โครงสร้างของภาษา C#

โปรแกรม Hello World ในภาษา C#

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนโครงสร้างพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมภาษา C# เราจะสร้างโปรแกรมที่ชื่อว่า Hello World ซึ่งจะแสดงคำว่า "Hello Word" ออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ มันเป็นโปรแกรมแรกที่ทุกคนจะได้เขียนเมื่อพวกเขาเริ่มเขียนโปรแกรม

// #C Hello Word program 
using System;

namespace Hello
{
class Program
{
static void Main()
{
// print text to the screen
Console.WriteLine("Hello World!");
}
}
}

คุณสามารถรันโปรแกรมใน Visual Studio ได้โดยการ Ctrl + F5 สำหรับโหมด Debug เพราะว่าเมื่อโปรแกรมจบการทำงาน Console จะปิดลงทันที หรือคุณสามารถใช้คำสั่ง Console.ReadKey()ในตอนท้ายของเมธอด Main() สำหรับแก้ปัญหาดังกล่าวได้

Hello World!

นี่จะเป็นผลลัพธ์ของโปรแกรม ลองเปลี่ยนเป็นชื่อของคุณหรือคำอื่นๆ ต่อไปจะเป็นการอธิบายส่วนต่างๆ ที่สำคัญจากโปรแกรมด้านบน

คำสั่ง using

คำสั่ง using ถูกใช้เพื่อ include ไลบรารี่และฟังก์ชันในภาษา C# ทั้งฟังก์ชันมาตราฐานและฟังก์ชันที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง จากตัวอย่างโค้ด Using System หมายถึงเราได้ทำการ include คลาสและฟังก์ชันทั้งหมดภายใต้ System namespace เพื่อที่จะนำมาใช้ในโปรแกรมของเรา

ฟังก์ชัน Main

ภาษา C# นั้นต้องการฟังก์ชันที่เรียกว่า Main() เพื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดโปรแกรม คุณสามารถเขียนโค้ดโปรแกรมของคุณในฟังก์ชัน Main และใช้เรียกฟังก์ชันอื่นๆ และฟังก์ชัน Main นั้นจะมีหลายแบบ ซึ่งคุณสามารถสร้างได้โดยใช้คำสั่ง void, int และอื่นๆ โดยที่คำสั่ง void บ่งบอกว่าฟังก์ชันนี้ไม่ได้มีค่าส่งหลับ น่าไม่เช่นนั้น คุณต้องใช้คำสั่ง return เพื่อส่งค่ากลับหลังจากจบฟังก์ชัน อย่างไรก็ตามคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันในภาษา C# ภายหลัง

นี่เป็นตัวอย่างของฟังก์ชัน Main แบบอื่นๆ และแบบเป็นฟังก์ชัน Main ที่ใช้คำสั่ง int ในการสร้าง

// method integer type
using System;

namespace Hello
{
class Program
{
static int Main()
{
Console.WriteLine("Hello World!");
return 0;
}
}
}

และนี่เป็นฟังก์ชัน main ในภาษา C# กับอากิวเมนต์

using System;

namespace Hello
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Hello World!");
}
}
}

ภายในฟังก์ชัน Main คำสั่ง Console.WriteLine("Hello World!") นั้นถูกใช้เพื่อแสดงผลข้อความ "Hello Word!" ออกทางหน้าจอโดยการใช้ฟังก์ชัน WriteLine จากคลาส Console ซึ่งอยู่ภายใต้ System namespace

คำสั่ง namespace

คำสั่ง namespace นั้นถูกใช้สำหรับการประกาส namespace สำหรับคลาส ในภาษา C# namespace สามารถประกอบไปด้วยคลาสเดียวหรือหลายคลาสก็ได้ ในตัวอย่างเราได้สร้าง namespace Hello สำหรับโปรแกรมของเรา

การสร้างคลาส

คลาสเป็นเหมือนโค้ดที่สามารถยืดขยายหรือปรับแต่งได้ คลาสเป็นเหมือนโค้ดที่สามารถยืดขยายหรือปรับแต่งได้ มันเป็นเท็มเพสสำหรับเอาไว้สร้างออบเจ็ค หรือกำหนดค่าเริ่มต้น ซึ่งมันจะมีแอทริบิวส์และเมทธอดที่เป็นสมาชิกของคลาส ยกตัวอย่างเช่นคำสั่ง class Program ให้เพื่อสร้างคลาสที่มีชื่อว่า Program

Comment

ในภาษา C# คุณสามารถคอมเม้นต์โดยการใช้เครื่องหมาย// ก่อนหน้าบรรทัดของตัวอักษรที่ต้องการคอมเม้นต์ ผลลัพธ์ของการคอมเมนต์ก็คือโค้ดนั้นจะไม่มีผลกับโปรแกรม // และจะถูกเพิกเฉยจากคอมไพเลอร์ และการคอมเม้นต์แบบนี้เรียกว่าการคอมเม้นต์แบบ 1 บรรทัด มาดูตัวอย่าง

// This is my first comment

มีคอมเม้นต์อีกแบบหนึ่งที่คือ การคอมเม้นต์แบบบล็อคหรือหลายบรรทัด ซึ่งจะทำให้คุณสามารถคอมเม้นต์โค้ดได้มากกว่า 1 บรรทัดหรือค้อมเม้นต์ในส่วนที่ซับซ้อนขึ้น โดยสิ่งที่คุณคอมเม้นต์จะอยู่ในเครื่องหมาย /* และ */ และนี่เป็นตัวอย่างการคอมเม้นต์แบบหลายบรรทัด

/* The first line of comment
The second line of comment */

Keywords

keyword เป็นคำสงวนที่คุณไม่สามารถใช้ได้ในส่วนของโปรแกรมสำหรับการกระทำบางอย่าง เช่น การใช้ในการประกาศชื่อตัวแปรและเมทธอด ในภาษา C# มีคำสงวนมากมายซึ่งแสดงในรายการข้างล่างนี้

รายการของ keyword ในภาษา C#

abstractasbasebool
breakbytecasecatch
charcheckedclassconst
continuedecimaldefaultdelegate
dodoubleelseenum
eventexplicitexternfalse
finallyfixedfloatfor
foreachgotoifimplicit
inin (generic modifier)intinterface
internalislocklong
namespacenewnullobject
operatoroutout (generic modifier)override
paramsprivateprotectedpublic
readonlyrefreturnsbyte
sealedshortsizeofstackalloc
staticstringstructswitch
thisthrowtruetry
typeofuintulongunchecked
unsafeushortusingvirtual
voidvolatilewhile

ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้พื้นฐานโครงสร้างของการเขียนโปรแกรมในภาษา C#