บทความล่าสุด

Modules ใน ภาษา Python

ในการเขียนโปรแกรมในภาษา Python โมดูล (Module) คือไฟล์ของโปรแกรมที่กำหนดตัวแปร ฟังก์ชัน หรือคลาสโดยแบ่งย่อยออกไปจากโปรแกรมหลัก และสามารถนำมาใช้งานได้โดยการนำเข้ามาในโปรแกรม (Import) กล่าวอีกนัยหนึ่ง โมดูลก็คือไลบรารี่ที่สร้างไว้และนำมาใช้งาน...

Input/output with files ใน ภาษา Python

ในการเขียนโปรแกรม ไฟล์ (File) คือสิ่งที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ในหน่วยเก็บข้อมูล คอมพิวเตอร์มีไฟล์หลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานของมัน โดยทั่วไปแล้วไฟล์จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ Text file และ Binary file โดย Text fi...

Type conversions ใน ภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนการแปลงประเภทข้อมูลในภาษา Python โดยการใช้ built-in ฟังก์ชัน เนื่องจากในการเขียนโปรแกรมนั้นเรามักจะทำงานกับข้อมูลหลายประเภท ดังนั้น มันจึงมีความจำเป็นที่คุณอาจจะต้องการแปลงข้อมูลประเภทหนึ่งไปเป็นประเภทหนึ่ง เช่น การแปลง...

Dictionary ใน ภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล Dictionary ในภาษา Python เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับ Dictionary คืออะไร และการประกาศและใช้งานสำหรับเก็บข้อมูลในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ เรายังจะพูดถึงการใช้งานเมธอดและ built-in functions ของ D...

Tuples ใน ภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Tuple ในภาษา Python และทำความรู้จักกับว่า Tuple คืออะไร เราจะพูดถึงการสร้างและใช้งาน Tuple และตอนที่จะต้องใช้งานในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ เรายังจะพูดถึงการใช้งานเมธอดและฟังก์ชันต่างๆ ของ Tupleในการเขียนโป...

List methods ใน ภาษา Python

ในบทนี้ เราจะพูดถึงการใช้งาน List เมธอด ในภาษา Python เนื่องจาก List เป็นออบเจ็ค ดังนั้น Python จึงได้ให้เมธอดต่างๆ สำหรับทำงานพื้นฐานกับ List ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ เรายังจะพูดถึงการใช้งาน built-in function ก...

Lists ใน ภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลแบบ List ในภาษา Python เราจะพูดถึงการสร้างและใช้งาน List ในเบื้องต้น การใช้งานเมธอดและฟังก์ชันเพื่อจัดการข้อมูลภายใน List และการใช้งานคำสั่ง For loop กับ List รวมถึงการ slicingList (ลิสต์) คือ...

String methods ใน ภาษา Python

ในบทก่อนหน้า เราได้พูดเกี่ยวกับการใช้งาน String ในเบื้องต้นไปแล้ว ในบทนี้ เราจะแนะนำเมธอดและการใช้งานเมธอดในคลาส String ในภาษา Python นั้น String เป็นคลาสมาตรฐานสำหรับจัดการข้อมูลประเภทข้อความ และในคลาสจะมีเมธอดสำหรับจัดการข้อมูลและอำนวยควา...

String ใน ภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ String ในภาษา Python เราจะพูดเกี่ยวกับการประกาศและใช้งาน String ในรูปแบบต่างๆ เพราะว่าเนื้อหาเกี่ยวกับ String นั้นมีค่อนข้างมาก ดังนั้นเราจึงได้รวบรวมเนื้อหาทั้งไว้ในบทนี้ และเราจะแนะนำการใช้งาน built-in f...

คำสั่งวนซ้ำ ใน ภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้คำสั่งวนซ้ำในภาษา Python เราจะพูดถึงการควบคุมการทำงานโดยการใช้คำสั่ง while loop และ for loop คำสังเหล่านี้สามารถควบคุมโปรแกรมให้ทำงานซ้ำๆ ในเงื่อนไขที่กำหนดและเพิ่มความสามารถของการเขียนโปรแกรม ตัวอย่างของการทำงานซ้ำ...

คำสั่งเลือกเงื่อนไข ใน ภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนเกี่ยวกับคำสั่งเลือกเงื่อนไขในภาษา Python เราจะพูดถึงการควบคุมการทำงานโปรแกรมด้วยคำสั่ง if, if else และ elif เพื่อให้โปรแกรมสามารถทำงานซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เครื่องปรับอากาศจะทำงานอัตโนมัติถ้าหาก...

ตัวดำเนินการ ใน ภาษา Python

ตัวดำเนินการ (Operators) คือกลุ่มของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ทำงานเหมือนกับฟังก์ชัน แต่แตกต่างกันตรงไวยากรณ์หรือความหมายในการใช้งาน ในภาษา Python นั้นสนับสนุนตัวดำเนินการประเภทต่างๆ สำหรับการเขียนโปรแกรม เช่น ตัวดำเนินการ + เป็นตัวดำเน...

ฟังก์ชัน ใน ภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันในภาษา Python เราจะพูดถึงการสร้างและการใช้งานฟังก์ชันในเบื้องต้น และการเรียกใช้งานฟังก์ชันในรูปแบบต่างๆ ที่สำคัญ เช่น Default Argument และ Keyword Augment และมากไปกว่านั้น เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับ b...

การรับค่าและการแสดงผล ใน ภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรับค่าและการแสดงผลพื้นฐานในภาษา Python ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่โปรแกรมต้องมีสำหรับการติดต่อกับผู้ใช้ การรับค่าคือการรับข้อมูลจากภายนอกโดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นการรับค่าทางคีย์บอร์ด ส่วนการแสดงผลนั้นจะเป็นบน Cons...

ตัวแปรและประเภทข้อมูล ใน ภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปรและประข้อมูลในภาษา Python เราจะพูดถึงการประกาศตัวแปรและการนำตัวแปรไปใช้งานในโปรแกรม และเราจะอธิบายถึงข้อมูลประเภทต่างๆ ที่เป็น Primitive datatype ในภาษา Python และรวมทั้งฟังก์ชันสำหรับการใช้งานกับตัวแป...

โครงสร้างของภาษา Python ใน ภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในโครงของภาษา Python ในภาษาคอมพิวเตอร์นั้นก็มีโครงสร้างของภาษาเช่นเดียวกกับภาษามนุษย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกกำหนดเพื่อเป็นรูปแบบและวิธีในการเขียนโปรแกรมในภาษา Python มันใช้สำหรับควบคุมวิธีที่คุณจะเขียนโค้...

การติดตั้งภาษา Python ใน ภาษา Python

ก่อนที่จะเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python นั้น ในบทนี้ จะเป็นการติดตั้งภาษา Python ซึ่งเป็นแพ็กเกจของภาษาเพื่อให้โค้ดของ Python สามารทำงานได้ และการติดตั้งเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมซึ่งซอฟต์แวร์เหล่านี้นั้นฟรีจาก Python ต่อไปจะเป็นกา...

แนะนำภาษา Python ใน ภาษา Python

Python เป็นภาษาเขียนโปรแกรมระดับสูงที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในการเขียนโปรแกรมสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป ภาษา Python นั้นสร้างโดย Guido van Rossum และถูกเผยแพร่ครั้งแรกในปี 1991 Python นั้นเป็นภาษาแบบ interprete ที่ถูกออกแบบโดยมีปรัญชาที่จะทำให...

Thread ใน ภาษา Java

ในการเขียนโปรแกรมในภาษา Java นั้นสนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบ Multithreading ซึ่งทำให้โปรแกรมสามารถทำงานควบคู่กันไปพร้อมกันๆ กันในแต่ละ Thread ได้ ทุกๆ Thread ในภาษา Java นั้นมีลำดับความคำคัญของ Thread โดยปกติเมื่อโปรแกรมในภาษา Java ทำงานนั้น...

Collections ใน ภาษา Java

Collection คือออบเจ็คที่สามารถเก็บข้อมูลของออบเจ็คอื่นในตัวมันได้แบบไดนามิกส์ และเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่จะช่วยให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมได้รวดเร็วและมีประสิทธิกว่า ในภาษา Java นั้นมี Collection มากมายที่คุณสามารถใช้ในการเขียนโปรแกร...