โครงสร้างข้อมูล

Data structures

Data structure เป็นกลุ่มของตัวแปรที่สามารถรวมอยู่ในตัวแปรตัวเดียว เราเรียกว่า structure ตัวแปรที่อยู่ข้างในมันเรียกว่า members members สามารถมีประเภทแระขนาดต่างๆ ในภาษา C++ เราสามารถสร้างโครงสร้างข้อมูลจากรูปแบบตามนี้:

struct struct_name {
member_type1 member_name1;
member_type2 member_name2;
member_type3 member_name3;
.
.
} object_names;

เมื่อstruct_nameเป็นชื่อของโครงสร้างข้อมูลที่เราจะใช้เพื่อประกาศออบเจ็ค เราสามารถสร้างออบเจ้คของโครงสร้างข้อมูลได้ในทันที ในตอนท้ายหลังจากการประกาศโครงสร้างข้อมูล ในวงเล็บ {} เราจะสร้างและกำหนดตัวแปรที่เราจะใช้สำหรับโครงสร้างข้อมูลนี้

struct person {
string name;
int age;
float money;
} ;
person student, teacher, doctor;

ในตัวอย่างนี้ เราได้สร้างโครงสร้างข้อมูลที่มีชื่อว่า person เรามีตัวแปร 3 ตัว ซึ่งแต่ละตัวมีประเภทของตัวแปรที่เหมาะสม หลังจากนั้นเราสร้างออบเจ็คของโครงสร้างข้อมูล person สามอัน จากตัวอย่างนี้ เราได้สร้างออบเจ็คของ person ในทันทีหลังจากที่โครงสร้างข้อมูลถูกสร้าง

struct person {
string name;
int age;
float money;
} student, teacher, doctor;

Assign and reading structure members

เราได้สร้างโครงสร้างออบเจ็คของโครงสร้างข้อมูล person ซึ่งแต่ละออบเจ็คจะมีสมาชิกของ person ข้างในมัน เราสามารถเข้าถึง member โดยการใช้เครื่องหมายจุด(.) และตามด้วยชื่อของ member เช่นstudent.name ต่อไปเราจะดูตัวอย่างของการใช้โครงสร้างข้อมูล

#include <iostream>
#include <string>
#include <sstream>

using namespace std;

struct person {
string name;
int age;
float money;
} ;

int main ()
{
person student, teacher;

student.name = "Mateo";
student.age= 14;
student.money = 50.4;

cout << "Enter teacher name: ";
cin >> teacher.name;
cout << "Enter teacher age: ";
cin >> teacher.age;
cout << "Enter teacher money: ";
cin >> teacher.money;

cout << "Student's info" << endl;
cout << student.name << " is " << student.age;
cout << " year old and has $" << student.money << endl;

cout << "Teacher's info" << endl;
cout << teacher.name << " is " << teacher.age;
cout << " year old and has $" << teacher.money << endl;
return 0;
}

ในตัวอย่างนี้เราใช้ โครงสร้างข้อมูลperson ที่เราเพิ่งสร้างในตัวอย่างอันก่อน และเราสร้างตัวแปรของโครงสร้างข้อมูล person สองตัวแปรคือ student และ teacher สมาชิกในตัวแปรโครงสร้างข้อมูล (structure object) สามารถเข้าถึงได้โดยชื่อของโครงสร้างข้อมูลตามด้วยเครื่องหมายจุด (.) และชื่อของ member ให้คิดเหมือนกับว่า member คือตัวแปรที่อยู่ในโครงสร้างข้อมูล ดังนั้น เราสามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนกับตัวแปร แต่ในการเข้าถึงจะแจกต่าง ซึ่งเป็นการเข้าถึงข้อมูลแบบออบเจ็ค


บทความเกี่ยวกับ โครงสร้างข้อมูล

โครงสร้างข้อมูล ในภาษา C

โครงสร้างข้อมูล (structure) คือกลุ่มของตัวแปรที่สามารถสร้างและเก็บไว้ในตัวแปรเดียวที่เรียกว่า data structure ในภาษา C เราสามารถสร้างและออกแบบโครงสร้างข้อมูลของ...

Structs ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลในภาษา C# โครงสร้างข้อมูล (Struct) เป็นตัวแปรที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกันในรูปแบบของออบเจ็ค Stru...

Structures ในภาษา Visual Basic

Structures หรือโครงสร้างข้อมูล คือประเภทข้อมูลประเภทหนึ่งในภาษา Visual Basic ที่สามารถมีสมาชิกภายในตัวของมันได้ ลักษณะโครงสร้างของ Structure นั้นจะคล้ายกับคลาส ...