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบการเขียนโปรแกรมของแต่ละคน แต่โดยปกติแล้วเรานิยมใช้ Whitespace ในรูปแบบของการประกาศตัวแปร a

Keywords

Keyword คือคำที่ถูกสงวนไว้ในภาษา C++ ซึ่งมันถูกใช้ในการทำงานของภาษา นั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถใช้คำสั่งเหล่านี้ในการประกาศชื่อตัวแปร เมธอด คลาส หรือ identifier อื่นได้ ๆ นี่เป็นรายการของ keyword ในภาษา C++

alignasalignofandand_eq
asmatomic_cancelatomic_commitatomic_noexcept
autobitandbitorbool
breakcasecatchchar
char16_tchar32_tclasscompl
conceptconstconstexprconst_cast
continuedecltypedefaultdelete
dodoubledynamic_castelse
enumexplicitexportextern
falsefloatforfriend
gotoifimportinline
intlongmodulemutable
namespacenewnoexceptnot
not_eqnullptroperatoror
or_eqprivateprotectedpublic
registerreinterpret_castrequiresreturn
shortsignedsizeofstatic
static_assertstatic_caststructswitch
synchronizedtemplatethisthread_local
throwtruetrytypedef
typeidtypenameunionunsigned
usingvirtualvoidvolatile
wchar_twhilexorxor_eq

เนื่องจากว่าภาษา C++ นั้นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บาง keyword นั้นได้ถูกเพิ่มเข้ามาในภายหลังตั้งแต่ C++11 และ C++17 และบาง keyword ใช้งานในโมดูล TS

ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานของภาษา C++ เราได้ให้คุณดูตัวอย่างของโปรแกรมในภาษา C++ และอธิบายการทำงานของโปรแกรม คำสั่งการทำงานของโปรแกรม และการคอมเมนต์โค้ด และรายการของ keywords ที่ถูกใช้ในการทำงานของภาษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญที่คุณจะต้องทำความเข้าใจสำหรับการเขียนโปรแกรมในภาษา C++


บทความเกี่ยวกับ โครงสร้างของภาษา C++

โครงสร้างของโปรแกรม ในภาษา C

โดยปกติแล้วโปรแกรมของผู้เริ่มต้นเป็นโปรแกรมที่เรียกว่า "Hello word" ซึ่งจะแสดงคำว่า "Hello World!" ออกทางจอคอมพิวเตอร์ของคุณ มันเป็นโปรแกรมที่ง่ายที่สุดที่จะแส...

โครงสร้างของภาษา C# ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนโครงสร้างพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมภาษา C# เราจะสร้างโปรแกรมที่ชื่อว่า Hello World ซึ่งจะแสดงคำว่า "Hello Word" ออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ของค...

โครงสร้างของภาษา Java ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนโครงสร้างพื้นฐานของภาษา Java และรูปแบบต่างๆ ในการใช้งานของภาษา เราจะมาเริ่มต้นกับโปรแกรมสุดคลาสสิค Hello World Program Hello World Program ...

โครงสร้างของภาษา Visual Basic ในภาษา Visual Basic

ในการเขียนโปรแกรมในภาษาต่างๆ ทุกคนจะได้เขียนโปรแกรมที่ชื่อว่า "Hello Word" ซึ่งเป็นการแสดงข้อความ Hello Word ออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ มันเป็นโปรแกรมที่ง่ายและพื้...

โครงสร้างของภาษา PHP ในภาษา PHP

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้โครงสร้างที่จำเป็นที่คุณต้องต้องทราบในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP รูปแบบและกฏเกณฑ์ต่างๆ ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP มาเริ่มต้นกับโปรแก...