ตัวแปรและประเภทข้อมูล

ทำความรู้จักกับตัวแปรในภาษา C++

ตัวแปรนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับในการเขียนโปรแกรมทุกภาษา มันถูกใช้เพื่อเก็บข้อมูลในหน่วยความจำและช่วยให้เราสามารถจัดการกับข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการที่จะจำบางอย่าง คุณจะต้องเขียนมันลงไปบนสมุดบันทึกของคุณ เพราะนั่นจะทำให้คุณไม่ลืมเมื่อคุณบันทึกลงไปคุณสามารถนำมาใช้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการ ดังนั้นในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัวแปรถูกนำมาใช้ในแนวคิดเดียวกัน

int a = 2;
int b = 2;

int sum = a + b;

ในตัวอย่าง เราเห็บค่า 2 ในตัวแปร a และ b เพื่อหาผลรวมของตัวแปร a และตัวแปร b เราจำเป็นต้องจดจำ 2 ไว้ใสตัวแปร a ก่อนจนกว่าเราจะมีค่าของ b และหลังจากนั้นเราได้ทำการรวมค่าของตัวแปรทั้งสองไว้ในอีกตัวแปรคือ sum

คุณจะเห็นคำว่า int ก่อนชื่อของตัวแปรซึ่งนั่นเราเรียกว่าประเภทของตัวแปร หรือการประกาศประเภทของตัวแปร ถ้าคุณยังไม่เข้าใจในตอนนี้ ไม่ต้องกังวล เราจะเรียนในบทต่อไปของบทเรียนนี้

ประเภทข้อมูล

ในภาษา C++ มีตัวแปรหลายประเภทที่ช่วยให้เราสามารถจัดการกับข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น boolean, number, character, string และ object เป็นต้น

ในภาษา C++ จะมีกลุ่มของประเภทตัวแปรอยู่ทั้งหมด 4 กลุ่ม

  • Character types: นี่เป็นประเภทของข้อมูลที่ใช้เก็บตัวอักษรหนึ่งตัว เช่น 'a', 'b' หรือ '8'.
  • Numerical integer types: ประเภทของข้อมูลชนิดนี้ใช้สำหรับเก็บค่าของจำนวนธรรมชาติ เช่น 1 หรือ 1000 ซึ่งจะแบ่งย่อยไปตามขนาดที่ใช้เก็บ โดยปกตินั้นจะเป็นแบบ int และ long.
  • Floating-point types: ประเภทของข้อมูลชนิดนี้ใช้เพื่อเก็บจำนวนจริง เช่น 1.8 100.05 หรือ -5.5
  • Boolean type: ประเภทของข้อมูลชนิดนี้สามารถเก็บค่าได้เพียงสองค่าคือ true และ false.

ตารางข้างล่างนี้แสดงประเภทของตัวแปรทั้งหมดในภาษา C++

TypeSize
char1 byte
char162 bytes
char32_t4 bytes
wchar_t
signed char1 byte
signed short int2 bytes
signed int2 bytes
signed long int4 bytes
signed long long int8 bytes
unsigned char
unsigned short int
unsigned int
unsigned long int
unsigned long long int
float
double
bool
void
decltype(nullptr)

การประกาศตัวแปร

ภาษา C++ เป็นภาษาที่เข้มงวดในการเขียน ตัวแปรจำเป็นต้องประกาศก่อนที่จะมีการใช้งาน นั่นหมายความว่าคอมไพเลอร์จะมีการจองหน่วยความจำที่เพียงพอสำหรับตัวแปร รูปแบบในการประกาศตัวแปรในภาษา C++ นั้นตรงไปตรงมา มาดูตัวอย่างสำหรับการประกาศตัวแปรในภาษา C++

int n;
float money;
bool t;

ในตัวอย่างเราได้ประกาศ 3 ตัวแปร ตัวแปรแรกเราประกาศตัวแปรที่มีชนิดข้อมูลเป็น int และมีชื่อของตัวแปรว่า a ตัวแปรที่สองประกาศตัวแปรที่มีชนิดข้อมูลเป็น float และมีชื่อของตัวแปรว่า money ตัวแปรที่สามนั้นเป็นประเภท boolean ที่มีชื่อว่า t เมื่อตัวแปรถูกสร้าง มันจะสามารถถูกใช้ได้ในขอบเขตของโปรแกรม

การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร

หลังจากที่เราได้ประกาศตัวแปรแล้ว เราสามารถกำหนดค่าให้มันในตอนเริ่มต้นหรือในตอนที่โปรแกรมรันได้ทันที

Strings

String เป็นตัวอักษรที่เรียงต่อกันที่ถูกแสดงในรูปแบบอาเรย์ของตัวอักษร แต่ string ในภาษา C++ เป็นคลาสที่มากับ C++ ไลบรารี่ ในการที่จะใช้ string เราจำเป็นต้องนำเข้าไลบรารี่ของ string โดยใช้คำสั่ง #include <string> ข้อมูลประเภทสตริงนั้นจะเก็บข้อมูลในรูปแบบของคำหรือประโยค ที่เป็นตัวอย่างเพื่อใช้ string ในภาษา C++

// string example
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main(){
string name = "Mateo";
cout << "My name is " << name;
}

บทความเกี่ยวกับ ตัวแปรและประเภทข้อมูล

ตัวแปรและประเภทข้อมูล ในภาษา C

ในบทเรียนนี้ เราจะพูดเกี่ยวกับตัวแปรในภาษา C ตัวแปรเป็นสถานที่สำหรับเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ โดยมีชื่อของตัวแปรเพื่อใช้อ้างถึงข้อมูล (identifier) ตัวแปรถูกใช้เพ...

ตัวแปรและประเภทข้อมูล ในภาษา C#

ตัวแปรถูกใช้เพื่อเก็บข้อมูลในหน่วยความจำเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไว้ใช้ภายหลังในโปรแกรม ในภาษา C# นั้นมีตัวแปรประเภทต่างๆ ที่มีชนิดข้อมูลที่แตกต่างกันไป เช่น bool...

ตัวแปรและประเภทข้อมูล ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปรและประเภทข้อมูลชนิดต่างๆ ในภาษา Java ที่จะใช้กับข้อมูลในกรณีที่โปรแกรมต้องจัดการกับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ในภาษา Java มีข้...

ตัวแปรและประเภทข้อมูล ในภาษา Visual Basic

ในบทนี้ เราจะมาพูดเกี่ยวกับตัวแปรและประเภทข้อมูลในภาษา Visual Basicตัวแปร เป็นสิ่งสำคัญในการเขียนโปรแกรมทุกภาษา มันใช้ในการเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำ เพื่อที่จะ...

ตัวแปรและประเภทข้อมูล ในภาษา PHP

ตัวแปร คือสิ่งที่ใช้เก็บค่าของข้อมูลในหน่วยความจำ ตัวแปรจะประกอบไปด้วยชื่อของตัวแปร (identifier) ใช้เพื่ออ้างอิงหรือเข้าถึงค่าภายในตัวแปร ตัวแปรเก็บข้อมูลในหน่...