การติดตั้งภาษา PHP

8 December 2016

ก่อนที่จะเริ่มเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP คุณจะต้องเตรียมเครื่องมือสำหรับการเขียนโปรแกรมก่อน ซึ่งในบทนี้ เราจะพาคุณติดตั้งสิ่งที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP

เครื่องมือในการเขียนภาษา PHP

ในการทำงานของโปรแกรมภาษา PHP นั้น คุณจะต้องติดตั้งภาษา PHP ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน เพื่อที่จะให้สคริป PHP สามารถทำงานได้ ในบทเรียนนี้เราจะใช้ PHP เวอร์ชัน 5.6

ในบทเรียนนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงการพัฒนาเว็บไซต์ ถึงแม้ว่าภาษา PHP มักจะใช้สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ เราจะเน้นในภาษา PHP และโครงสร้างทางภาษาของมัน เพื่อให้คุณเข้าใจพื้นฐานของภาษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป ถ้าหากคุณต้องการพัฒนาเว็บไซต์คุณอาจจะติดตั้ง Appache สำหรับจำลองเซิฟเวอร์ และ Database สำหรับการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล

การติดตั้งภาษา PHP

เพื่อติดตั้งภาษา PHP คุณจะต้องดาวน์โหลด PHP binary package ซึ่งดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ทางการของ PHP ที่ http://php.net/downloads.php ถ้าคุณใช้ระบบปฎิบัติการ Linux เราแนะนำให้ดาวน์โหลดไฟล์นามสกุล .gz หรือถ้าคุณใช้ Windows เลือก package แบบ .zip หลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จสิ้น สร้างโฟล์เดอร์ชื่อ php ใน drive C: และแยกไฟล์จาก package ที่คุณดาวน์โหลดใส่ในโฟล์เดอร์ดังกล่าว คุณอาจจะใช้ชื่อโฟล์เดอร์ถือสถานที่อื่นได้ถ้าหากต้องการ

Installing PHP on Windows

จากรูปข้างบน เป็นการติดตั้งภาษา PHP บน Windows 8 เรากำลังแยกไฟล์ของ PHP package ที่เพิ่งจะดาวน์โหลดมา

ในตอนนี้ เราสามารถเขียนโปรแกรมภาษา PHP และทำงานได้แล้ว ต่อไปเราจะตั้งค่าบางอย่างสำหรับการใช้งาน PHP ได้ง่ายขึ้น

การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับภาษา PHP

เราใช้ Windows 8 สำหรับการติดตั้งภาษา PHP ต่อไปเราจะทำการกำหนดค่าสองอย่างสำหรับการใช้งานภาษา PHP บน Windows

ในโฟล์เดอร์ที่ติดตั้งภาษา PHP (C:/php) ค้นหาไฟล์ที่มีชื่อว่า php.ini-development และเปลี่ยนชื่อให้เป็น php.ini ซึ่งเป็นไฟล์ในการตั้งค่าการทำงานของภาษา PHP ซึ่งประกอบไปด้วยการค่าเกี่ยวกับ PHP Interpreter การรายงานข้อผิดพลาด Extension และอื่นๆ เราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรสำหรับไฟล์นี้

ต่อมาเป็นการตั้งค่าตัวแปรของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้เราสามารถรันไฟล์ของ PHP ได้จากที่ใดๆ ในคอมพิวเตอร์โดย Command line ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกขวาที่ My Computer และเลือก Properties และเลือก Advanced system settings
  2. คลิกที่ปุ่ม Environment Variables... ในตอนนี้โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างของ Environment Variables ขึ้นมา
  3. ในส่วนของ User variable for ... ให้คุณสร้างตัวแปรที่ชื่อ Path และมีค่าเป็น C:\php ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไฟล์ php.exe อยู่

Installing PHP on Windows

หลังจากตั้งค่า Environment Variable สำหรับการรันไฟล์ PHP เสร็จแล้ว ต่อไปเราจะมาตรวจสอบการติดตั้งภาษา PHP โดยให้คุณเปิด Command line ขึ้นมาแล้วพิมพ์คำสั่ง

C:\windows\system32>php -v

คุณควรจะได้ผลลัพธ์ดังรูปข้างล่างซึ่งจะแสดงเวอร์ชันของภาษา PHP ที่คุณได้ติดตั้งและวันที่ในการ built interpreter นี้

Installing PHP on Windows

ในบทเรียนนี้เราใช้ PHP เวอร์ชัน 5.6 และรันบน Command line

การติดตั้งโปรแกรม XAMPP สำหรับ PHP

คุณสามารถติดตั้งภาษา PHP ด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่า XAMPP ซึ่งเป็น Software package ที่รวบรวมเครื่องมือจำเป็นในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP ที่ประกอบไปด้วย ภาษา PHP Apache และ MySQL database สำหรับการจำลองคอมพิวเตอร์ของคุณให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ และรันไฟล์ PHP ผ่านเว็บบราวน์เซอร์ คุณสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.apachefriends.org/download.html

ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการติดตั้งภาษา PHP และการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการเขียนโปรแกรมในภาษา PHP

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?Yes·No