บทความล่าสุด

Threads ในภาษา Ruby

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Thread ในภาษา Ruby เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับ Thread และการนำ Thread มาใช้งานในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ เรายังจะพูดถึงการเขียนโปรแกรมแบบ Multi-Threaded ซึ่งเป็นวิธีการเขียนโปรแกรมที่ใช้ประโยชน์จาก Thread ซึ...

Exceptions ในภาษา Ruby

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Exception ในภาษา Ruby เราจะพูดถึงว่าข้อผิดพลาดคืออะไรและมันเกิดขึ้นได้อย่างไรในการเขียนโปรแกรม และการจัดการกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้โปรแกรมยังคงสามารถทำงานต่อไปได้ และเรายังจะพูดถึงการออกแบบโปรแกรม...

Modules ในภาษา Ruby

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโมดูลในภาษา Ruby เราจะพูดถึงการประกาศและนำโมดูลไปใช้งานในการเขียนโปรแกรม และแนะนำให้คุณรู้จักกับ Mix-in โมดูล ก่อนเริ่มมาทำความรู้จักกันก่อนว่าโมดูลคืออะไร และมันมีประโยชน์อย่างไรในการเขียนโปรแกรม ในบทนี้ คุ...

Encapsulation ในภาษา Ruby

ในบทนี้ เราจะพูดเกี่ยวกับ Encapsulation ในภาษา Ruby เราจะแนะนำให้คุณรู้จักว่า Encapsulation คืออะไร และมันถูกนำไปใช้อย่างไรในการเขียนโปรแกรม หลังจากนั้นเราจะพูดถึงคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดการเข้าถึงของเมธอดในภาษา Ruby และการใช้งานเมธอด Setter...

การสืบทอดคลาส ในภาษา Ruby

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติการสืบทอดในภาษา Ruby เราจะพูดถึงการสร้างคลาสที่สืบทอดมาจากคลาสอื่น และในตอนท้ายของบทเราจะแนะนำให้คุณรู้จักเกี่ยวกับลำดับชั้นของการสืบทอดของคลาสในภาษา Ruby ก่อนที่จะเริ่มนั้น มาทำความเข้าใจกันก่อนว่...

ตัวแปร เมธอด และค่าคงที่ ของคลาส

ในบทก่อนหน้า คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับคลาสในเบื้องต้นไปแล้ว ในบทนี้จะเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลาส เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับสมาชิกประเภทอื่นๆ ของคลาส ได้แก่ ตัวแปรคลาส คลาสเมธอด และค่าคงที่ของคลาส และก่อนที่จะเริ่มต้น มาดูกันก่อนว่าสมาชิก...

คลาสและออบเจ็ค ในภาษา Ruby

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคลาสในภาษา Ruby เราจะพูดเกี่ยวกับการสร้างคลาสและการนำคลาสไปสร้างออบเจ็ค และเราจะอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ซึ่งเป็นรูปแบบของการเขียนโปรแกรมโดยการมองทุกอย่างเป็นวัตถุ ซึ่งจะมีข้อมูลแล...

Input/output with files ในภาษา Ruby

ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในขณะที่โปรแกรมทำงานข้อมูลทั้งหมดนั้นถูกเก็บอยู่ในหน่วยความจำ เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้นหรือโปรแกรมถูกปิดลงข้อมูลเหล่านั้นก็จะหายไป อย่างไรก็ตาม เราสามารถบันทึกข้อมูลในโปรแกรมลงบนไฟล์ได้ การบันทึกข้อมูลลงบนไฟล์น...

Hash ในภาษา Ruby

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Hash ในภาษา Ruby เราจะพูดเกี่ยวกับการประกาศและใช้งาน Hash ในการเขียนโปรแกรมพร้อมกับตัวอย่างการใช้งาน Hash สำหรับการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ และในตอนท้ายของบทเราจะแนะนำเมธอดที่สำคัญของ Hash และที่ใช้งานกันบ่...

Array methods ในภาษา Ruby

ในบทก่อนหน้า คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาเรย์ในเบื้องต้นไปแล้ว และนั่นเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างเพียงพอสำหรับการนำอาเรย์ไปใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่นเดียวกับ String ในภาษา Ruby นั้นมีเมธอดจากคลาส Array เป็นจำนวนมากที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราในการเ...

String methods ในภาษา Ruby

ในบทก่อนหน้า คุณได้เรียนรู้กับ String ในเบื้องต้นไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ในภาษา Ruby นั้นมีเมธอดเกี่ยวกับ String เป็นจำนวนมากที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราในการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการ String ในบทนี้ เราจะพูดเกี่ยวกับการใช้งานเมธอดที่สำคัญ...

String ในภาษา Ruby

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ String ในภาษา Ruby เราจะพูดเกี่ยวกับวิธีการประกาศ การนำ String ไปใช้งาน และการดำเนินการกับ String เช่น การเชื่อมต่อ String และการแทนที่ใน String และในตอนท้าย นอกจากนี้เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับเมธอดใน String...

Thread ในภาษา Python

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Thread ในภาษา Python เราจะพูดเกี่ยวกับการสร้างและใช้งาน Thread และวิธีการนำ Thread มาช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโปรแกรมของเรา ในบทนี้ เราได้ครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้งาน Thread ในภาษา Python เบื้องต้น ในตอ...

อาเรย์ ในภาษา Ruby

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาเรย์ในภาษา Ruby เราจะพูดเกี่ยวกับการประกาศและใช้งานอาเรย์ และการใช้งานเมธอดที่สำคัญของอาเรย์เพื่อใช้จัดการข้อมูลในอาเรย์ และก่อนที่จะเริ่ม มาทำความรู้จักกันก่อนว่าอาเรย์คืออะไร อาเรย์ (Array) คือข้อมูลแบบช...

เมธอด ในภาษา Ruby

ในบทนี้ เราจะพูดเกี่ยวกับเมธอด คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและใช้งานเมธอดในภาษา Ruby ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและใช้งานเมธอดในภาษา Ruby และเราสามารถใช้ประโยชน์จากเมธอดในการสร้างฟังก์ชันเพื่อทำงานบางอย่างในโปรแกรม และที่สำ...

คำสั่งวนซ้ำ ในภาษา Ruby

คำสั่งวนซ้ำ (Looping statement) คือคำสั่งที่ใช้ควบคุมโปรแกรมให้ทำงานซ้ำๆ ภายในเงื่อนไขที่กำหนด คำสั่งวนซ้ำนั้นมีประโยชน์มากในการเขียนโปรแกรม ลองจินตนาการว่าคุณต้องการหาจำนวนเฉพาะ 100 ตัวแรก หรือส่งอีเมลให้กับคนอื่นเป็นจำนวนมาก คำสั่งวนซ้ำสา...

ภาษา Ruby

นี่เป็นบทเรียนภาษา Ruby ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมในภาษา Ruby เราจะพูดถึงประวัติ โครงสร้างของภาษา ตัวแปร ตัวดำเนินการ เมธอด การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับออบเจ็คในภาษา Ruby เนื้อหาในบทเรียนจะเป็...

คำสั่งควบคุมเงื่อนไข ในภาษา Ruby

คำสั่งควบคุมเงื่อนไข (Conditional statement) เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับควบคุมให้โปรแกรมทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของโปรแกรมด้วยคำสั่งควบคุมชนิดต่างๆ คำสั่งควบคุมเงื่อนไขมักจะทำงานกับค่าของ Boolea...

ตัวดำเนินการ ในภาษา Ruby

ตัวดำเนินการ (Operators) คือสัญลักษณ์ที่ใช้บอกกับตัวแปรภาษาหรือคอมไพเลอร์เพื่อดำเนินการบางอย่างกับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใหม่ออกมา เช่น การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบค่าของข้อมูล หรือการดำเนินการทางตรรกศาสตร์ เป็นต้น ในบทนี้ คุณจ...

การรับค่าและการแสดงผลในภาษา Ruby

ในบทก่อนหน้า ตัวอย่างของโปรแกรมที่คุณได้เห็นนั้นมีเพียงการแสดงผลเป็นส่วนมาก อย่างไรก็ตาม ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การแสดงผลเท่านั้น เรายังสามารถรับค่าจากคีย์บอร์ดเพื่อทำมาใช้งานในโปรแกรมของเราได้ เนื่องจากบทเรียนนี้เป็...