บทความล่าสุด

Node.js Standard Modules

ในบทนี้ คุณจะได้ทำความรู้จักกับโมดูลหรือไลบรารีมาตรฐานบน Node.js ซึ่งโมดูลเหล่านี่เป็น API ระดับต่ำสำหรับอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับ Input/Output และเข้าถึงทรัพยากรและข้อมูลบนระบบปฏิบัติการและอื่นๆ นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - Module มาตรฐานบน ...

การใช้งาน NPM สำหรับติดตั้งและจัดการแพ็กเกจ บน Node.js

ในบทก่อนหน้า เราได้แนะนำให้คุณรู้กับ npm ไปแล้ว ในบทนี้ จะพูดถึงการใช้งานคำสั่งต่างๆ ของ npm เพื่อติิดตั้ง อัพเดท และลบแพ็กเกจจาก npm Registry ซึ่งเป็นคำสั่งพื้นฐานที่จำเป็นต้องทราบเพื่อใช้งาน npm สำหรับจัดการกับแพ็กเกจของภาษา JavaScript บน...

Node Package Manager (NPM)

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้งาน npm ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการแพ็กเกจภาษา JavaScript บน Node.js มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกและแนะนำให้ใช้เมื่อคุณทำงานบน Node.js นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - NPM คืออะไร - การสร้างโปรเจ็คด้วย N...

บทเรียน Node.js

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้ทำความรู้จักกับ Node.js และได้เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมบน Node.js ด้วยภาษา JavaScript แต่ก่อนเริ่มต้นบทเรียน คุณจำเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวกับไวยากรณ์ของ[ภาษา JavaScript ](/lang/javascript) ก่อน สำหรับรูปแบบของโปรแกรมใน...

การรับค่าผ่าน Command line อาร์กิวเมนต์ บน Node.js

ในการรันโปรแกรมบน Node.js คุณสามารถส่งค่าเข้าไปยังโปรแกรมผ่านทาง Command line อาร์กิวเมนต์ได้ นี่เป็นคุณสมบัติการทำงานพื้นฐานของโปรแกรมแบบ Command line ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การส่งและรับค่าผ่าน Command line อาร์กิวเมนต์เพื่อนำเข้าไปใช้งาน...

การสร้างและใช้งาน Module บน Node.js

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโมดูลบน Node.js เราจะพูดถึงการสร้างและการใช้งานโมดูลซึ่งสามารถช่วยให้เราแยกโปรแกรมออกเป็นหลายไฟล์ได้ และจะแนะนำให้คุณรู้จักกับขอบเขตของตัวแปรในโมดูล ซึ่งเป็นสิ่งทีสำคัญที่ต้องทราบเมื่อทำงานกับโมดูล นี่เป็นเน...

การรับค่าแบบ Synchronous บน Node.js ในบทเรียน Node.js

ในบทของการรับค่า คุณได้เรียนรู้การรับค่าผ่านทางคีย์บอร์ดบน Node.js โดยการใช้เมธอดจากโมดูล readline ซึ่งมีการทำงานเป็นแบบ Asynchronous ที่ต้องการฟังก์ชัน Callback เพื่อทำงานเมื่อการรับค่าเสร็จสิ้น ในบทนี้ เราจะพูดถึงเทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื่...

การรับค่าจากคีย์บอร์ด บน Node.js ในบทเรียน Node.js

การรับค่า (Inputs) คือการรับข้อมูลจากภายนอกเข้ามาในโปรแกรม การรับค่าสามารถเกิดขึ้นได้หลายช่องทาง เช่น การรับค่าจากคีย์บอร์ด การอ่านค่าจากไฟล์ หรือการส่งข้อมูลผ่านทางเน็ตเวิร์ค และ Node.js สนับสนุนรูปแบบการรับค่าทั้งหมด สำหรับในบทนี้ เราจะพู...

การแสดงผลออกทางหน้าจอ บน Node.js

การแสดงผล (Output) นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานพื้นฐานของโปรแกรม โดยปกติแล้วโปรแกรมมักจะตอบสนองกับผู้ใช้ผ่านการรับค่าและการแสดงผล การแสดงผลหมายถึงการแสดงข้อความหรือผลลัพธ์การทำงานของโปรแกรมผ่านทางหน้าจอ (Terminal หรือ Console) ในบทนี้คุณจะไ...

Node.js Global objects ในบทเรียน Node.js

ในบทนี้ เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับ Global objects บน Node.js มันเป็นออบเจ็คที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกส่วนของโปรแกรมที่เขียนบน Node.js เราจะมาดูกันว่ามันคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรในการทำงานของ Node.js นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - Global objects ...

การเขียนโปรแกรมบน Node.js ด้วยภาษา JavaScript

ในบทนี้ เป็นบทเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมบน Node.js และอย่างที่เราได้แนะนำไปแล้วในบทก่อนหน้า การเขียนโปรแกรมบน Node.js จะใช้ภาษา JavaScript ดังนั้นถ้าคุณยังไม่คุ้นเคยกับโครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษา คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับภาษา JavaScript ได้ที...

Lambda function ในภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Lambda function ในภาษา Python เราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรและสามารถนำไปใช้ได้อย่างไรในการเขียนโปรแกรม พร้อมกับตัวอย่างการใช้งาน Lambda function ในการเขียนโปรแกรม นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - Lambda function คืออะไร...

การติดตั้ง Node.js และเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การติดตั้ง Node.js ลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ Node.js สนับสนุนการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows, Linux และ Mac OS X สำหรับในบทเรียนนี้ เราจะแสดงตัวอย่างการติดตั้ง Node.js บน Windows นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - การดาวน์โหลด Nod...

ทำความรู้จักกับ Node.js

บทแรกของบทเรียน Node.js นี้ จะเป็นการแนะนำให้คุณรู้จักกับ Node.js และประวัติความเป็นมาของมัน เราจะมาดูกันว่า Node.js คืออะไร มันเกิดขึ้นเนื่องจากวัตถุประสงค์อะไร และมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ Node.js ที่คุณต้องทราบก่อนเริ่มเขียนโปรแกรมบน Node.j...

Encapsulation ในภาษา C++

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติการห่อหุ้ม (Encapsulation) ในภาษา C++ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการเขียนโปรแกรมที่นำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เราจะพูดถึงความหมายของ Encapsulation และการประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม นี่เป็นเนื้อหา...

การสืบทอดคลาส ในภาษา C++

การสืบทอดคลาส (Inheritances) คือคุณสมบัติของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ที่เราสามารถสร้างคลาสใหม่โดยสืบทอดจากคลาสเดิมได้ โดยคลาสที่ได้รับการสืบทอดจะได้รับตัวแปรและเมธอดจากคลาสหลักมาใช้งาน และสามารถเพิ่มเติมการทำงานหรือความสามารถเข้าไปได้...

การเขียนโปรแกรมภาษา C / C++ บน CodeBlocks

ในบทเรียนนี้ จะเป็นการแนะนำการใช้งานโปรแกรม CodeBlocks สำหรับเขียนโปรแกรมภาษา C และภาษ C++ บทเรียนนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นกับภาษา C และ C++ และต้องการใช้ CodeBlocks เป็น IDE ในการพัฒนาโปรแกรม หากยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม CodeBlocks คุณสามารถ...

การติดตั้งโปรแกรม CodeBlocks บน Windows

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้การติดตั้งโปรแกรม CodeBlocks บน Windows; โปรแกรม CodeBlocks นั้นเป็น IDE ที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ เช่น ภาษา C, C++, Fortran หรือ Java ในบทนี้เราจะพูดถึงเพียงการติดตั้งโปรแกรมเท่านั้น นี่เป็นเนื้อห...

Time zone ในภาษา Python

เขตเวลา (Time zone) คือการแบ่งเวลาออกเป็นเขตต่างๆ ตามแนวเส้นละติจูดของโลกโดยอ้างอิงจากเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC) ที่ตั้งอยู่ที่ละติจูดที่ 0 เขตเวลานั้นใช้สำหรับอ้างอิงเวลาในท้องที่เพื่อใช้ในทางกฏหมาย การค้าหรือทางการเมือง โดยทั่วไปแล้วเขตเวลาม...

String methods ในภาษา C++

ในบทก่อนหน้า คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ String ในพื้นฐาน นั่นเป็นวิธีที่คุณสามารถใช้งาน String ในการเขียนโปรแกรมในภาษา C++ ในบทนี้จะเป็นการแนะนำการใช้งานเมธอดของ String ที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราได้เมื่อต้องทำงานกับ String นี่เป็นเนื...