ภาษา Java

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา Java ตั้งแต่พื้นฐานและโครงสร้างของภาษา Java ตัวแปร ตัวดำเนินการ อาเรย์ string ออบเจ็ค และคุณสมบัติต่างๆ ของออบเจ็ค อย่างไรก็ตามในบทเรียนนี้จะเป็นแบบ Console ทั้งหมด เพื่อให้คุณมีพื้นฐานและเข้าใจหลักของภาษา

Java เป็นภาษาเขียนโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป โดยสามารถทำงานได้พร้อมกัน เป็นภาษาที่สร้างมาจากคลาส และสนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบออบเจ็ค ถูกออกแบบมาให้พร้อมสำหรับการใช้งาน โดยมีเมธอดและคลาสช่วยอำนวยความสะดวกมากมาย ภาษา Java นั้นมีความตั้งใจว่าจะทำให้นักพัฒนาออกแบบและพัฒนาโปรแกรมน้อยลง นั่นคือการเขียนเพียงครั้งเดียว แต่นำไปใช้งานได้ทุกที่หรือทุกแพลตฟอร์ม

บทเรียนภาษา Java

 1. ทำความรู้จักกับภาษา Java
 2. โครงสร้างของภาษา Java
 3. ตัวแปรและประเภทข้อมูล
 4. ค่าคงที่
 5. ตัวดำเนินการ
 6. อินพุต เอาต์พุต พื้นฐาน
 7. คำสั่งเลือกเงื่อนไข
 8. คำสั่งวนซ้ำ
 9. อาเรย์
 10. String
 11. Type Conversions
 12. เมธอด
 13. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 14. คลาสและออบเจ็ค
 15. Encapsulation
 16. Inheritance
 17. Polymorphism
 18. Interfaces
 19. Packages
 20. Access Modifiers
 21. Exception
 22. Input/output with files

แอพพลิเคชันของภาษา Java นั้นโดยปกติแล้วจะคอมไพล์เป็น bytecode ที่สามารถรันได้ใน Java virtual machine (JVM) ขึ้นกับสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์นั้นๆ และใน ปี 2016 Java เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมและใช้มากที่สุดในโลก โดยเฉพาะการใช้พัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน

ภาษา Java นั้นพัฒนาโดย James Gosling ที่บริษัท Sun Microsystems (ปัจจุบันถูกซื้อกิจการเป็น Oracle Corporation) และเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 1995 โดยภาษานั้นได้รับรูปแบบจากภาษา C และ C++ แต่ภาษา Java ถือว่าเป็นภาษาระดับสูงกว่าภาษาทั้งสอง

หลังจากที่คุณเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว คุณจะเข้าใจพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา Java ทั้งหมด ในบทเรียนของแต่ละตอนจะมีตัวอย่างของโปรแกรมสำหรับตอนนั้นๆ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้น และคุณสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดในขั้นสูงต่อไป