บทความล่าสุด

โครงสร้างของภาษา Ruby

ในการเขียนโปรแกรมทุกภาษา สิ่งแรกคือต้องทำความเข้าใจกับโครงสร้างหรือไวยากรณ์ของมันก่อน ภาษาคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกับภาษามนุษย์ มีกฏและรูปแบบในการเขียนของมัน สำหรับภาษา Ruby นั้นมีโครงสร้างที่ง่ายต่อการเขียนและไม่ซับซ้อนและเป็นภาษาระดับสูง ในบทน...

การติดตั้งภาษา Ruby

ในบทนี้ คุณจะได้เตรียมเครื่องมือที่จำเป็นในการเขียนโปรแกรม ซึ่งจะเป็นการติดตั้งภาษา Ruby บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และกำหนดค่าพื้นฐานเพื่อที่จะทำให้สามารถเขียนภาษา Ruby ได้ เราจะพูดถึงการติดตั้งภาษา Ruby บน Windows เท่านั้น ถ้าหากคุณใช้ระบบปฎิบัต...

แนะนำภาษา Ruby

ภาษา Ruby นั้นเป็นภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ดังนั้นมันสามารถใช้เขียนโปรแกรมได้หลากหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น การเขียนแอพพลิเคชันแบบ Console การเขียนแอพพลิเคชันแบบ GUI หรือแม้กระทั่งการนำไปพัฒนาเว็บไซต์พร้อมกับเฟรมเวิร์...

Inheritance ในภาษา Python

ในบทก่อนหน้า คุณได้เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในการสร้างคลาสและออบเจ็คไปแล้ว และในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของ OOP คือการสืบทอดคลาส (Inheritance) ซึ่งเป็นความสามารถที่สำคัญในภาษา Python ที่จะทำให้สามา...

คลาสและออบเจ็ค ในภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคลาส (Classes) และออบเจ็ค (Objects) ในภาษา Python เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับแนวคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object oriented programming หรือ OOP) เช่นเดียวกับภาษาอื่นๆ Python ถือเป็นหนึ่งในภาษาที่เป็น OOP ...

Exceptions ในภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อผิดพลาด (Error) ในภาษา Python ที่เรียกว่า Exception ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่า syntax ของโปรแกรมถูกต้อง แต่บางคำสั่งในโค้ดโปรแกรมนั้นทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น ซึ่งการจัดกการข้อผิดพลาดนั้นเป็นสิ...

Modules ในภาษา Python

ในการเขียนโปรแกรมในภาษา Python โมดูล (Module) คือไฟล์ของโปรแกรมที่กำหนดตัวแปร ฟังก์ชัน หรือคลาสโดยแบ่งย่อยออกไปจากโปรแกรมหลัก และสามารถนำมาใช้งานได้โดยการนำเข้ามาในโปรแกรม (Import) กล่าวอีกนัยหนึ่ง โมดูลก็คือไลบรารี่ที่สร้างไว้และนำมาใช้งาน...

Input/output with files ในภาษา Python

ในการเขียนโปรแกรม ไฟล์ (File) คือสิ่งที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ในหน่วยเก็บข้อมูล คอมพิวเตอร์มีไฟล์หลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานของมัน โดยทั่วไปแล้วไฟล์จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ Text file และ Binary file โดย Text fi...

Python Type conversions

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนการแปลงประเภทข้อมูลในภาษา Python โดยการใช้ built-in ฟังก์ชัน เนื่องจากในการเขียนโปรแกรมนั้นเรามักจะทำงานกับข้อมูลหลายประเภท ดังนั้น มันจึงมีความจำเป็นที่คุณอาจจะต้องการแปลงข้อมูลประเภทหนึ่งไปเป็นประเภทหนึ่ง เช่น การแปลง...

Dictionary ในภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล Dictionary ในภาษา Python เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับ Dictionary คืออะไร และการประกาศและใช้งานสำหรับเก็บข้อมูลในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ เรายังจะพูดถึงการใช้งานเมธอดและ built-in functions ของ D...

Tuples ในภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Tuple ในภาษา Python และทำความรู้จักกับว่า Tuple คืออะไร เราจะพูดถึงการสร้างและใช้งาน Tuple และตอนที่จะต้องใช้งานในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ เรายังจะพูดถึงการใช้งานเมธอดและฟังก์ชันต่างๆ ของ Tuple ในการเขีย...

List methods ในภาษา Python

ในบทนี้ เราจะพูดถึงการใช้งาน List เมธอด ในภาษา Python เนื่องจาก List เป็นออบเจ็ค ดังนั้น Python จึงได้ให้เมธอดต่างๆ สำหรับทำงานพื้นฐานกับ List ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ เรายังจะพูดถึงการใช้งาน built-in function ก...

Lists ในภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลแบบ List ในภาษา Python เราจะพูดถึงการสร้างและใช้งาน List ในเบื้องต้น การใช้งานเมธอดและฟังก์ชันเพื่อจัดการข้อมูลภายใน List และการใช้งานคำสั่ง For loop กับ List รวมถึงการ slicing List (ลิสต์) ...

String methods ในภาษา Python

ในบทก่อนหน้า เราได้พูดเกี่ยวกับการใช้งาน String ในเบื้องต้นไปแล้ว ในบทนี้ เราจะแนะนำเมธอดและการใช้งานเมธอดในคลาส String ในภาษา Python นั้น String เป็นคลาสมาตรฐานสำหรับจัดการข้อมูลประเภทข้อความ และในคลาสจะมีเมธอดสำหรับจัดการข้อมูลและอำนวยควา...

String ในภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ String ในภาษา Python เราจะพูดเกี่ยวกับการประกาศและใช้งาน String ในรูปแบบต่างๆ เพราะว่าเนื้อหาเกี่ยวกับ String นั้นมีค่อนข้างมาก ดังนั้นเราจึงได้รวบรวมเนื้อหาทั้งไว้ในบทนี้ และเราจะแนะนำการใช้งาน built-in f...

คำสั่งวนซ้ำ ในภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้คำสั่งวนซ้ำในภาษา Python เราจะพูดถึงการควบคุมการทำงานโดยการใช้คำสั่ง while loop และ for loop คำสังเหล่านี้สามารถควบคุมโปรแกรมให้ทำงานซ้ำๆ ในเงื่อนไขที่กำหนดและเพิ่มความสามารถของการเขียนโปรแกรม ตัวอย่างของการทำงานซ้ำ...

คำสั่งเลือกเงื่อนไข ในภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนเกี่ยวกับคำสั่งเลือกเงื่อนไขในภาษา Python เราจะพูดถึงการควบคุมการทำงานโปรแกรมด้วยคำสั่ง if, if else และ elif เพื่อให้โปรแกรมสามารถทำงานซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เครื่องปรับอากาศจะทำงานอัตโนมัติถ้าหาก...

ตัวดำเนินการ ในภาษา Python

ตัวดำเนินการ (Operators) คือกลุ่มของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ทำงานเหมือนกับฟังก์ชัน แต่แตกต่างกันตรงไวยากรณ์หรือความหมายในการใช้งาน ในภาษา Python นั้นสนับสนุนตัวดำเนินการประเภทต่างๆ สำหรับการเขียนโปรแกรม เช่น ตัวดำเนินการ + เป็นตัวดำเน...

ฟังก์ชัน ในภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันในภาษา Python เราจะพูดถึงการสร้างและการใช้งานฟังก์ชันในเบื้องต้น และการเรียกใช้งานฟังก์ชันในรูปแบบต่างๆ ที่สำคัญ เช่น Default Argument และ Keyword Augment และมากไปกว่านั้น เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับ b...

การรับค่าและการแสดงผล ในภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรับค่าและการแสดงผลพื้นฐานในภาษา Python ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่โปรแกรมต้องมีสำหรับการติดต่อกับผู้ใช้ การรับค่าคือการรับข้อมูลจากภายนอกโดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นการรับค่าทางคีย์บอร์ด ส่วนการแสดงผลนั้นจะเป็นบน Cons...