บทความล่าสุด

คำสั่งวนซ้ำ do-while loop ในภาษา C

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่ง do-while loop ในภาษา C ซึ่งเป็นคำสั่งวนซ้ำสำหรับควบคุมเพื่อให้โปรแกรมทำงานซ้ำภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การใช้งานคำสั่ง do-while loop - ตัวอย่างการรับค่าด้วยคำสั่ง do-while loop - ...

คำสั่งวนซ้ำ for loop ในภาษา C

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานคำสั่ง for loop สำหรับควบคุมให้โปรแกรมทำงานซ้ำๆ จากเงื่อนไขที่กำหนดในภาษา C นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - คำสั่ง for loop - การสร้างแม่สูตรคูณด้วยคำสั่ง for loop - การใช้งานคำสั่ง for loop กับอาเรย์ - การหาค่าน้อย...

คำสั่งวนซ้ำ while loop ในภาษา C

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานคำสั่ง while loop ในภาษา C สำหรับควบคุมเพื่อให้โปรแกรมทำงานซ้ำๆ จากเงื่อนไขที่กำหนด เราจะพูดถึงการใช้งานคำสั่ง while loop ในพื้นฐาน และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมรูปแบบต่างๆ นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้...

คำสั่ง switch case ในภาษา C

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานคำสั่ง switch case ในภาษา C สำหรับควบคุมเพื่อให้โปรแกรมสามารถทำงานแบบหลายทางเลือกจากเงื่อนไขที่กำหนด และเปรียบเทียบการใช้งานคำสั่ง switch case กับคำสั่ง if else-if ซึ่งเป็นคำสั่งที่มีการทำงานคล้ายกัน นี่เป็น...

คำสั่ง if else ในภาษา C

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งานคำสั่ง if else ในภาษา C ซึ่งเป็นคำสั่งสำหรับควบคุมการทำงานของโปรแกรมให้ทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด นี่จะทำให้โปรแกรมสามารถตัดสินใจและทำงานแบบมีทางเลือกได้ นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - คำสั่ง if - คำสั่ง if else - คำ...

การอ่านข้อมูลจากไฟล์ใน Node.js

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การอ่านข้อมูลจากไฟล์ใน Node.js การอ่านข้อมูลจากไฟล์คือการนำข้อมูลที่เก็บอยู่บนดิสมาใช้งานในโปรแกรม Node.js นั้นมีเมธอดจากโมดูล fs ที่เราสามารถใช้สำหรับอ่านข้อมูลจากไฟล์ได้ และนี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การอ่านข้อมูลจาก...

การเขียนข้อมูลลงบนไฟล์ใน Node.js

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนข้อมูลลงบนไฟล์ใน Node.js โดยการใช้โมดูลมาตรฐาน fs การเขียนไฟล์เป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในการเขียนโปรแกรม เมื่อเราต้องการบันทึกข้อมูลจากหน่วยความจำลงบนดิสอย่างถาวร เราสามารถเขียนมันลงไปบนไฟล์ได้ และนี่เป...

Node.js Standard Modules

ในบทนี้ คุณจะได้ทำความรู้จักกับโมดูลหรือไลบรารีมาตรฐานบน Node.js ซึ่งโมดูลเหล่านี่เป็น API ระดับต่ำสำหรับอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับ Input/Output และเข้าถึงทรัพยากรและข้อมูลบนระบบปฏิบัติการและอื่นๆ นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - Module มาตรฐานบน ...

การใช้งาน NPM สำหรับติดตั้งและจัดการแพ็กเกจ บน Node.js

ในบทก่อนหน้า เราได้แนะนำให้คุณรู้กับ npm ไปแล้ว ในบทนี้ จะพูดถึงการใช้งานคำสั่งต่างๆ ของ npm เพื่อติิดตั้ง อัพเดท และลบแพ็กเกจจาก npm Registry ซึ่งเป็นคำสั่งพื้นฐานที่จำเป็นต้องทราบเพื่อใช้งาน npm สำหรับจัดการกับแพ็กเกจของภาษา JavaScript บน...

Node Package Manager (NPM)

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งาน npm ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการแพ็กเกจภาษา JavaScript บน Node.js มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกและแนะนำให้ใช้เมื่อคุณทำงานบน Node.js นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - NPM คืออะไร - การสร้างโปรเจ็คด้วย N...

บทเรียน Node.js

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้ทำความรู้จักกับ Node.js และได้เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมบน Node.js ด้วยภาษา JavaScript แต่ก่อนเริ่มต้นบทเรียน คุณจำเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวกับไวยากรณ์ของ[ภาษา JavaScript ](/lang/javascript) ก่อน สำหรับรูปแบบของโปรแกรมใน...

การรับค่าผ่าน Command line อาร์กิวเมนต์ บน Node.js

ในการรันโปรแกรมบน Node.js คุณสามารถส่งค่าเข้าไปยังโปรแกรมผ่านทาง Command line อาร์กิวเมนต์ได้ นี่เป็นคุณสมบัติการทำงานพื้นฐานของโปรแกรมแบบ Command line ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การส่งและรับค่าผ่าน Command line อาร์กิวเมนต์เพื่อนำเข้าไปใช้งาน...

การสร้างและใช้งาน Module บน Node.js

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโมดูลบน Node.js เราจะพูดถึงการสร้างและการใช้งานโมดูลซึ่งสามารถช่วยให้เราแยกโปรแกรมออกเป็นหลายไฟล์ได้ และจะแนะนำให้คุณรู้จักกับขอบเขตของตัวแปรในโมดูล ซึ่งเป็นสิ่งทีสำคัญที่ต้องทราบเมื่อทำงานกับโมดูล นี่เป็นเน...

การรับค่าแบบ Synchronous บน Node.js ในบทเรียน Node.js

ในบทของการรับค่า คุณได้เรียนรู้การรับค่าผ่านทางคีย์บอร์ดบน Node.js โดยการใช้เมธอดจากโมดูล readline ซึ่งมีการทำงานเป็นแบบ Asynchronous ที่ต้องการฟังก์ชัน Callback เพื่อทำงานเมื่อการรับค่าเสร็จสิ้น ในบทนี้ เราจะพูดถึงเทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื่...

การรับค่าจากคีย์บอร์ด บน Node.js ในบทเรียน Node.js

การรับค่า (Inputs) คือการรับข้อมูลจากภายนอกเข้ามาในโปรแกรม การรับค่าสามารถเกิดขึ้นได้หลายช่องทาง เช่น การรับค่าจากคีย์บอร์ด การอ่านค่าจากไฟล์ หรือการส่งข้อมูลผ่านทางเน็ตเวิร์ค และ Node.js สนับสนุนรูปแบบการรับค่าทั้งหมด สำหรับในบทนี้ เราจะพู...

การแสดงผลออกทางหน้าจอ บน Node.js

การแสดงผล (Output) นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานพื้นฐานของโปรแกรม โดยปกติแล้วโปรแกรมมักจะตอบสนองกับผู้ใช้ผ่านการรับค่าและการแสดงผล การแสดงผลหมายถึงการแสดงข้อความหรือผลลัพธ์การทำงานของโปรแกรมผ่านทางหน้าจอ (Terminal หรือ Console) ในบทนี้คุณจะไ...

Node.js Global objects ในบทเรียน Node.js

ในบทนี้ เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับ Global objects บน Node.js มันเป็นออบเจ็คที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกส่วนของโปรแกรมที่เขียนบน Node.js เราจะมาดูกันว่ามันคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรในการทำงานของ Node.js นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - Global objects ...

การเขียนโปรแกรมบน Node.js ด้วยภาษา JavaScript

ในบทนี้ เป็นบทเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมบน Node.js และอย่างที่เราได้แนะนำไปแล้วในบทก่อนหน้า การเขียนโปรแกรมบน Node.js จะใช้ภาษา JavaScript ดังนั้นถ้าคุณยังไม่คุ้นเคยกับโครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษา คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับภาษา JavaScript ได้ที...

Lambda function ในภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Lambda function ในภาษา Python เราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรและสามารถนำไปใช้ได้อย่างไรในการเขียนโปรแกรม พร้อมกับตัวอย่างการใช้งาน Lambda function ในการเขียนโปรแกรม นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - Lambda function คืออะไร...

การติดตั้ง Node.js และเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การติดตั้ง Node.js ลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ Node.js สนับสนุนการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows, Linux และ Mac OS X สำหรับในบทเรียนนี้ เราจะแสดงตัวอย่างการติดตั้ง Node.js บน Windows นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การดาวน์โหลด Nod...