บทความล่าสุด

Input/output with files ในภาษา Ruby

ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในขณะที่โปรแกรมทำงานข้อมูลทั้งหมดนั้นถูกเก็บอยู่ในหน่วยความจำ เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้นหรือโปรแกรมถูกปิดลงข้อมูลเหล่านั้นก็จะหายไป อย่างไรก็ตาม เราสามารถบันทึกข้อมูลในโปรแกรมลงบนไฟล์ได้ การบันทึกข้อมูลลงบนไฟล์น...

Hash ในภาษา Ruby

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Hash ในภาษา Ruby เราจะพูดเกี่ยวกับการประกาศและใช้งาน Hash ในการเขียนโปรแกรมพร้อมกับตัวอย่างการใช้งาน Hash สำหรับการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ และในตอนท้ายของบทเราจะแนะนำเมธอดที่สำคัญของ Hash และที่ใช้งานกันบ่...

Array methods ในภาษา Ruby

ในบทก่อนหน้า คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาเรย์ในเบื้องต้นไปแล้ว และนั่นเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างเพียงพอสำหรับการนำอาเรย์ไปใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่นเดียวกับ String ในภาษา Ruby นั้นมีเมธอดจากคลาส Array เป็นจำนวนมากที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราในการเ...

String methods ในภาษา Ruby

ในบทก่อนหน้า คุณได้เรียนรู้กับ String ในเบื้องต้นไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ในภาษา Ruby นั้นมีเมธอดเกี่ยวกับ String เป็นจำนวนมากที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราในการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการ String ในบทนี้ เราจะพูดเกี่ยวกับการใช้งานเมธอดที่สำคัญ...

String ในภาษา Ruby

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ String ในภาษา Ruby เราจะพูดเกี่ยวกับวิธีการประกาศ การนำ String ไปใช้งาน และการดำเนินการกับ String เช่น การเชื่อมต่อ String และการแทนที่ใน String และในตอนท้าย นอกจากนี้เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับเมธอดใน String...

Thread ในภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Thread ในภาษา Python เราจะพูดเกี่ยวกับการสร้างและใช้งาน Thread และวิธีการนำ Thread มาช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโปรแกรมของเรา ในบทนี้ เราได้ครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้งาน Thread ในภาษา Python เบื้องต้น ในตอ...

อาเรย์ ในภาษา Ruby

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาเรย์ในภาษา Ruby เราจะพูดเกี่ยวกับการประกาศและใช้งานอาเรย์ และการใช้งานเมธอดที่สำคัญของอาเรย์เพื่อใช้จัดการข้อมูลในอาเรย์ และก่อนที่จะเริ่ม มาทำความรู้จักกันก่อนว่าอาเรย์คืออะไร อาเรย์ (Array) คือข้อมูลแบบช...

เมธอด ในภาษา Ruby

ในบทนี้ เราจะพูดเกี่ยวกับเมธอด คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและใช้งานเมธอดในภาษา Ruby ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและใช้งานเมธอดในภาษา Ruby และเราสามารถใช้ประโยชน์จากเมธอดในการสร้างฟังก์ชันเพื่อทำงานบางอย่างในโปรแกรม และที่สำ...

คำสั่งวนซ้ำ ในภาษา Ruby

คำสั่งวนซ้ำ (Looping statement) คือคำสั่งที่ใช้ควบคุมโปรแกรมให้ทำงานซ้ำๆ ภายในเงื่อนไขที่กำหนด คำสั่งวนซ้ำนั้นมีประโยชน์มากในการเขียนโปรแกรม ลองจินตนาการว่าคุณต้องการหาจำนวนเฉพาะ 100 ตัวแรก หรือส่งอีเมลให้กับคนอื่นเป็นจำนวนมาก คำสั่งวนซ้ำสา...

ภาษา Ruby

นี่เป็นบทเรียนภาษา Ruby ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมในภาษา Ruby เราจะพูดถึงประวัติ โครงสร้างของภาษา ตัวแปร ตัวดำเนินการ เมธอด การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับออบเจ็คในภาษา Ruby เนื้อหาในบทเรียนจะเป็...

คำสั่งควบคุมเงื่อนไข ในภาษา Ruby

คำสั่งควบคุมเงื่อนไข (Conditional statement) เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับควบคุมให้โปรแกรมทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของโปรแกรมด้วยคำสั่งควบคุมชนิดต่างๆ คำสั่งควบคุมเงื่อนไขมักจะทำงานกับค่าของ Boolea...

ตัวดำเนินการ ในภาษา Ruby

ตัวดำเนินการ (Operators) คือสัญลักษณ์ที่ใช้บอกกับตัวแปรภาษาหรือคอมไพเลอร์เพื่อดำเนินการบางอย่างกับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใหม่ออกมา เช่น การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบค่าของข้อมูล หรือการดำเนินการทางตรรกศาสตร์ เป็นต้น ในบทนี้ คุณจ...

การรับค่าและการแสดงผลในภาษา Ruby

ในบทก่อนหน้า ตัวอย่างของโปรแกรมที่คุณได้เห็นนั้นมีเพียงการแสดงผลเป็นส่วนมาก อย่างไรก็ตาม ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การแสดงผลเท่านั้น เรายังสามารถรับค่าจากคีย์บอร์ดเพื่อทำมาใช้งานในโปรแกรมของเราได้ เนื่องจากบทเรียนนี้เป็...

ประเภทข้อมูลในภาษา Ruby

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวประเภทข้อมูลในภาษา Ruby ซึ่งเราจะแนะนำให้คุณรู้จักข้อมูลพื้นฐานในภาษา รวมถึงการประกาศและใช้งานข้อมูลประเภทต่างๆ และนี่เป็นเนื้อหาในบทนี้ - ประเภทข้อมูล - Boolean - Integer - Floating-point - Strings - Symbols -...

ออบเจ็ค ในภาษา Ruby

ในบทนี้ เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับออบเจ็คในภาษา Ruby เราได้เขียนบทนี้ก่อนเนื่องจากว่า Ruby นั้นเป็นภาษาเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุอย่างสมบูรณ์ และทุกอย่างในภาษา Ruby นั้นเป็นออบเจ็ค ดังนั้นการเข้าใจแนวคิดของออบเจ็คสามารถช่วยให้คุณเรียนรู้บทที่เหลื...

ตัวแปรและขอบเขตของตัวแปร ในภาษา Ruby

ในบทก่อนหน้า คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปรในเบื้องต้นไปแล้ว นั่นเป็นพื้นฐานสำหรับตัวแปรที่ต้องรู้ก่อนเริ่มเขียนโปรแกรมในภาษา Ruby ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปร เช่น ขอบเขตของตัวแปร ตัวแปรประเภทต่างๆ และนี่เป็นเนื้อหาของบ...

ตัวแปรในภาษา Ruby

ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกภาษานั้น ตัวแปรนั้นเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจว่ามันคืออะไร ดังนั้นในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปรในภาษา Ruby และนี่เป็นเนื้อหาสำหรับบทนี้ - ตัวแปรคืออะไร - การประกาศและใช้งานตัวแปร - ค่าคงที่ - ตัวแปรก...

โครงสร้างของภาษา Ruby

ในการเขียนโปรแกรมทุกภาษา สิ่งแรกที่เราต้องเรียนรู้คือการทำความเข้าใจกับโครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษานั้นๆ ก่อน ภาษาคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกับภาษามนุษย์ มีกฏและรูปแบบในการเขียนของมัน อย่างไรก็ตาม ภาษา Ruby นั้นมีโครงสร้างที่ง่ายต่อการเขียนและทำควา...

การติดตั้งภาษา Ruby

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับเขียนโปรแกรมในภาษา Ruby ซึ่งในตอนแรกจะเป็นการติดตั้งภาษา Ruby บนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน และกำหนดค่าพื้นฐานเพื่อให้สามารถคอมไพล์โปรแกรมภาษา Ruby ได้ สำหรับในบทเรียนนี้ เราจะพูด...

แนะนำภาษา Ruby

ภาษา Ruby นั้นเป็นภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ดังนั้นมันสามารถใช้เขียนโปรแกรมได้หลากหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น การเขียนแอพพลิเคชันแบบ Console การเขียนแอพพลิเคชันแบบ GUI หรือแม้กระทั่งการนำไปพัฒนาเว็บไซต์พร้อมกับเฟรมเวิร์...