ภาษา PHP

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนภาษา PHP ในพื้นฐาน เช่น โครงสร้างของภาษา ตัวแปร ตัวดำเนินการ คำสั่งควบคุม อาเรย์ ฟังก์ชัน และการเขียนโปรแกรมภาษา PHP แบบออบเจ็ค คุณจะเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างคลาสและออบเจ็ค สำหรับการสอนในบทเรียนนี้จะเป็นแบบ Console และไม่ได้ครอบคลุมถึงการพัฒนาเว็บไซต์ ต่อไปมาทำความรู้จักกับภาษา PHP ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นการเขียนโปรแกรม

PHP คือภาษาสำหรับทำงานด้านฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ (server-side scripting) ถูกอกแบบมาสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ แต่มันก็ยังสามารถใช้เขียนโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปได้ PHP ถูกสร้างโดย Rasmus Lerdorf ในปี 1994 โดยที่ PHP ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาโดย The PHP Group

บทเรียนภาษา PHP

 1. แนะนำภาษา PHP
 2. การติดตั้งภาษา PHP
 3. โครงสร้างของภาษา PHP
 4. ตัวแปรและประเภทข้อมูล
 5. String
 6. ค่าคงที่
 7. อินพุต เอาต์พุต พื้นฐาน
 8. ตัวดำเนินการ
 9. ตัวดำเนินการ II
 10. คำสั่งเลือกเงื่อนไข
 11. คำสั่งวนซ้ำ
 12. อาเรย์
 13. อาเรย์ฟังก์ชัน
 14. ฟังก์ชัน
 15. String formatting
 16. คลาส ในภาษา PHP
 17. ออบเจ็ค ในภาษา PHP
 18. Inheritance ในภาษา PHP
 19. Encapsulation ในภาษา PHP
 20. Interfaces ในภาษา PHP
 21. Abstract classes ในภาษา PHP

โค้ดของ PHP นั้นสามารถฝังกับโค้ดของ HTML ได้ ซึ่งมันสามารถนำไปร่วมใช้ร่วมกับระบบเว็บเท็มแพลตที่หลากหลาย ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) หรือเว็บเฟรมเวิร์ค การำทงานของ PHP นั้นเป็นแบบ Interpreter ที่ถูกพัฒนาเป็นแบบโมดูลในเว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือ Common Gateway Interface (CGI) โดยเซิร์ฟเวอร์จะทำการรวมโค้ดที่ผ่านการแปลผล และประมวลผลเป็นหน้าเว็บเพจ และยังสามารถทำงานได้บน Command-line interface (CLI) และนอกจากนี้ PHP ยังถูกนำไปพัฒนาแอพพลิเคชันทางด้านกราฟฟิก

หลังจากที่คุณได้เรียนจบบทเรียนนี้แล้ว คุณจะเข้าใจภาษา PHP ในพื้นฐานซึ่งมันเพียงพอในการนำไปต่อยอดเพื่อที่จะพัฒนาเว็บแอบพลิเคชันต่อไป ในการพัฒนาเว็บนั้นคุณจะต้องมีพื้นฐานทางด้านภาษา HTML CSS JavaScript หรือ Database