แนะนำให้รู้จักกับภาษา C#

11 February 2016

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนเกี่ยวกับภาษา C# ในพื้นฐาน ไปจนถึงขั้นสูงกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ก่อนที่คุณจะเริ่ม เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับภาษา C# เสียก่อน

ภาษา C# คืออะไร

C# เป็นภาษาเขียนโปรแกรมแบบ multi-paradigm ซึ่งมีรูปแบบภาษาที่ตายตัว และเป็นรูปแบบบังคับในการเขียน มีฟังก์ชัน และยังเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่มีคุณสมบัติเป็นแบบออบเจ็คด้วย ซึ่งมันถูกพัฒนาโดยบริษัท Microsoft ภายใต้ .NET framework โดยในการพัฒนาภาษา C# นี้ มีความตั้งใจให้มันเขียนง่าย ทันสมัย เป็นโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปและเป็นแบบออบเจ็ค C# เป็นภาษาเขียนโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป การพัฒนานั้นนำทีมโดย Anders Hejlsberg และเวอร์ชันล่าสุดคือ C# 6.0 ซึ่งถูกเผยแพร่ในปี 2015

ภาษา C#

ประวัติของภาษา C#

ในระหว่างการพัฒนาของ .NET Framework คลาสและไลบรารี่ต่างๆ ถูกเขียนขึ้นโดยระบบการจัดการโค้ดสำหรับการคอมไพล์ที่เรียกว่า Simple Managed C (SMC) ในเดือนมกราคม 1999 Anders Hejlsberg ได้ก่อตั้งทีมเพื่อสร้างภาษาใหม่ในเวลานั้น ทีเรียกว่า Cool ซึ่งเป็นคำย่อของ "C-like Object Oriented Language" ในเวลาที่โครงการ .NET ของ Microsoft ถูกเผยแพร่ในเดือนกรกฏาคม 2000 ในการประชุมของกลุ่มนักพัฒนามืออาชีพ ภาษาได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น C# และคลาสไลบรารี่และ ASP.NET ได้ถูกเชื่อมเข้ากับ C#

ชื่อของภาษา "C Sharp" นั้นมีแรงบรรดารใจมาจากเครื่องหมายของเพลง โดย Sharp (#) นั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าโน้ตของดนตรีที่ถูกเขียนขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เสียงของดนตรีสูงขึ้น ซึ่งนี่จะคล้ายกับภาษา C++ โดย "++" ซึ่งหมายถึงค่าของตัวแปรจะเพิ่มขึ้นหนึ่ง นอกจากนี้มันยังเป็นภาษาที่หมายถึงการเพิ่มความสามารถของภาษา C++

โน้ตเพลงของภาษา C#

.NET framework คืออะไร

.NET framework เป็นซอฟแวร์ไลบรารี่ที่พัฒนาโดยบริษัท Microsoft เพื่อรันแอพพลิเคชันประเภทต่างๆ ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows โปรแกรมที่เขียนขึ้นสำหรับ .NET framework นั้นจะทำงานโดย Common Language Runtime (CLR) ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันที่ให้บริการเซอร์วิสต์ในด้านความปลอดภัย การจัดการหน่วยความจำ และการควบคุมข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะโปรแกรมรัน

C# คอมไพล์เลอร์

คอมไพล์เลอร์ คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แปลงโค้ดจากภาษาโปรแกรมระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง ภาษาที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและนำไปประมวลผลได้ โดยภาษาดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบของตัวเลขฐานสอง ซึ่งมีเพียงแค่ 1 และ 0 เท่านั้น

ในการที่จะเขียนโปรแกรมภาษา C# เราต้องการคอมไพล์เลอร์ที่จะแปลงโค้ดที่เราเขียนไปเป็นภาษาเครื่อง (รูปแบบเลขฐานสอง) ซึ่งมันเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์จะใช้สร้างโปรแกรมขึ้นมา

เครื่องมือในการพัฒนาภาษา C#

มีเครื่องมือพัฒนาเป็นจำนวนมากที่คุณสามารถใช้ได้ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# ในบทเรียนนี้ เราจะแนะนำให้คุณใช้ Visual Studio ซึ่งพัฒนาโดย Microsoft ซึ่งมันอำนวยความสะดวกโดยมีฟังก์ชันมากมายที่จะช่วยเราให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น และยังมีคอมไพล์เลอร์อีกด้วย

Visual Studio IDE สำหรับการเขียนโปรแกรมภาษา C#

คุณยังสามารถให้โปรแกรมอื่นได้ถ้าหากคุณต้องการ และถ้าคุณไม่ได้กำลังใช้ Windows IDE อีกอันหนึ่งที่เราจะแนะนำคือ MonoDevelop ซึ่งมันสนับสนุนหลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Windows Linux และ Mac OS และมันเป็นโปรแกรมที่ฟรี

ในบทนี้ เราได้พูดถึงความหมายและประวัติของภาษา C# รวมถึงได้แนะนำเครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรม ในบทต่อไป เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับโครงสร้างพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมในภาษา C# และสร้างโปรเจ็คโดย Visual C#

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่? Yes · No