บทความล่าสุด

การติดตั้ง Node.js และเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การติดตั้ง Node.js ลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ Node.js สนับสนุนการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows, Linux และ Mac OS X สำหรับในบทเรียนนี้ เราจะแสดงตัวอย่างการติดตั้ง Node.js บน Windows นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การดาวน์โหลด Nod...

ทำความรู้จักกับ Node.js

บทแรกของบทเรียน Node.js นี้ จะเป็นการแนะนำให้คุณรู้จักกับ Node.js และประวัติความเป็นมาของมัน เราจะมาดูกันว่า Node.js คืออะไร มันเกิดขึ้นเนื่องจากวัตถุประสงค์อะไร และมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ Node.js ที่คุณต้องทราบก่อนเริ่มเขียนโปรแกรมบน Node.j...

Encapsulation ในภาษา C++

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติการห่อหุ้ม (Encapsulation) ในภาษา C++ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการเขียนโปรแกรมที่นำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เราจะพูดถึงความหมายของ Encapsulation และการประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม นี่เป็นเนื้อหา...

การสืบทอดคลาส ในภาษา C++

การสืบทอดคลาส (Inheritances) คือคุณสมบัติของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ที่เราสามารถสร้างคลาสใหม่โดยสืบทอดจากคลาสเดิมได้ โดยคลาสที่ได้รับการสืบทอดจะได้รับตัวแปรและเมธอดจากคลาสหลักมาใช้งาน และสามารถเพิ่มเติมการทำงานหรือความสามารถเข้าไปได้...

การเขียนโปรแกรมภาษา C / C++ บน CodeBlocks

ในบทเรียนนี้ จะเป็นการแนะนำการใช้งานโปรแกรม CodeBlocks สำหรับเขียนโปรแกรมภาษา C และภาษ C++ บทเรียนนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นกับภาษา C และ C++ และต้องการใช้ CodeBlocks เป็น IDE ในการพัฒนาโปรแกรม หากยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม CodeBlocks คุณสามารถ...

การติดตั้งโปรแกรม CodeBlocks บน Windows

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้การติดตั้งโปรแกรม CodeBlocks บน Windows; โปรแกรม CodeBlocks นั้นเป็น IDE ที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ เช่น ภาษา C, C++, Fortran หรือ Java ในบทนี้เราจะพูดถึงเพียงการติดตั้งโปรแกรมเท่านั้น นี่เป็นเนื้อห...

Time zone ในภาษา Python

เขตเวลา (Time zone) คือการแบ่งเวลาออกเป็นเขตต่างๆ ตามแนวเส้นละติจูดของโลกโดยอ้างอิงจากเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC) ที่ตั้งอยู่ที่ละติจูดที่ 0 เขตเวลานั้นใช้สำหรับอ้างอิงเวลาในท้องที่เพื่อใช้ในทางกฏหมาย การค้าหรือทางการเมือง โดยทั่วไปแล้วเขตเวลาม...

String methods ในภาษา C++

ในบทก่อนหน้า คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ String ในพื้นฐาน นั่นเป็นวิธีที่คุณสามารถใช้งาน String ในการเขียนโปรแกรมในภาษา C++ ในบทนี้จะเป็นการแนะนำการใช้งานเมธอดของ String ที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราได้เมื่อต้องทำงานกับ String นี่เป็นเนื...

String ในภาษา C++

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ String ในภาษา C++ เราจะพูดถึงการประกาศและการนำ String มาใช้งานในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ เรายังจะพูดถึงการดำเนินการพื้นฐานที่จำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับ String นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การประกาศ String - การหาค...

การจัดรูปแบบการแสดงผลวันที่ ในภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดรูปแบบการแสดงผลวันที่ในภาษา Python เราจะพูดถึงการใช้งานฟังก์ชัน strftime() สำหรับจัดรูปแบบการแสดงผลของวันที่ และฟังก์ชัน strptime() สำหรับสร้างออบเจ็คของวันที่จากรูปแบบที่กำหนด นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - ...

วันที่และเวลา ในภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันที่และเวลาในภาษา Python เราจะพูดถึงการทำงานพื้นฐานเกี่ยวกับวันที่และเวลา เช่น การแสดงเวลาปัจจุบัน การบวกลบเวลา เขตเวลา และแนะนำคลาสและเมธอดเกีี่ยวกับวันที่และเวลา นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - วันที่และเวลาปัจ...

Recursive function

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Recursive function เราจะมาดูกันว่า Recursive function คืออะไรและมันถูกนำไปใช้อย่างไรในการเขียนโปรแกรม เนื้อหาในบทนี้จะพูดถึงแนวคิดและการทำงานของ Recursive function เป็นหลัก และสำหรับโค้ดตัวอย่างจะมีภาษา C ภ...

Set ในภาษา Python

Set (เซ็ต) เป็นออบเจ็คที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน ในการเขียนโปรแกรมเราสามารถใช้ Set สำหรับหาค่าที่ไม่ซ้ำกันภายในลิสต์ ตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่แล้ว หรือการดำเนินการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ Set ได้ เช่น Intersection, Union, Difference และ ...

วันที่และเวลา ในภาษา PHP

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันที่และเวลาในภาษา PHP เราจะพูดถึงการแสดงวันที่และเวลาในโปรแกรม การจัดรูปแบบการแสดงผลของเวลา และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวลา นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การแสดงวันที่และเวลาปัจจุบัน - การสร้างวันที่แล...

การสุ่มตัวเลขในภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสุ่มตัวเลขในภาษา Python เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับฟังก์ชันในไลบรารี่มาตรฐานของภาษาที่ใช้สำหรับการสุ่มตัวเลขแบบต่างๆ ในภาษา Python นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การสุ่มตัวเลขจำนวนเต็ม - การสุ่มตัวเลขทศนิยม - Rand...

การสุ่มตัวเลขในภาษา PHP

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสุ่มตัวเลขในภาษา PHP โดยการใช้ฟังก์ชันมาตรฐานของภาษา rand() และ randomint() พร้อมกับการประยุกต์ใช้การสุ่มตัวเลขในการเขียนโปรแกรม นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การสุ่มตัวเลขจำนวนเต็ม - การสุ่มตัวเลขทศนิยม - Rand...

Set ในภาษา JavaScript

Set เป็นออบเจ็คที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน มันสามารถใช้เก็บได้ทั้งข้อมูลประเภทพื้นฐานและออบเจ็ค (Object reference) ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Set ในภาษา JavaScript และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Set ในการเขียนโปรแกรม นี่เป...

Map ในภาษา JavaScript

Map เป็นออบเจ็คที่เราสามารถใช้เก็บข้อมูลในรูปแบบของ Key/Value โดยที่ออบเจ็คทุกประเภทในภาษา JavaScript นั้นสามารถใช้เป็นทั้ง Key และ Value ของ Map ได้ ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งาน Map สำหรับเก็บข้อมูล และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Map ในการ...

การสุ่มตัวเลข ในภาษา JavaScript

การสุ่มตัวเลข (Random numbers) คือการสร้างตัวเลขแบบสุ่มขึ้นมาด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์ โดยวิธีที่เป็นที่นิยมคือการใช้อัลกอริทึม Pseudorandom number generator (PRNG) ในการเขียนโปรแกรมการสุ่มตัวเลขนั้นเป็นเรื่องปกติที่ต้องเจอ ยกตัวอย่างเช่น ก...

การจัดรูปแบบการแสดงผลวันที่ ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดรูปแบบการแสดงผลวันที่และเวลาในภาษา JavaScript สำหรับจัดรูปแบบวันที่ในรูปแบบมาตรฐานหรือแบบกำหนดเองโดยการประยุกต์ใช้เมธอดจากคลาส Date นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การแสดงวันที่และเวลาแบบมาตรฐาน - การรับเอาค่า...