บทความล่าสุด

Set ในภาษา JavaScript

Set เป็นออบเจ็คที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน มันสามารถใช้เก็บได้ทั้งข้อมูลประเภทพื้นฐานและออบเจ็ค (Object reference) ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Set ในภาษา JavaScript และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Set ในการเขียนโปรแกรม นี่เป...

Map ในภาษา JavaScript

Map เป็นออบเจ็คที่เราสามารถใช้เก็บข้อมูลในรูปแบบของ Key/Value โดยที่ออบเจ็คทุกประเภทในภาษา JavaScript นั้นสามารถใช้เป็นทั้ง Key และ Value ของ Map ได้ ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งาน Map สำหรับเก็บข้อมูล และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Map ในการ...

การสุ่มตัวเลข ในภาษา JavaScript

การสุ่มตัวเลข (Random numbers) คือการสร้างตัวเลขแบบสุ่มขึ้นมาด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์ โดยวิธีที่เป็นที่นิยมคือการใช้อัลกอริทึม Pseudorandom number generator (PRNG) ในการเขียนโปรแกรมการสุ่มตัวเลขนั้นเป็นเรื่องปกติที่ต้องเจอ ยกตัวอย่างเช่น ก...

การจัดรูปแบบการแสดงผลวันที่ ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดรูปแบบการแสดงผลวันที่และเวลาในภาษา JavaScript สำหรับจัดรูปแบบวันที่ในรูปแบบมาตรฐานหรือแบบกำหนดเองโดยการประยุกต์ใช้เมธอดจากคลาส Date นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การแสดงวันที่และเวลาแบบมาตรฐาน - การรับเอาค่า...

HashSet ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน HashSet ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันในภาษา Java HashSet เป็นออบเจ็คที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน โดยข้อมูลจะถูกเก็บในรูปแบบของ Hash สำหรับการเปรียบเทียบความเท่ากันของข้อมูล มันเป็นออบเจ...

HashMap ในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน HashMap สำหรับเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Key/Value ในภาษา Java HashMap เป็นออบเจ็คของคลาส HashMap ที่ถูก Implement มาจากอินเตอร์เฟซ Map มันใช้สำหรับเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Key/Value โดยที่ทั้ง Key แล...

วันที่และเวลา ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันที่และเวลาในภาษา JavaScript เราจะพูดถึงการแสดงวันที่และเวลาปัจจุบัน การสร้างออบเจ็คของเวลาเพื่อใช้งานในโปรแกรม และการดำเนินการเกี่ยวกับเวลา นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - วันที่และเวลาปัจจุบัน - การสร้างวันที่จ...

Modules ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโมดูลในภาษา JavaScript เราจะพูดถึงแนวคิดการใช้งานโมดูลและการสร้างโมดูลเพื่อแบ่งส่วนของโค้ดให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและดูแลรักษา นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - โมดูลคืออะไร - การประกาศและใช้งานโมดูล - ...

การแปลงประเภทข้อมูล ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแปลงประเภทข้อมูลในภาษา JavaScript เพื่อแปลงข้อมูลจากอีกประเภทหนึ่งไปยังอีกประเภทที่เราต้องการใช้งาน การแปลงข้อมูลนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเนื่องจากการเขียนโปรแกรมเราต้องเจอกับข้อมูลหลายประเภท ในบทนี้เราจะพูดถ...

คำสั่งวนซ้ำ for in และ for of

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานคำสั่งวนซ้ำ for in และ for of ในภาษา JavaScript ซึ่งเป็นคำสั่งวนซ้ำที่ใช้สำหรับวนรอบออบเจ็คที่สามารถวนรอบได้ (Iterable object) ก่อนเริ่มบทนี้ เราแนะนำให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับ คำสั่ง for loop ก่อนเพื่อทำความเข...

การหาค่าหาแฟกทอเรียล ในภาษา C และภาษา C++

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาค่าแฟกทอเรียลในภาษา C และ C++ และทำความรู้จักกับว่าแฟกทอเรียลคืออะไร นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - แฟกทอเรียลคืออะไร - โปรแกรมหาค่าแฟกทอเรียล - การหาค่าแฟกทอเรียลด้วย Recursive funct...

Exceptions และ Error ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อผิดพลาดในภาษา JavaScript ที่เรียกว่า Exception handling มันเป็นวิธีที่จะทำให้โปรแกรมไม่หยุดทำงานและยังสามารถทำงานต่อไปนี้ นอกข้อนี้เราจะพูดถึงข้อผิดพลาดมาตฐานในภาษา JavaScript นี่เป็นเนื้อหาในบทน...

การสุ่มตัวเลขในภาษา Java

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสุ่มตัวเลขในภาษา Java เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับ Built-in เมธอดของภาษาที่เราสามารถใช้สำหรับสุ่มตัวเลขในภาษา Java ได้ นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การสุ่มตัวเลขด้วยคลาส Random - การสุ่มตัวเลขด้วยเมธอด Math.rando...

Inheritances ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การสืบทอดคลาสในภาษา JavaScript การสืบทอดคลาสนั้นเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ที่ทำให้เราสามารถสร้างคลาสใหม่โดยเพิ่มเติม (Extend) ความสามารถจากคลาสเดิมที่มีอยู่ได้ซึ่งเป็นแนวคิดของการนำโค้ดก...

คลาสและออบเจ็ค ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคลาสในภาษา JavaScript คลาสนั้นเป็นคุณสมบัติใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน ECMAScript 2015 (ES6) คุณจะได้เรียนรู้วิธีการประกาศและใช้งานคลาสเพื่อนำมาสร้างออบเจ็คในการเขียนโปรแกรม นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - คลาสคืออะไร - การป...

Thread synchronization ในภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Thread synchronization ในภาษา Python ซึ่งเป็นปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อโปรแกรมทำงานพร้อมกันแบบหลาย Thread มาดูว่ามันคืออะไร และจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรบ้าง นี่เป็นเนื้อหาของบทนี้ - Thread synchro...

เมธอด filter, map, reduce ของอาเรย์

เมธอด filter map และ reduce นั้นเป็นเมธอดของอาเรย์ คุณสามารถเขียนมันด้วยตัวเองด้วยคำสั่ง for loop แต่การรู้จักกับเมธอดเหล่านี้จะทำให้การทำงานกับอาเรย์ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น เนื่องจากมันถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานที่เรามักต้องการทำกับอาเ...

การจัดเรียงข้อมูลในอาเรย์ ในภาษา JavaScript

อาเรย์เก็บข้อมูลในรูปแบบของชุดลำดับ และในการทำงานกับอาเรย์เราอาจต้องการเรียงค่าในอาเรย์จากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อย ในภาษา JavaScript นั้นมีสองเมธอดสำหรับเรียงข้อมูลในอาเรย์ และนี่เป็นเนื้อหาที่คุณจะได้เรียนรู้ในบทเรียนนี้ - การเรียงข้อมูลด...

ภาษา JavaScript

นี่เป็นบทเรียนภาษา JavaScript ในบทเรียนนี้สอนการเขียนโปรแกรมในภาษา JavaScript ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง เราจะเริ่มจากโครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษา ตัวแปรและประเภทข้อมูล ไปจนถึงคลาสและออบเจ็ค และในตอนท้ายของบทเรียน คุณจะเข้าใจภาษา JavaScrip...

ออบเจ็ค ในภาษา JavaScript

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับออบเจ็ค เราจะพูดถึงการประกาศและใช้งานออบเจ็ค และคุณสมบัติที่สำคัญของออบเจ็ค เนื้อหาในบทจะเป็นการสร้างออบเจ็คจาก Object literal หรือ POJO (Plain Old JavaScript Object) ซึ่งเป็นประเภทข้อมูลจากคลาส Object นี่เ...